Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý 11 - Tiết 57: Thấu kính mỏng (tiết 2)

Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý 11 - Tiết 57: Thấu kính mỏng (tiết 2)

I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức:

 -Nêu được cấu tạo và phân loại của thấu kính.

 -Trình bày được các khái niệm về: quang tâm, trục, tiêu điểm, tiêu cự, độ tụ của thấu kính mỏng.

2.Kỉ năng:

 -Vẽ được ảnh tạo bởi thấu kính và nêu được đặc điểm của ảnh.

 -Viết và vận dụng được các công thức của thấu kính.

 -Nêu được một số công dụng quan trong của thấu kính.

3.Thái độ:

 -Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.

4.Trọng tâm:

 -Đường truyền cả tia sáng qua thấu kính

 -Anh tạo bỡi thấu kính.

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1647Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý 11 - Tiết 57: Thấu kính mỏng (tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 57 theo PPCT	 Ngày soạn: 10/03/2010
THẤU KÍNH MỎNG Tiết 2
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:	
	-Nêu được cấu tạo và phân loại của thấu kính.
	-Trình bày được các khái niệm về: quang tâm, trục, tiêu điểm, tiêu cự, độ tụ của thấu kính mỏng.
2.Kỉ năng:	
	-Vẽ được ảnh tạo bởi thấu kính và nêu được đặc điểm của ảnh.
	-Viết và vận dụng được các công thức của thấu kính.
	-Nêu được một số công dụng quan trong của thấu kính.
3.Thái độ:
	-Nghiêm túc, hứng thú trong học tập.
4.Trọng tâm:
	-Đường truyền cả tia sáng qua thấu kính
	-Aûnh tạo bỡi thấu kính.
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên: 	+ Các loại thấu kính hay mô hình thấu kính để giới thiệu với học sinh.
	+ Các sơ đồ, tranh ảnh về đường truyền tia sáng qua thấu kính và một số quang cụ có thấu kính.
Học sinh: 	+ Ôn lại kiến thức về thấu kính đã học ở lớp 9.
	+ Ôn lại các kết quả đã học về khúc xạ ánh sáng và lăng kính.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động 1 (25 phút) : Tìm hiểu sự tạo ảnh bởi thấu kính.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Vẽ hình 29.10 và 29.11.
 Giới thiệu ảnh điểm, ảnh điểm thật và ảnh điểm ảo,
 Giới thiệu vật điểm, vật điểm thất và vật điểm ảo.
 Giới thiệu cách sử dụng các tia đặc biệt để vẽ ảnh qua thấu kính.
 Vẽ hình minh họa.
 Yêu cầu học sinh thực hiện C4.
 Giới thiệu tranh vẽ ảnh của vật trong từng trường hợp cho học sinh quan sát và rút ra các kết luận.
 Vẽ hình.
 Ghi nhận các khái niệm về ảnh điểm.
 Ghi nhận các khái niệm về vật điểm.
 Ghi nhận cách vẽ các tia đặc biệt qua thấu kính.
 Vẽ hình.
 Thực hiện C4.
 Quan sát, rút ra các kết luận.
IV. Sự tạo ảnh bởi thấu kính
1. Khái niệm ảnh và vật trong quang học
+ Aûnh điểm là điểm đồng qui của chùm tia ló hay đường kéo dài của chúng,
+ Aûnh điểm là thật nếu chùm tia ló là chùm hội tụ, là ảo nếu chùm tia ló là chùm phân kì.
+ Vật điểm là điểm đồng qui của chùm tia tới hoặc đường kéo dài của chúng.
+ Vật điểm là thật nếu chùm tia tới là chùm phân kì, là ảo nếu chùm tia tới là chùm hội tụ.
2. Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính 
 Sử dụng hai trong 4 tia sau:
- Tia tới qua quang tâm -Tia ló đi thẳng.
- Tia tới song song trục chính -Tia ló qua tiêu điểm ảnh chính F’.
- Tia tới qua tiêu điểm vật chính F -Tia ló song song trục chính.
- Tia tới song song trục phụ -Tia ló qua tiêu điểm ảnh phụ F’n.
3. Các trường hợp ảnh tạo bởi thấu kính 
 Xét vật thật với d là khoảng cách từ vật đến thấu kính:
a) Thấu kính hội tụ
+ d > 2f: ảnh thật, nhỏ hơn vật.
+ d = 2f: ảnh thật, bằng vật.
+ 2f > d > f: ảnh thật lớn hơn vật.
+ d = f: ảnh rất lớn, ở vô cực.
+ f > d: ảnh ảo, lớn hơn vật.
b) Thấu kính phân kì
 Vật thật qua thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
Hoạt động 2 (10 phút) : Tìm hiểu các công thức của thấu kính.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Gới thiệu các công thức của thấu kính.
 Giải thích các đại lượng trong các công thức.
 Giới thiệu qui ước dấu cho các trường hợp.
 Ghi nhận các công thức của thấu kính.
 Nắm vững các đại lượng trong các công thức.
 Ghi nhận các qui ước dấu.
V. Các công thức của thấu kính 
+ Công thức xác định vị trí ảnh:
= 
+ Công thức xác định số phóng đại:
k = = -
+ Qui ước dấu:
	Vật thật: d > 0. Vật ảo: d 0. Ảnh ảo: d’ < 0.
	k > 0: ảnh và vật cùng chiều ; k < 0: ảnh và vật ngược chiều.
Hoạt động 3 (5 phút) : Tìm hiểu công dụng của thấu kính.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Cho học sinh thử kể và công dụng của thấu kính đã thấy trong thực tế.
 Giới thiệu các công dụng của thấu kính.
 Kể và công dụng của thấu kính đã biết trong thực tế.
 Ghi nhận các công dụng của thấu kính.
VI. Công dụng của thấu kính
 Thấu kính có nhiều công dụng hữu ích trong đời sống và trong khoa học.
 Thấu kính được dùng làm:
+ Kính khắc phục tật của mắt.
+ Kính lúp.
+ Máy ảnh, máy ghi hình.
+ Kính hiễn vi.
+ Kính thiên văn, ống dòm.
+ Đèn chiếu.
+ Máy quang phổ.
Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 Cho học sinh tóm tắt những kiến thức cơ bản.
 Yêu cầu học sinh về nhà làm các bài tập trang 189, 190 sgk và 29.15; 29.17 sbt.
 Tóm tắt những kiến thức cơ bản.
 Ghi các bài tập về nhà.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
V. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1.Công thức thấu kính:
	a.= 	 	b. = 
	c. = 	d. = 
2.Độ phóng đại của ảnh:
a. k = = -	b k = = 
c. k = = - 	d.k = = -

Tài liệu đính kèm:

  • docTieát 57 Thau kinh.doc