Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý lớp 11 - Tiết 33: Sự phụ thuộc của điên trở vật dẫn vào nhiệt độ

Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý lớp 11 - Tiết 33: Sự phụ thuộc của điên trở vật dẫn vào nhiệt độ

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Nắm được sự phụ thuộc của điên trở vật dẫn vào nhiệt độ.

- Biết được hiện tượng siêu dẫn.

2. Kỹ năng:

- Hiểu được ứng dụng trong nhiệt kế điện trở

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

 - Các dụng cụ: điện trở, am pe kế, nguồn điện, đèn cồn

2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc SGK

III. Tổ chức dạy học :

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1279Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý lớp 11 - Tiết 33: Sự phụ thuộc của điên trở vật dẫn vào nhiệt độ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tiết 33: 	sự PHụ THUộC CủA ĐIÊN TRở VậT DẫN VàO NHIệT Độ	
 Lớp dạy: 	Ngày dạy:	 / /2006. 	Ngày soạn: / / 2006.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nắm được sự phụ thuộc của điên trở vật dẫn vào nhiệt độ.
- Biết được hiện tượng siêu dẫn.
2. Kỹ năng:
- Hiểu được ứng dụng trong nhiệt kế điện trở
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
 - Các dụng cụ: điện trở, am pe kế, nguồn điện, đèn cồn
2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc SGK
III. Tổ chức dạy học :
	Hoạt động 1: Thí nghiệm
	* Mục tiêu: 
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Quan sát các thí nghiêm và rút ra nhận xét.
- Tiến hành các thí nghiệm
	Hoạt động 2: Xây dựng hệ số nhiệt điện trở
	* Mục tiêu: 
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Dự đoán một số chât có điện trở giản khi niệt độ tăng.
Xây dựng dông thức tính điên trở của vật dẫn 
- Có thể có vật dẫn mà hệ số nhiệt điện trở âm không.
	Hoạt động 3:
	* Mục tiêu: 
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Thảo luận để tìm ra cách đo nhiệt độ bằng điện trở.
- Có thể dùng một điện trở để đo nhiệt độ không ?
- Đo nhiệt độ như thế nào? 
	Hoạt động 4:
	* Mục tiêu: 
	* Tổ chức:
TG
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
- Giải thích cơ bản về lý thuyết nguyên nhân làm cho vật dẫn trở thành siêu dẫn ở nhiệt đọ thấp
- Mô tả về hiện tương siêu dẫn.
- Hiện siêu dẫn có thể có những ứng dụng thực tế như thế nào ?
	Hoạt động 5
	* Mục tiêu: Vận dụng giải bài tập thực tế
	* Tổ chức: Giải các bài tập, câu hỏi SGK.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 33 - Su phu thuoc cua dien tro vat dan vao nhiet do.doc