Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 22: Luyện tập

Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 22: Luyện tập

I- Mục tiêu:

 1.Về kiến thức:

 - Hiểu và nắm quy tắc nhân

 2. Về kĩ năng:

 -Bước đầu vận dụng được quy tắc nhân và giải các bài toán liên quan

 3.Về tư duy thái độ:

 - Biết toán học có ứng dụng trong thực tiễn

 - Rèn luyện tư duy lôgíc.

 -Hứng thú trong học tập.

II- Chuẩn bị của GV và HS

1.GV: chuẩn bị 1 số ví dụ để làm tại lớp

2.HS: Đọc trước bài mới ở nhà.

III-Phương pháp giảng dạy:

 Nêu vấn đề, vấn đáp - gợi mở, GV nêu ví dụ , HS áp dụng

 

doc 2 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 861Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 22: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:...............
Tiết: 22 luyện tập
I- Mục tiêu:
	1.Về kiến thức:
	- Hiểu và nắm quy tắc nhân
	2. Về kĩ năng:
	-Bước đầu vận dụng được quy tắc nhân và giải các bài toán liên quan
	3.Về tư duy thái độ:
	- Biết toán học có ứng dụng trong thực tiễn
	- Rèn luyện tư duy lôgíc.
 -Hứng thú trong học tập.
II- Chuẩn bị của GV và HS
1.GV: chuẩn bị 1 số ví dụ để làm tại lớp
2.HS: Đọc trước bài mới ở nhà.
III-Phương pháp giảng dạy:
 Nêu vấn đề, vấn đáp - gợi mở, GV nêu ví dụ , HS áp dụng
IV-Tiến trình bài dạy:
	1.ổn định tổ chức lớp
	2. Kiểm tra bài cũ: Phát biểu quy tắc cộng?
 3.Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
-GV: nêu bài tập
Bài 1: 
Trong một lớp có 18 bạn nam, 12 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 bạn, trong đó có 1 bạn nam và một bạn nữ?
-HS áp dụng làm: 
Bài 2:
Trên giá sách có 10 quyển sách tiếng Việt khác nhau, 8 quyển sách tiếng Anh khác nhau và 6 quyển sách tiếng Pháp khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn:
a,Ba quyển sách khác nhau?
b,Hai quyển sách tiếng khác nhau?
-HS: áp dụng làm
Bài 1: 
Giải:
Chọn 1 bạn nam có: 18 cách
Khi đã chọn 1 bạn nam rồi, có 12 cáh chọn một bạn nữ. Vậy theo quy tắc nhân, ta có: 
18.16 = 216 cách chọn.
Bài 2:
Giải:
a,Theo quy tắc nhân có: 10.8.6 = 480 cách.
b,Theo quy tắc nhân, ta có:
Có 10.8 = 80cách chọn 1 quyển tiếng Việt và một quỷên tiếng Anh
Có 10.6 = 60 cách chọn 1 quyển tiếng Việt và một quỷên tiếng Pháp.
Có 8.6 cách chọn 1 quyển tiếng Anh và một quyển tiếng Pháp.
Theo quy tắc cộng, ta có:
80 + 60 + 48 = 188 cách
*Củng cố - dặn dò:
-Nắm chắc quy tắc cộng.
-Xem lại các ví dụ.
-Về nhà đọc trước phần còn lại của bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong II Bai 2-bai tap.doc