Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Tiết 5: Điện trường và cường độ điện trường. đường sức điện

Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Tiết 5: Điện trường và cường độ điện trường. đường sức điện

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 - Trình bày được khái niệm điện trường.

 - Phát biểu được định nghĩa của cường độ điện trường và nêu được đặc điểm của vectơ cường độ điện trường.

 - Biết cách tổng hợp các vectơ cường độ điện trường thành phần tại mỗi điểm.

 - Nêu được khái niệm đường sức điện và các đặc điểm của đường sức điện.

2. Kĩ năng

 - Xác định phương chiều của vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm do điện tích điểm gây ra.

 - Vận dụng quy tắc hình bình hành xác định hướng của vectơ cường độ điện trường tổng hợp.

 - Giải các Bài tập về điện trường.

3.Thái độ:

 -Cẩn thận trong khi làm thí nghiệm

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1659Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Tiết 5: Điện trường và cường độ điện trường. đường sức điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3-Tiết 5 theo ppct	Ngày soạn:21/8/2009
ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
	- Trình bày được khái niệm điện trường.
	- Phát biểu được định nghĩa của cường độ điện trường và nêu được đặc điểm của vectơ cường độ điện trường.
	- Biết cách tổng hợp các vectơ cường độ điện trường thành phần tại mỗi điểm.
	- Nêu được khái niệm đường sức điện và các đặc điểm của đường sức điện.
2. Kĩ năng
	- Xác định phương chiều của vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm do điện tích điểm gây ra.
	- Vận dụng quy tắc hình bình hành xác định hướng của vectơ cường độ điện trường tổng hợp.
	- Giải các Bài tập về điện trường.
3.Thái độ:
	-Cẩn thận trong khi làm thí nghiệm
4.Trọng tâm
	-Đường sức điện trường
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm của các hình vẽ 3.6 đến 3.9 trang 19 SGK.
- Thước kẻ, phấn màu.
- Chuẩn bị phiếu câu hỏi.
2. Học sinh
- Chuẩn bị Bài trước ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Hoạt động 1 (5 phút) : Kiểm tra bài cũ : Trả lời hai câu hỏi trắc nghiệm ở tiết trước.
Hoạt động 2 (35 phút) : Tìm hiểu đường sức điện.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 Giới thiệu hình ảnh các đường sức điện.
 Giới thiệu đường sức điện trường.
 Vẽ hình dạng đường sức của một số điện trường.
 Giới thiệu các hình 3.6 đến 3.9.
 Nêu và giải thích các đặc điểm cuae đường sức của điện trường tĩnh.
 Yêu cầu học sinh thực hiện C2.
 Giới thiệu điện trường đều.
 Vẽ hình 3.10.
 Quan sát hình 3.5. Ghi nhận hình ảnh các đường sức điện.
 Ghi nhận khái niệm.
 Vẽ các hình 3.6 đến 3.8.
 Xem các hình vẽ để nhận xét.
 Ghi nhận đặc điểm đường sức của điện trường tĩnh.
 Thực hiện C2.
 Ghi nhận khái niệm.
 Vẽ hình.
III. Đường sức điện
1. Hình ảnh các đường sức điện
 Các hạt nhỏ cách điện đặt trong điện trường sẽ bị nhiễm điện và nằm dọc theo những đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm trùng với phương của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
2. Định nghĩa
 Đường sức điện trường là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó. Nói cách khác đường sức điện trường là đường mà lực điện tác dụng dọc theo nó.
3. Hình dạng đường sức của một số điện trường
 Xem các hình vẽ sgk.
4. Các đặc điểm của đường sức điện
+ Qua mỗi điểm trong điện trường có một đường sức điện và chỉ một mà thôi
+ Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
+ Đường sức điện của điện trường tĩnh là những đường không khép kín.
+ Qui ước vẽ số đường sức đi qua một diện tích nhất định đặt vuông góc với với đường sức điện tại điểm mà ta xét tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm đó.
4. Điện trường đều
 Điện trường đều là điện trường mà véc tơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương chiều và độ lớn.
 Đường sức điện trường đều là những đường thẳng song song cách đều.
IV.CỦNG CỐ: Qua bài này chúng ta cần nắm được: 
 - Trình bày được khái niệm điện trường.
 - Phát biểu được định nghĩa của cường độ điện trường và nêu được đặc điểm của vectơ cường độ điện trường.
 - Biết cách tổng hợp các vectơ cường độ điện trường thành phần tại mỗi điểm.
 - Nêu được khái niệm đường sức điện và các đặc điểm của đường sức điện.
 V. DẶN DÒ:
 - Về nhà đọc mục Em có biết?
 - Tóm tắt những kiến thức cơ bản đã học trong bài.
 - Về nhà giaiû các bài tập 9, 10, 11, 12, 13 sgk 3.1, 2.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.10 sách bài tập.
VI. RÚT KINH NGHIỆM:
...............................................................................................................................................................
* CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1.Cường độ điện trường có đơn vị là:
	aNiuton	b.Culong	c.vôn.met	d.vôn trên mét
2.Tại điểm nào sau đây không có điện trường?
a.Ở bên ngoài, gần một quả cầu nhựa nhiễm điện	 b.Ở bên trong một quả cầu nhựa nhiễm điện
c.Ở bên ngoài, gầm một quả cầu kim loại nhiễm điện d.Ở bên trong một quả cầu kim loại nhiễm điện

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 5 Dien truong, cuong do dien truong, duong suc dien truong.doc