Đề kiểm tra học kì I môn Công nghệ Lớp 11 (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì I môn Công nghệ Lớp 11 (Có đáp án)

Câu 1. Thiết kế nhằm mục đích gì?

 A. Xác định hình dạng

 B. Xác định kích thước

 C. Xác định kết cấu và chức năng

 D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật?

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. Có rất nhiều

Câu 3. Tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm cơ khí là:

 A. Bản vẽ chi tiết

 B. Bản vẽ lắp

 C. Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

 D. Bản vẽ chi tiết hoặc bản vẽ lắp

 

docx 10 trang Người đăng Thùy-Nguyễn Ngày đăng 30/05/2024 Lượt xem 49Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Công nghệ Lớp 11 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ 11 (Đề 1)
    Môn Công nghệ     Lớp 11
    Thời gian: 45 phút
Phần trắc nghiệm
Câu 1. Thiết kế nhằm mục đích gì?
   A. Xác định hình dạng
   B. Xác định kích thước
   C. Xác định kết cấu và chức năng
   D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2. Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật?
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. Có rất nhiều
Câu 3. Tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm cơ khí là:
   A. Bản vẽ chi tiết
   B. Bản vẽ lắp
   C. Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp
   D. Bản vẽ chi tiết hoặc bản vẽ lắp
Câu 4. Nội dung của bản vẽ chi tiết thể hiện:
   A. Hình dạng
   B. Kích thước
   C. Yêu cầu kĩ thuật
   D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5. Trong khi lập bản vẽ chi tiết, chọn phương án biểu diễn là lựa chọn gì?
   A. Chọn hình chiếu
   B. Chọn hình cắt
   C. Chọn mặt cắt
   D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6. Điền vào chỗ trống: Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ ..... của các công trình trên khu đất xây dựng
   A. Hình chiếu bằng
   B. Hình chiếu đứng
   C. Hình chiếu cạnh
   D. Hình chiếu trục đo
Câu 7. Trên mặt bằng tổng thể thường vẽ mũi tên chỉ:
   A. Hướng tây
   B. Hướng bắc
   C. Hướng đông
   D. Hướng nam
Câu 8. Hệ thống CAD chia làm mấy phần?
   A. 2
   B. 3
   C. 4
   D. 5
Câu 9. Thiết bị nào dùng để nhận dạng đối tượng vẽ và đưa thông tin vào bộ nhớ máy tính?
   A. Bàn phím
   B. Bút sáng
   C. Chuột
   D. Tất cả đều đúng
Câu 10. Phần mềm AUTOCAD:
   A. Vẽ được hình chiếu đứng
   B. Không vẽ được hình chiếu bằng
   C. Vẽ được hình chiếu cạnh
   D. Vẽ được mô hình vật thể 3 chiều
Câu 11. Thiết kế là quá trình sáng tạo của:
   A. Người thiết kế
   B. Người máy
   C. Máy móc
   D. Đáp án khác
Câu 12. “Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế” thuộc giai đoạn:
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4
Câu 13. Giai đoạn hình thành ý tưởng, xác định đề tài là:
   A. Điều tra yêu cầu thị trường
   B. Nghiên cứu yêu cầu thị trường
   C. Cả A và b đều đúng
   D. Đáp án khác
Câu 14. Máy tính được sử dụng rộng rãi trong:
   A. Quá trình thiết kế
   B. Quá trình chế tạo
   C. Cả A và B đều đúng
   D. Đáp án khác
Câu 15. Bản vẽ chi tiết gồm các bản vẽ liên quan đến:
   A. Thiết kế máy móc và thiết bị
   B. Chế tạo máy móc và thiết bị
   C. Lắp ráp máy móc và thiết bị
   D. Cả 3 đáp án trên
Câu 16. Bộ giá đỡ có:
   A. Tấm đế
   B. Vít
   C. Cả A và B đều đúng
   D. Đáp án khác
Câu 17. Khi lập bản vẽ chi tiết, ta bố trí các hình biểu diễn trên bản vẽ bằng:
   A. Các đường trục hình biểu diễn
   B. Các đường bao hình biểu diễn
   C. Cả A và b đều đúng
   D. Đáp án khác
Câu 18. Khi lập bản vẽ chi tiết, vẽ mờ bằng nét:
   A. Nét liền đậm
   B. Nét liền mảnh
   C. Nét đứt
   D. Nét gạch chấm mảnh
Câu 19. Đâu là hình biểu diễn ba chiều vật thể?
   A. Hình chiếu trục đo
   B. Hình chiếu phối cảnh
   C. Cả A và B đều đúng
   D. Hình chiếu vuông góc
Câu 20. Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều:
   A. L // (P’)
   B. L ┴ (P’)
   C. L cắt (P’)
   D. Đáp án khác
Câu 21. Hệ số biến dạng theo trục O’X’ là:
   A. p
   B. q
   C. r
   D. Cả 3 đáp án trên
Câu 22. Khi vẽ hình chiếu trục đo, để thuận tiện, người ta đặt trục tọa độ theo:
   A. Chiều dài vật thể
   B. Chiều rộng vật thể
   C. Chiều cao vật thể
   D. Cả 3 đáp án trên
Câu 23. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:
   A. góc X’O’Z’ = 90ᵒ
   B. góc X’O’Y’ = góc Y’O’Z’ = 135ᵒ
   C. Cả A và B đều đúng
   D. Đáp án khác
Câu 24. Đường gióng được vẽ bằng nét:
   A. Nét liền đậm
   B. Nét liền mảnh
   C. Nét đứt mảnh
   D. Đáp án khác
Câu 25. Đường gióng vượt quá đường kích thước một đoạn:
   A. 2 mm
   B. 4 mm
   C. 2 ÷ 4 mm
   D. Đáp án khác
Câu 26. Có mấy phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc?
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4
Câu 27. Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất, vị trí mặt phẳng hình chiếu bằng như thế nào so với vật thể?
   A. Trước vật thể
   B. Dưới vật thể
   C. Sau vật thể
   D. Trên vật thể
Câu 28. Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất có mấy hướng chiếu?
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4
Câu 29. Theo phương pháp chiếu góc thứ ba, mặt phẳng hình chiếu bằng như thế nào so với vật thể?
   A. Trước vật thể
   B. Sau vật thể
   C. Trên vật thể
   D. Dưới vật thể
Câu 30. Trong hồ sơ giai đoạn thiết kế sơ bộ ngôi nhà, ngoài bản vẽ hình chiếu vuông góc và mặt cắt ngôi nhà, người ta còn vẽ thêm:
   A. Hình chiếu phối cảnh ngôi nhà
   B. Hình chiếu trục đo ngôi nhà
   C. Cả A và B đều đúng
   D. Đáp án khác
Câu 31. Đối với ngôi nhà có nhiều tầng:
   A. Chỉ cần vẽ một mặt bằng
   B. Có bản vẽ mặt bằng riêng cho từng tầng
   C. Cả A và B đều đúng
   D. Đáp án khác
Câu 32. Mặt đứng ngôi nhà là:
   A. Mặt chính
   B. Mặt bên
   C. Có thể là mặt chính hoặc mặt bên
   D. Đáp án khác
Câu 33. Khi lập bản vẽ của vật thể tiến hành theo mấy bước?
   A. 3
   B. 4
   C. 5
   D. 6
Câu 34. “Chọn tỉ lệ” thuộc bước thứ mấy trong lập bản vẽ của vật thể?
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4
Câu 35. “Kẻ khung bản vẽ và khung tên” thuộc bước thứ mấy trong lập bản vẽ của vật thể?
   A. 3
   B. 4
   C. 5
   D. 6
Câu 36. “Đọc bản vẽ hai hình chiếu” thuộc bước thứ mấy trong biểu diễn vật thể?
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4
Câu 37. Nước nào thường sử dụng phương pháp chiếu góc thứ ba?
   A. Việt Nam
   B. Một số nước Châu Âu
   C. Một số nước Châu Mĩ
   D. Cả 3 đáp án trên
Câu 38. Cạnh khuất vẽ bằng nét:
   A. Nét đứt
   B. Nét liềm đậm
   C. Nét gạch chấm mảnh
   D. Đáp án khác
Câu 39. Cạnh thấy vẽ bằng nét:
   A. Nét gạch chấm mảnh
   B. Nét liền đậm
   C. Nét đứt
   D. Cả 3 đáp án trên
Câu 40. Đường trục đối xứng có dạng
   C. Cả A và B đều đúng
   D. Đáp án khác
Đáp án

1 - D
2 - D
3 - C
4 - D
5 - D
6 - A
7 - B
8 - A
9 - D
10 - B
11 - A
12 - A
13 - C
14 - C
15 - D
16 - C
17 - C
18 - B
19 - C
20 - B
21 - A
22 - D
23 - C
24 - B
25 - C
26 - B
27 - B
28 - C
29 - C
30 - C
31 - B
32 - C
33 - D
34 - B
35 - D
36 - A
37 - C
38 - A
39- B
40-B

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_cong_nghe_lop_11_co_dap_an.docx