Đề kiểm tra thực hành 1 tiết

Đề kiểm tra thực hành 1 tiết

Đề số 1:

Viết chương trình nhập vào học sinh của một lớp học với các thông tin: Họ và tên, năm sinh, điểm văn, điểm toán, điểm lý. Tính tổng điểm và điểm trung bình sau đó in toàn bộ thông tin lên màn hình.

 

doc 1 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1980Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra thực hành 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 SỞ GD & ĐÀO TẠO DAK LAK
TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH 1 TIẾT
(Môn Tin học lớp 11 – thời gian 45 phút)
Đề số 1:
Viết chương trình nhập vào học sinh của một lớp học với các thông tin: Họ và tên, năm sinh, điểm văn, điểm toán, điểm lý. Tính tổng điểm và điểm trung bình sau đó in toàn bộ thông tin lên màn hình.
--------------------------------------------------------------------------------
SỞ GD & ĐÀO TẠO DAK LAK
TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH 1 TIẾT
(Môn Tin học lớp 11 – thời gian 45 phút)
Đề số 2:
Viết chương quản lý cán bộ. Thông tin về cán bộ gồm những thông tin sau: Họ tên, tuổi, hệ số lương, phụ cấp, tổng thu nhập.
Tính: tổng thu nhập = hệ số lương x 650.000đ + phụ cấp. In ra màn hình đầy đủ các thông tin về cán bộ trên.
----------------------------------------------------------------
SỞ GD & ĐÀO TẠO DAK LAK
TRƯỜNG THPT LÊ HỮU TRÁC
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH 1 TIẾT
(Môn Tin học lớp 11 – thời gian 45 phút)
Đề số 3:
Viết chương trình tính giai thừa của một số n nhập vào từ bàn phím (Dùng Hàm của chương trình con)?

Tài liệu đính kèm:

  • docDe Kiem tra thuc hanh tin 11.doc