Giáo án Vật lý lớp 11 - Trường THPT Tăng Bạt Hổ - Tiết 31: Bài tập về dòng điện trong kim loại và trong chất điện phân

Giáo án Vật lý lớp 11 - Trường THPT Tăng Bạt Hổ - Tiết 31: Bài tập về dòng điện trong kim loại và trong chất điện phân

 I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:.

 - Củng cố kiến thức về dòng điện trong kim loại và dòng điện trong chất điện phân, định luật Fa-ra-đây.

 2. Kĩ năng:

 - Vận dụng hệ thức để giả các bài tập về sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ.

 - Vận dụng các định luật Fa-ra-đây để giải các bài tập về hiện tượng điện phân.

 3.Thái độ: Chú ý lắng nghe, tích cực thảo luận

II. CHUẨN BỊ:

 1. Chuẩn bị của thầy:

 Giáo án, hệ thống bài tập.

 2. Chuẩn bị của trò: Ôn lại kiến thức dòng điện trong kim loại và chất điện phân.

III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1431Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Trường THPT Tăng Bạt Hổ - Tiết 31: Bài tập về dòng điện trong kim loại và trong chất điện phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 10/11/2008
Tiết 31: BÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI 
 VÀ TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN
 I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức:.
 - Củng cố kiến thức về dòng điện trong kim loại và dòng điện trong chất điện phân, định luật Fa-ra-đây.
 2. Kĩ năng:
 - Vận dụng hệ thức để giả các bài tập về sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ.
 - Vận dụng các định luật Fa-ra-đây để giải các bài tập về hiện tượng điện phân.
 3.Thái độ: Chú ý lắng nghe, tích cực thảo luận
II. CHUẨN BỊ:
 1. Chuẩn bị của thầy:
 Giáo án, hệ thống bài tập.
 2. Chuẩn bị của trò: Ôn lại kiến thức dòng điện trong kim loại và chất điện phân.
III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 
A. Hoạt động ban đầu
 1. Ổn định tổ chức: (1phút): Chào, kiểm tra sỉ số.
 2. Kiểm tra bài cũ: (4phút)
 Hãy phát biểu định luật Fa-ra –đây về hiện tượng điện phân, và yêu cầu hs trả lời bài tập trắc nghiệm 2.
B. Hoạt động dạy-học:
TL
(ph)
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
Kiến thức trọng tâm
 17
Hoạt động 1: Tìm hiểu bài tập về dòng điện trong kim loại
HS: Thực hiện:
-Ởt1 = 250C
-Ở t2 = ?
HS:Vận dụng định luật Ôm để tính R1 ,R2. từ đó tính t2
HS: Lên bảng trình bày.
HS: Quan sát theo dõi và ghi nội dung bài giả vào vở.
GV: Gọi 1HS đọc đề và, tóm tắt đề bài toán.
GV: Thông báo công thức
GV: Yêu cầu Hs tính R1 ,R2 từ đó tìm t2.
GV: Gọi 1HS lên bảng trình bày
GV: Nhận xét, đánh giá điểm.
Bài 1:
- Điện trở của đèn ở nhiệt độ t1, t2 lần lượt là:
.
- Mặt khác ta có
Vậy t2 = 2644 0C.
20 
Hoạt động 2: Bài tập dòng điện trong chất điện phân
HS:Tìm hiểu đề bài toán.
HS: Vận dụng công thức Fa-ra-đây về hiện tượng đện phân suy ra I.
HS: Tìm m.
HS: m = V.= S.D
HS: hoàn chỉnh bài giải, lên bảng trình bày.
GV:Tóm tắt.
D = 0,05mm =5.10-5m
t =30 phút = 1800s
S = 30cm2 =3.10-3 m2
H:Để tìm I ta sử dụng công thức nào?
H:Để tính I thì ta cần tìm thêm đại lượng nào ?
H:Nhắc lại công thức tính m theo.
GV: Nhận xét đánh giá đểm.
3/tr100 SGK.
 Bài giải:
-Khối lượng của lớp niken phủ lên tấm kim loại sau khi điện phân trong 30 phút.
 m = V.= S.D=5.10-53.10-38,9. 10-3
 =133,5 10-5 kg = 133,5 10-2g
-Áp dụng công thức Fa-ra-đây về điện phân ta có.
Vậy cường độ đòng điện chạy qua bình điện phân là 2,47A.
C. Hoạt động kết thúc tiết học:
 1. Củng cố kiến thức: ( 1phút) 
 - Nhắc lại các chú ý khi giải bài toán dòng điện trong kim loại và dòng điện trong chất điện phân. 
 2. Bài tập về nhà – Tìm hiểu: (2phút) 
 - Về nhà xem bài 2, và đọc trước bài dòng điện trong chân không.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 31.doc