Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 8: Chủ đề: Lũy thừa

Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 8: Chủ đề: Lũy thừa

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức : Nắm được định nghĩa lũy thừa với số mũ nguyên, căn bậc n, lũy thừ với số mũ hữu tỉ

2.Kỹ năng : Biết cách áp dụng các tính chất của lũy thừa với số mũ thực để giải toán

3.Tư duy thái độ : - Rèn luyện tính tự giác luyện tập để khắc sâu kiến thức đã học

 - Giáo dục tính khoa học và tư duy lôgic.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

1. Giáo viên : Giáo án , thước thẳng.

2. Học sinh :Chuẩn bị bài tập, dụng cụ học tập.

III. Phương pháp : Gợi mở, vấn đáp.

IV. Tiến trình bài học :

 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.

 2. Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại các tính chất lủy thừa với số mũ thực.

 3. Bài mới :

 

doc 2 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 1492Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 8: Chủ đề: Lũy thừa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 8	Ngày soạn: 11/10/2009
Tiết: 8	Ngày dạy: 16/10/2009
Chủ đề: LŨY THỪA
I. Mục tiêu : 
1. Kiến thức : Nắm được định nghĩa lũy thừa với số mũ nguyên, căn bậc n, lũy thừ với số mũ hữu tỉ
2.Kỹ năng : Biết cách áp dụng các tính chất của lũy thừa với số mũ thực để giải toán
3.Tư duy thái độ : 	- Rèn luyện tính tự giác luyện tập để khắc sâu kiến thức đã học
	- Giáo dục tính khoa học và tư duy lôgic.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
1. Giáo viên : Giáo án , thước thẳng.
2. Học sinh :Chuẩn bị bài tập, dụng cụ học tập.
III. Phương pháp : Gợi mở, vấn đáp.
IV. Tiến trình bài học :
 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
 2. Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại các tính chất lủy thừa với số mũ thực.
 3. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
GV: Gới thiệu bài tập 1
Hỏi: Để tính được biểu thức A cần sử dụng sử dụng những tính chất nào?
GV: Yêu cầu hs lên bảng lên giải?
GV: Cho học sinh nhận xét bài làm.
GV: Nhận xét , kết luận.
GV: Yêu cầu hs lên bảng lên giải câu b?
GV: Nhận xét, đánh giá.
GV: Gới thiệu bài tập 1
GVHD: 
+ 
+ 
+ 
+ =
Hỏi: Thực hiện phép biến đổi nào để rút gọn biểu thức:
 ?
GV: Yêu cầu hs lên bảng giải?
GV: Nhận xét, đánh giá.
HS: Đọc đề xác định yêu cầu của bài toán.
HS: Trả lời yêu cầu cảu gv: Sử dụng tính chất lũy thừa.
HS: Thực hiện: 
+ 
+ 
+
+ 
Vậy 
HS: Tính biểu thức B
+ 
+ 
+ 
Suy ra B= 3
HS: Nhận xét 
HS: Đọc đề, xác dịnh yêu cầu của bài toán. 
HS: Thực hiện yêu cầu của gv.
HS: Thực hiện phép qui đồng.
=
HS: =
HS: Nhận xét
Bài 1 : Tính giá trị các biểu thức sau: 
a. 
b. 
Bài 2. Rút gọn các biểu thức sau:
KQ: 
 4. Cũng cố: Qua tiết học nầy cần nắm:
	- Nắm được định nghĩa lũy thừa với số mũ nguyên, căn bậc n, lũy thừ với số mũ hữu
	- Áp dụng được các tính chất của lũy thừa với số mũ thực để giải toán.
 5. Hướng dẫn về nhà: Xem lại các bài tập đã giải.
	Tính giá trị của biểu thức: 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 8.doc