Giáo án Đại số và giải tích 11 - Chủ đề: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giáo án Đại số và giải tích 11 - Chủ đề: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nắm vững phương pháp tìm GTLN, NN của hàm số trên khoảng, đoạn.

2. Về kĩ năng: Tìm được GTLN, GTNN của hs trên khoảng, đoạn.

3. Về tư duy, thái độ:

- Rèn luyện tư duy logic, tư duy lý luận.

- Tích cực, chủ động nắm kiến thức, tham gia xây dựng bài.

II. Chuẩn bị:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, thước kẻ

 2. Chuẩn bị của học sinh:

- SGK, Xem lại phương pháp tìm GTLN, GTNN của hàm số và các nội dung kiến thức có liên quan đến bài học.

- Làm các bài tập về nhà.

III: Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp, giải quyết vấn đề.

III. Tiến trình bài học:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ: Nêu quy tắc tìm gtln, nn của hàm số trên đoạn.

GV: Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 1851Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số và giải tích 11 - Chủ đề: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 3	Ngày soạn: 30/08/09
Tiết: 3	Ngày dạy: 05/09/09
Chủ đề: GÍA TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
I.Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Nắm vững phương pháp tìm GTLN, NN của hàm số trên khoảng, đoạn.
2. Về kĩ năng: Tìm được GTLN, GTNN của hs trên khoảng, đoạn.
3. Về tư duy, thái độ:
- Rèn luyện tư duy logic, tư duy lý luận.
- Tích cực, chủ động nắm kiến thức, tham gia xây dựng bài.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, thước kẻ
 	2. Chuẩn bị của học sinh: 
- SGK, Xem lại phương pháp tìm GTLN, GTNN của hàm số và các nội dung kiến thức có liên quan đến bài học.
- Làm các bài tập về nhà.
III: Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp, giải quyết vấn đề.
III. Tiến trình bài học:
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
Kiểm tra bài cũ: Nêu quy tắc tìm gtln, nn của hàm số trên đoạn.
GV: Nhận xét, đánh giá.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
GV: giới thiệu bài tập 1.
Hỏi: Yêu cầu của bài toán là gì?
GV: Yêu cầu 1 hs khác nhắc lại phương pháp tìm GTLN, GTNN của hs?
Hỏi: Bước 1 làm gì?
Hỏi: Bước 2 làm gì?
Hỏi: Bước 3 làm gì?
Hỏi: Bước 4 làm gì?
GV: Yêu cầu hs lên bảng thực hiện?
GV: Nhận xét, đánh giá.
Hỏi: Yêu cầu cảu bài toán?
Hỏi: Hàm số được cho dưới dạng nào?
Hỏi: Tập xác định của hs?
GV: Yêu cầu hs lên bảng giải?
GV: Nhận xét, đánh giá.
Hỏi: Yêu cầu của bài toán?
Hỏi: Hàm số được cho dưới dạng nào?
Hỏi: Nhắc lại phương pháp tìm GTLN, GTNN của hs?
GV: yêu cầu hs tính y’?
GV: Yêu cầu hs tìm nghiệm pt y’=0
GV: Yêu cầu hs lên bảng giải?
GV: Nhận xét, đánh giá.
HS: Đọc đề.
HS: Trả lời. Tìm GTLN, GTNN của hs.
HS: Nhắc lại phương pháp.
HS: Tính đạo hàm: y’ = 6x2 – 6x -12
HS: Giải phương trình: 
y’=0
HS: Tính các giá trị: f(-3), f(-1), f(2), f(3)
HS: So sánh các giá trị: f(-3), f(-1), f(2), f(3) để tìm ra GTLN, GTNN.
HS: Nhận xét.
HS: Trả lời.
HS: TXĐ: 
HS: Thực hiện.
Ta có 
y’=0
Ta có f(-2)=-2, f(2)=2
Vậy: 
HS : Trả lời.
HS: 
HS: y’=0 
HS: Nhận xet bài giải.
Bài 1. Tìm GTLN, GTNN của hs: y = 2x3 – 3x2 -12x +10 trên 
KQ : 
Bài 2. Tìm GTLN, GTNN của hs 
KQ: 
Bài 3. Tìm GTLN, của hàm số sau : 
 trên 
KQ: 
Cũng cố: Qua tiết học này cần nắm: Phương pháp tìm GTLN, GTNN của hàm số trên 1 khoảng, đoạn.
Hướng dẫn về nhà: Tìm GTLN, GTNN của hàm số y = x3 +6x2 +9x +4 trên 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 3.doc