Đề kiểm tra học kỳ II môn: Vật lý - Khối 11

Đề kiểm tra học kỳ II môn: Vật lý - Khối 11

Câu 1( 2 điểm).

Phản xạ toàn phần là gì? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần?

Câu 2( 2điểm).

Dòng điện Phu- cô là gì? Nêu một ứng dụng của dòng điện Phu- cô.

Câu 3( 2 điểm).

Một vòng dây có bán kính R= 15cm, đặt trong từ trường ban đầu cảm ứng từ có độ lớn B= 0,1T. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường sức từ. Sau thời gian 10-2s độ lớn cảm ứng từ giảm đều đến 0. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây?

Câu 4( 2 điểm).

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15cm. Đặt trước thấu kính một vật sáng AB cao 2cm cách thấu kính một đoạn 10cm. Hỏi ảnh A’B’ tạo bởi thấu kính là ảnh thật hay ảo? Cao bao nhiêu cm?

Câu 5( 2 điểm).

Một người cận thị đeo kính sát mắt một kính có độ tụ D= -2,5 điốp thì nhìn thấy rõ vật ở vô cực mà không điều tiết. Điểm cực cận CC khi không đeo kính cách mắt 10cm. Khi đeo kính, mắt nhìn thấy được điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu?

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1314Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn: Vật lý - Khối 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
Môn : Vật Lý. Khối 11Cơ bản
Thời gian : 45 phút 
Câu 1( 2 điểm). 
Phản xạ toàn phần là gì? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần?
Câu 2( 2điểm). 
Dòng điện Phu- cô là gì? Nêu một ứng dụng của dòng điện Phu- cô.
Câu 3( 2 điểm). 
Một vòng dây có bán kính R= 15cm, đặt trong từ trường ban đầu cảm ứng từ có độ lớn B= 0,1T. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường sức từ. Sau thời gian 10-2s độ lớn cảm ứng từ giảm đều đến 0. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây?
Câu 4( 2 điểm). 
Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15cm. Đặt trước thấu kính một vật sáng AB cao 2cm cách thấu kính một đoạn 10cm. Hỏi ảnh A’B’ tạo bởi thấu kính là ảnh thật hay ảo? Cao bao nhiêu cm?
Câu 5( 2 điểm). 
Một người cận thị đeo kính sát mắt một kính có độ tụ D= -2,5 điốp thì nhìn thấy rõ vật ở vô cực mà không điều tiết. Điểm cực cận CC khi không đeo kính cách mắt 10cm. Khi đeo kính, mắt nhìn thấy được điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu?
----------------------------HẾT-----------------------------------
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ II
MÔN VẬT LÍ 11- Ban Cơ bản
Câu 1( 2 điểm). 
Định nghĩa Phản xạ toàn phần.....1 điểm 
Nêu 2 điều kiện để có phản xạ toàn phần....1 điểm
Câu 2( 2điểm). 
Dòng điện Phu- cô...1 điểm
Nêu được 1 ứng dụng của dòng điện Phu- cô.1 điểm
Câu 3( 2 điểm). 
Viết đúng công thức: ....0,5 điểm
Tính S= π.R2= π.(15.10-2)2 m2..0,5 điểm
Mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường sức từ nên:
 ...0,5 điểm
- Tính đúng .0,5 điểm
Câu 4( 2 điểm). 
Tính được ..0,75 điểm
d'< 0: ảnh ảo...0,25 điểm
Độ phóng đại: ....0,75 điểm
0,25 điểm
Câu 5( 2 điểm). 
Tiêu cự của thấu kính: ...0,5 điểm
Khi đeo kính ảnh phải hiện ra ở cực cận của mắt 
d’=- OCC= -10cm..0,5 điểm
Điểm gần nhất mà mắt có thể nhìn thấy: 
.1 điểm
----------------------------HẾT-----------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docDe tham khao Ly_11 HK_II so 10.doc