Bài tập trắc nghiệm môn Toán 11

Bài tập trắc nghiệm môn Toán 11

Câu 1 : Giá trị của biểu thức: S = bằng:

A. 234 B. 432 C. 243 D. 423

Câu 2 : Hệ số của x7 trong khai triển (2 - 3x)15 là:

A. B. . 27.37 C. -. 28.37 D. . 28

Câu 3 :

Từ các chữ số 1, 5, 7, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số.

A. 256 B. 16 C. 4 D. 24

Câu 4 : Cho biết hệ số của số hạng thứ 3 của khai triển nhị thức bằng 36. Tìm số hạng thứ 7?( Các số hạng được viết theo luỹ thừa giảm của x)(XEM LạI)

A. Đáp án khác B. 36 C. 9 D. 84

 

doc 2 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 1777Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập trắc nghiệm môn Toán 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập trắc nghiệm
Câu 1 : 
Giá trị của biểu thức : S = bằng:
A.
234
B.
432
C.
243
D.
423
Câu 2 : 
Hệ số của x7 trong khai triển (2 - 3x)15 là :
A.
B.
. 27.37
C.
-. 28.37
D.
. 28
Câu 3 : 
Từ các chữ số 1, 5, 7, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số.
A.
256
B.
16
C.
4
D.
24
Câu 4 : 
Cho biết hệ số của số hạng thứ 3 của khai triển nhị thức bằng 36. Tìm số hạng thứ 7 ?( Các số hạng được viết theo luỹ thừa giảm của x)(XEM LạI)
A.
Đáp án khác
B.
36
C.
9
D.
84
Câu 5 : 
Tổ của An và Cường có 7 học sinh. Sỗ cách xếp 7 học sinh ấy thành một hàng mà An đứng đầu, Cường đứng cuối là :
A.
100
B.
120
C.
720
D.
5040
Câu 6 : 
Hội đồng quản trị của một xí nghiệp gồm 11 người, gồm 7 nam và 4 nữ. Số cách lập Ban thường trực gồm 3 người trong đó có ít nhất 1 người là nam là :
A.
35
B.
161
C.
42
D.
84
Câu 7 : 
Giản ước biểu thức B = ta được
A.
B.
C.
D.
Câu 8 : 
Tìm hệ số của x5 trong khai triển 
P(x) = (x+1)6 + (x+1)7 + ... + (x+1)12 
A.
1711
B.
1287
C.
1716
D.
1715
Câu 9 : 
Khoa Ngoại của 1 bệnh viện gồm 40 bác sĩ. Có bao nhiêu cách lập một kíp mổ nếu mỗi kíp gồm 1 người mổ và 4 phụ mổ ?
A.
78960960
B.
3290040
C.
658088
D.
3655600
Câu 10 : 
Có 5 người đến nghe một buổi hoà nhạc. Số cách xếp 5 người vào 5 ghế xếp thành một hàng là :
A.
120
B.
100
C.
130
D.
125
Câu 11 : 
Gieo 2 con súc sắc. Gọi A là biến cố "Hiệu số chấm trên hai mặt xuất hiện là 2", ta có P(A) bằng:
A.
B.
C.
D.
Câu 12 : 
Có 8 người trong đó có hai vợ chồng anh X được xếp ngẫu nhiên theo 1 hàng ngang. Xác xuất để hai vợ chồng anh A ngồi gần nhau là:
A.
B.
C.
D.
Câu 13 : 
Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,6. Người đó bắn hai viên một cách độc lập. Xác suất để một viên trúng và một viên trượt mục tiêu là:
A.
0,48
B.
0,24
C.
0, 45
D.
0,4
Câu 14 : 
Có 3 viên bi đỏ và 7 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi, tính xác suất để có 2viên bi đỏ và 2 viên bi xanh.
A.
B.
C.
D.
Câu 15 : 
Gieo hai con súc sắc. Gọi B là biến cố "Tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện là lẻ", ta có bằng: 
A.
9
B.
24
C.
12
D.
18
Câu 16 : 
Từ A đến B có 3 con đường, từ B đến C có 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đường đi từ A qua B để đến C.
A.
3. 4 = 12
B.
34 = 81
C.
3 + 4 =7
D.
43 = 64
Câu 17 : 
Cho tập hợp . Có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau lấy trong A.
A.
24
B.
8
C.
18
D.
12
Câu 18 : 
Tổ giáo viên Toán của trường có 6 thầy giáo và 4 cô giáo. Hỏi có bao nhiêu cách thành lập một nhóm dạy đội tuyển gồm 5 giáo viên sao cho số phải có cô giáo và số thầy giáo nhiều hơn số cô giáo?
A.
B.
C.
D.
Câu 19 : 
Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho chữ số 1 không đứng đầu tiên ?
A.
2500
B.
96
C.
60
D.
120
Câu 20 : 
Một bộ truyện có 10 tập. Hỏi có bao nhiêu cách xếp lên giá sao cho tập 9 và tập 10 luôn đứng cạnh nhau ?	
A.
725760
B.
7257600
C.
3628800
D.
362880
Câu 21 : 
Gieo 2 con súc sắc, khi đó ẵW ẵ bằng:
A.
23
B.
18
C.
21
D.
36
Câu 22 : 
Ba quân bài rút ra từ 13 quân bài cùng chất rô (2, 3, ..., 10, J, Q, K, A). Tính xác suất để trong 3 quân bài đó không có cả J và Q.
A.
B.
C.
D.
Câu 23 : 
Gieo 2 con súc sắc. Gọi A là biến cố "Tổng số chấm trên hai mặt xuất hiện là 9", ta có bằng:
A.
4
B.
2
C.
6
D.
8
Câu 24 : 
Xác suất bắn trúng mục tiêu của một vận động viên khi bắn một viên đạn là 0,3. Người đó bắn hai viên một cách độc lập. Xác suất để một viên trúng và một viên trượt mục tiêu là:
A.
0,21
B.
0,09
C.
0, 18
D.
0,42
Câu 25 : 
Gieo một con súc sắc 6 lần độc lập. Tính xác suất để không lần nào xuất hiện mặt có số chấm là một số chẵn.
A.
B.
C.
D.
Câu 26 : 
Hùng có 6 cái áo và 4 cái quần. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo?
A.
36
B.
12
C.
24
D.
10
Câu 27 : 
Đội tuyển học sinh giỏi môn Hoá của nhà trường có 5 học sinh khối 12 và 3 học sinh khối 11. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh để trao học bổng trong đó phải có học sinh khối 11.
A.
70
B.
1680.
C.
65
D.
15
Câu 28 : 
Một tổ có 8 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách xếp thành một hàng dọc sao cho bạn tổ trưởng luôn đứng đầu tiên.
A.
40320
B.
3920
C.
5040
D.
56
Câu 29 : 
Đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường có 7 bạn nữ và 3 bạn nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 bạn đi dự trại hè Quốc tế sao cho có cả nam và nữ ?
A.
231
B.
5292
C.
504
D.
252
Câu 30 : 
Cho tập hợp . Có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau lấy trong A.
A.
24
B.
18
C.
8
D.
12

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_II_2_Hoan_vi_Chinh_hop_To_hopbt_trac_nghiem.doc