Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tiết dạy 16: Bài tập cấp số nhân

Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tiết dạy 16: Bài tập cấp số nhân

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ:

a. Kiến thức

*Nhận biết: Củng cố công thức tổng quát, công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

* Thông hiểu:

- Củng cố công thức tổng quát, công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

- Củng cố dạng toán tìm các yếu tố còn lại của cấp số cộng khi cho biết ba trong năm yếu tố .

* Vận dụng: phương pháp giải dạng toán chứng minh một dãy số là cấp số nhân.

* Vận dụng cao: Hiểu và vận dụng được các tính chất của cấp số nhân vào việc giải các bài toán liên quan.

b. Kĩ năng:

- Tìm số hạng đầu và công bội của một cấp số nhân.

- Tính tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân.

- Giải một số bài toán liên quan đến cấp số nhân.

- Biết tìm được các yếu tố còn lại của cấp số nhân khi cho biết ít nhất ba trong năm yếu tố u1, q, un, n, Sn.

- Chứng minh một dãy số là cấp số nhân.

- Giải một số bài toán thực tế về cấp số nhân.

c. Thái độ:

- Phát triển tư duy trừu tượng, khái quát hóa, tư duy lôgic,

- Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê trong học tập, biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen.

2. Phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh

- Kĩ năng thực hành, thuyết trình.

- Phát triển năng lực tính toán; sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu toán học.

- Phát triển năng lực hợp tác, hoạt động nhóm.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: phiếu học tập,.

2. Học sinh: Đọc bài trước bài ở nhà.

 

doc 3 trang Người đăng hoan89 Lượt xem 949Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tiết dạy 16: Bài tập cấp số nhân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24/11/2019
Tiết PPCT: 44
Tuần PPCT: 16
BÀI TẬP CẤP SỐ NHÂN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ:
a. Kiến thức
*Nhận biết: Củng cố công thức tổng quát, công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.
* Thông hiểu: 
- Củng cố công thức tổng quát, công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.
- Củng cố dạng toán tìm các yếu tố còn lại của cấp số cộng khi cho biết ba trong năm yếu tố.
* Vận dụng: phương pháp giải dạng toán chứng minh một dãy số là cấp số nhân.
* Vận dụng cao: Hiểu và vận dụng được các tính chất của cấp số nhân vào việc giải các bài toán liên quan.
b. Kĩ năng: 
- Tìm số hạng đầu và công bội của một cấp số nhân.
- Tính tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân.
- Giải một số bài toán liên quan đến cấp số nhân.
- Biết tìm được các yếu tố còn lại của cấp số nhân khi cho biết ít nhất ba trong năm yếu tố u1, q, un, n, Sn.
- Chứng minh một dãy số là cấp số nhân.
- Giải một số bài toán thực tế về cấp số nhân.
c. Thái độ: 
- Phát triển tư duy trừu tượng, khái quát hóa, tư duy lôgic,
- Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê trong học tập, biết quan sát và phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen.
2. Phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh
- Kĩ năng thực hành, thuyết trình.
- Phát triển năng lực tính toán; sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu toán học.
- Phát triển năng lực hợp tác, hoạt động nhóm.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: phiếu học tập,..
2. Học sinh: Đọc bài trước bài ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Lồng vào bài mới
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Kiến thức 1: nhắc lại các kiến thức liên quan đến cấp số nhân
* Mục tiêu: Giúp Hs củng cố lại các kiến thức liên quan đến CSN
* Đối tượng: Tất cả các đối tượng.
* Dự kiến sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
- Hệ thống kiến thức
+
+
+
+	
Kiến thức 2: Rèn luyện kỹ năng xác định dãy số là cấp số nhân, tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân.
* Mục tiêu: Giúp HS khắc sâu định nghĩa CSN
* Hình thức tổ chức: GV cho cả lớp thảo luận tìm lời giải
* Đối tượng: a, b HS yếu; c, d, 2 tất cả các đối tượng
* Dự kiến sản phẩm: Giải được bài tập
Ÿ Gv gọi HS lên bảng làm bài tập
Ÿ Gọi HS nhận xét.
Ÿ GV nhận xét và chỉnh sửa.
Ÿ Từ đó giáo viên yêu cầu HS làm các bài tập còn lại.
Bài 1. Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số nhân?
A. . B. .
C. D.
Bài 2: Cho cấp số nhân thoả mãn: . Tìm số hạng đầu và công bội q. 
Kiến thức 3: Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức CSN vào việc giải các bài toán có liên quan
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được công thức tính tổng và tính chất của CSN
* Đối tượng: HS K-G
* Hình thức tổ chức: Dựa trên yêu cầu của bài toán GV hướng dẫn hs tìm lời giải
* Dự kiến sản phẩm: Giải được bài tập
Cho hs thảo luận tìm đáp án.
- Gọi đại diện một hs lên bảng trình bày lời giải (có thể cho điểm)
GV nhận xét chỉnh sửa đáp án.
Bài 4 trang 104 Sgk
Bài tập thêm. Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ poloni 210 là 138 ngày (nghĩa là sau 138 ngày khối lượng của nguyêb tố đó chỉ còn một nửa). Tính (chính xác đến hàng phần trăm) khối lượng còn lại của 20 gam poloni 210 sau 7314 ngày (khoảng 20 năm).
4. Hướng dẫn các hoạt động nối tiếp:
- Định nghĩa và công thức tính số hạng tổng quát của một cấp số nhân.
- Công thức tính tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân.
- Phương pháp tìm công bội và chứng minh một dãy số cho trước có phải là cấp số nhân không.
Giải các bài tập sau:
 IV. Kiểm tra đánh giá bài học:
- GV cho hs làm bài kiểm tra sau đó thu lại và sửa:
Câu 1. Dãy số nào là cấp số nhân.
	A). un = 	B). un = 4n + 3.	C). un = 2n.	D). un = n2.
Câu 2. Ba số lập thành một cấp số nhân. Nếu lấy chúng trừ đi tương ứng cho 2, 1, 7 ta nhận được một cấp số cộng. Hãy tìm ba số đó.
	A). 2; 10; 50.	B). 7; 14; 28.	C). 4; 8; 16.	D). 5; 15; 45.
Câu 3. Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân biết rằng tổng của chúng bằng 70 và tích của chúng bằng 8000.
	A). 4; 20; 46.	B). 5; 20; 45.	C). 15; 20;35.	D). 10; 20; 40.
V. Rút kinh nghiệm
* Ưu điểm:
* Hạn chế:
* Hướng khắc phục hạn chế trên cho tiết sau:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_va_giai_tich_11_tiet_day_16_bai_tap_cap_so_nh.doc