Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 11: Lôgarit

Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 11: Lôgarit

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức :

 - Giúp HS hệ thống lại kiến thức đã học về lôgarit trên cơ sở đó áp dụng vào giải các bài tậpcụ thể

 - Rèn luyện kĩ năng vận dụng lí thuyết vào việc giải bài tập cho HS

 2. Kỹ năng:

 - Áp dụng được các công thức vào từng dạng bài tập cụ thể

 - Rèn luyện kĩ năng trao đổi thảo luận thông qua phiếu học tập

 3. Tư duy và thái độ:

 - Rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo cho HS thông qua các bài tập từ đơn giản đến phức tạp

 - Khả năng tư duy hợp lí và khả năng phân tích tổng hợp khi biến đổi các bài tập phức tạp

 - Tính cẩn thận chính xác.

 - Giáo dục tính khoa học và tư duy lôgic

 

doc 2 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 1706Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 11: Lôgarit", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 11	Ngày soạn: 
Tiết: 11	Ngày dạy: 
LÔGARIT
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức :
	- Giúp HS hệ thống lại kiến thức đã học về lôgarit trên cơ sở đó áp dụng vào giải các bài tậpcụ thể 
	- Rèn luyện kĩ năng vận dụng lí thuyết vào việc giải bài tập cho HS
	2. Kỹ năng:
	- Áp dụng được các công thức vào từng dạng bài tập cụ thể
	- Rèn luyện kĩ năng trao đổi thảo luận thông qua phiếu học tập
	3. Tư duy và thái độ:
	- Rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo cho HS thông qua các bài tập từ đơn giản đến phức tạp
	- Khả năng tư duy hợp lí và khả năng phân tích tổng hợp khi biến đổi các bài tập phức tạp
	- Tính cẩn thận chính xác.
	- Giáo dục tính khoa học và tư duy lôgic
II. Chuẩn bị	
	GV: Giáo án, thước thẳng
	HS: Học bài cũ và làm bài tập SGK
III. Phương pháp : Gợi mở, vấn đáp.
IV. Tiến trìnnh bài học:
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
Kiểm tra bài cũ : 
Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi Bảng
GV yêu cầu HS nhắc lại các qui tắc tính lôgarit, công thức đổi cơ số?
Hỏi: Để tính giá trị của biểu thức A ta sd công thức nào?
Hỏi: Nhắc lại tính chất: 
Khi đó: =?
GV: Yêu cầu hs lên bảng tính?
GV: Nhận xét, đánh giá.
GV cho HS nhận dạng công thức và yêu cầu HS đưa ra cách giải
GV nhận xét và sửa chữa
GV: Yêu cầu các hs khác lên bảng tính các biểu thức ở bài 3.
GV: Nhận xét, đánh giá.
GV: Giới thiệu bài tập 4.
Hỏi: Yêu cầu của bài toán?
GV: Yêu cầu HS nhắc lại tính chất của lũy thừa với số mũ thực?
GVHD: 
a.Đặt = , = 
Hỏi: Khi đó: = 
 = 
GV: Yêu cầu hs lên bảng so sánh?
GV gọi HS nhắc lại công thức đổi cơ số của lôgarit
GV yêu cầu HS tính theo C từ đó suy ra kết quả
GV: Yêu cầu hs lên bảng tính.
HS tính giá trị A, B
HS
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - (b)
 - 
HS: Suy nghĩ trả lời.
HS: 
HS: 
HS: Tính giá trị của A và B.
HS: Nhận xét.
HS áp dụng công thức và trình bày lên bảng
HS: Thực hiện yêu cầu của gv.
HS: Nhận xét.
HS: Đọc đề và xác định yêu câif của bài toán.
HS: Nhắc lại kiến thức cũ.
- a >1, 
- a < 1, 
HS trình bày lời giải
HS: Trả lời các câu hỏi của gv.
= 
 = 
a) Đặt = , = 
Ta có 
Vậy > 
b) < 
HS 
HS áp dụng 
HS sinh trình bày lời giải 
Bài 1. 
Bài 1. Tính giá trị của biểu thức:
A = 
 = 
B = 
 = 
Bài 2. a) 
 b) 
 c) 
 d) 
Bài 3. 
a) 
b) 
c) 
d) 
Bài 4: So sánh 
 a) và 
 b) và 
KQ: a. > 
 b. < 
Bài 5. 
Cho C = . Tính theo C
Tacó 
Mà C = ==
Vậy = 
4. Củng cố : - Nhắc lại cách sử dụng công thức để tính giá trị biểu thức
	 	- So sánh hai lôgarit.
	- Nắm được định nghĩa, các tính chất, qui tắc, công thức đổi cơ số để áp dụng làm bt.
	- Làm các bài tập còn lại trong sgk và xem trước nội dung bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 11.doc