Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý 11 - Tiết 11: Dòng điện không đổi nguồn điện

Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý 11 - Tiết 11: Dòng điện không đổi nguồn điện

I.Mục tiêu:

-Kiến thức:Phát biểu được khái niệm dũng điện,chiều dũng điện,tác dụng của dũng điện.khái niệm cường độ dũng điện,dũng điện không đổi,đơn vị cường độ dũng điện,điện lượng.Nờu được điều kiện để có dũng điện.Nờu được cấu tạo chung của nguồn điện.

-Kỹ năng:Vận dụng được kiến thức.

-Thái độ:Yờu thớch bộ mụn.

II.Chuẩn bị:

 GV:Giỏo ỏn,phương tiện dạy học.

 HS:Đọc trước bài 7.

III.Tiến trỡnh bài giảng:

1.Kiểm tra:Lồng trong giờ.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1431Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy bộ môn Vật lý 11 - Tiết 11: Dòng điện không đổi nguồn điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	CHƯƠNG II.DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI.
	Tiết 11:DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 
	NGUỒN ĐIỆN.
I.Mục tiờu:
-Kiến thức:Phát biểu được khái niệm dũng điện,chiều dũng điện,tác dụng của dũng điện.khái niệm cường độ dũng điện,dũng điện không đổi,đơn vị cường độ dũng điện,điện lượng.Nờu được điều kiện để có dũng điện.Nờu được cấu tạo chung của nguồn điện.
-Kỹ năng:Vận dụng được kiến thức.
-Thái độ:Yờu thớch bộ mụn.
II.Chuẩn bị: 
	GV:Giỏo ỏn,phương tiện dạy học.
	HS:Đọc trước bài 7.
III.Tiến trỡnh bài giảng:
1.Kiểm tra:Lồng trong giờ.
2.Bài mới:
Hoạt động của thầy và trũ
Nội dung
Hoạt động 1:Ôn tập kiến thức về dũng điện.
HS: Đọc và trả lời cỏc cõu hỏi từ 1 đến 5.
GV: Củng cố lại cỏc ý học sinh chưa nắm chắc.
Hoạt động 2:Xây dựng khái niệm cường độ dũng điện,dũng điện không đổi. 
GV: Giảng:Cường độ dũng điện là gỡ?Biểu thức của cường độ dũng điện.
HS: Nghe và ghi.
HS: Phỏt biểu thành lời.
GV:Trỡnh bày về dũng điện không đổi.
HS:Tiếp thu, trả lời cõu hỏi C1,C2.
HS:Làmcõuhỏi C3,C4:N=
Hoạt động 3: Tỡm hiểu nguồn điện.
HS:Trả lời cõu hỏi C5,C6.
GV:Cho hs nờu đk để có dũng điện.
HS:Trả lời cõu hỏi C7. 
GV: Nờu khỏi niệm về nguồn điện là gỡ?
I.Dũng điện:
-Dũng điện là dũng chuyển dời cú hướng của cỏc hạt mang điện.
-Dũng điện trong kim loại là dũng di chuyển cú hướng của cỏc e tự do.
-Quy ước chiều dũng điện là chiều chuyển động của các điện tích dương.Trong dây dẫn KL chiều dđ ngược chiều với chiều chuyển động của các e.
-Dũng điện chạy qua các vật dẫn có thể gây ra các tác dụng :Tác dụng nhiệt,td hóa học,td từ...
-Cường độ dđ cho biết mức độ mạnh hay yếu của dũng điện,được đo bằng ampe kế đv cường độ dđ là A.
II.Cường độ dũng điện ,dũng điện không đổi.
1.Cường độ dũng điện:
Trong khoảng tg t có một lượng điện lượng q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dõy thỡ cường độ dũng điện được xác định: I=
KL:SGK.
2.Dũng điện không đổi:
ĐN:SGK.
I= q là điện lượng.
 t là thời gian.
3.Đơn vị của cường độ dũng điện và của điện lượng: Là A và C
III.Nguồn điện:
1.Điều kiện để có dũng điện:
ĐK:SGK.
2.Nguồn điện:
-Nguồn điện là thiết bị tạo ra và duy trỡ hiệu điện thế nhằm duy trỡ dũng điện trong mạch.Nguồn điện nào cũng cú hai cực:Cực dương và cực õm.
-Bờn trong nguồn điện có những lực lạ (bản chất không phải là lực lực tĩnh điện) bản chất của lực lạ tựy thuộc vào loại nguồn điện.
	3.Củng cố: Hệ thống bài.
	- Phát biểu được khái niệm dũng điện,chiều dũng điện,tác dụng của dũng điện.
-Khỏi niệm cường độ dũng điện,dũng điện không đổi,đơn vị cường độ dũng điện,điện lượng.
-Nờu được điều kiện để có dũng điện.Nờu được cấu tạo chung của nguồn điện.
	4.Dặn dũ:Về nhà học trả lời cõu hỏi từ 1 đến 4, làm bài tập số 6,7(45)

Tài liệu đính kèm:

  • docDong dien khong doi.doc