Giáo án Đại số & Giải tích Lớp 11 (Nâng cao) - Chương I, Bài 1: Các hàm số lượng giác

Giáo án Đại số & Giải tích Lớp 11 (Nâng cao) - Chương I, Bài 1: Các hàm số lượng giác

Câu 1: Phương trình lượng giác: có nghiệm là:

A. B. C. D.Vô nghiệm

Câu 2: Phương trình lượng giác: có nghiệm là:

A. B. C. D.

Câu 3: Phương trình lượng giác: có nghiệm là:

A. B. C. D.Vô nghiệm

Câu 4 Phương trình lượng giác: có nghiệm là:

A. B. C. D.

Câu 5: Giải phương trình: có nghiệm là:

A. B. C. vô nghiệm D.

Câu 6: Giải phương trình .

A. B.

C. D.

 

docx 3 trang Người đăng Hoài Thơm Ngày đăng 20/06/2023 Lượt xem 238Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số & Giải tích Lớp 11 (Nâng cao) - Chương I, Bài 1: Các hàm số lượng giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: Phương trình lượng giác: có nghiệm là:
A. 	B.	C. 	D.Vô nghiệm
Câu 2: Phương trình lượng giác: có nghiệm là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Phương trình lượng giác: có nghiệm là:
A.	B. 	C. 	D.Vô nghiệm
Câu 4 Phương trình lượng giác: có nghiệm là:
A. 	B.	C.	D.
Câu 5: Giải phương trình: có nghiệm là:
A. 	B. 	C. vô nghiệm	D. 
Câu 6: Giải phương trình .
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 7: Giải phương trình .
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 8: Giải phương trình .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Giải phương trình .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Giải phương trình .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Giải phương trình .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Giải phương trình 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Giải phương trình .
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 14: Giải phương trình .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Giải phương trình .
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 16: Giải phương trình .
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 17: Giải phương trình .
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 18. Giá trị lớn nhất của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 19. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. 2 B. 1 C. 5 D. 3
Câu 20: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số lần lượt là:
A.	B. 	C.	D.
Câu 21: Giá trị lớn nhất của hàm số y = 2- sin2x là
A. 3	B. 2	C. 1	D. 0
Câu 22:Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau 
	A. 	B. 
	C. 	D. 

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dai_so_giai_tich_lop_11_chuong_i_bai_1_cac_ham_so_lu.docx