Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 (nâng cao) Môn Vật lý - Đề 1

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 (nâng cao) Môn Vật lý - Đề 1

Đề bài

Câu 1 Cho mạch điện như hình vẽ

 R=0,2 điện trở của vôn kế rất

lớn. Tính

a. Tìm số chỉ của Vôn kế

b. Tìm cường độ dòng điện qua hai nguồn và qua R

Câu 2 Bộ nguồn gồm 2 dãy ,mỗi dãy gồm 4 pin ghép nối tiếp với nhau co suất điện động và điện trở trong là 1,5V;0,25 mạch ngoài gồm . Cường độ dòng điện qua R1 là 0,24 A

a. tính bộ nguồn tương đương

b. tính UAB và cường độ mạch chính

c. tính giá trị của điện trở R5

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2619Lượt tải 6 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 (nâng cao) Môn Vật lý - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Thiệu Hóa Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 NC
 Môn Vật lý (số 1)
Đề bài
Câu 1 Cho mạch điện như hình vẽ 
 R=0,2 điện trở của vôn kế rất 
lớn. Tính
Tìm số chỉ của Vôn kế
Tìm cường độ dòng điện qua hai nguồn và qua R
Câu 2 Bộ nguồn gồm 2 dãy ,mỗi dãy gồm 4 pin ghép nối tiếp với nhau co suất điện động và điện trở trong là 1,5V;0,25 mạch ngoài gồm . Cường độ dòng điện qua R1 là 0,24 A
tính bộ nguồn tương đương
tính UAB và cường độ mạch chính
tính giá trị của điện trở R5
Câu 3 
Hạt bụi m=1g mang điện tích q=-10-6 C nằm cân bằng trong điện trường của tụ phẳng có các bản tụ nằm ngang d=2cm cho g=10m/s2
a tính hiệu điện thế U của tụ điện
b Điện tích hạt bụi giảm đi 20% phải thay đổi U thế nào để hạt bụi vẵn nằm cân bằng
Bài 4: Cho maùch ủieọn nhử hỡnh veừ:
Neỏu noỏi A vaứ B vaứo nguoàn UAB=120V thỡ UCD=30V. I3=2A.
Neỏu noỏi C vaứ D vaứo nguoàn UCD=120V thỡ UAB=20V. 
Tớnh R1, R2, R3.
C
R1
R2
+
–
B
A
R3
D
đáp án
Câu 1 (2đ)
a.áp dụng định luật ôm cho các đoạn mạch
 (0,25đ)
 (0,25đ)
 (0,25đ)
Ta có I=I1+I2 nên (0,25 đ)
suy ra (0,25đ)
Thay số ta có UAB= 1,4 V (0,25 đ)
b.thay vào ta có I1=1A, I2=6A, I=7A (1,0đ)
Câu 2 3đ
 a 1đ
b I1=I13=0,24 A 0,5đ
 UAB=U13=I13.R13=4,8 V 0,5đ
 RAB=4 0,5đ
 I=I5=1,2 A 0,5đ
c. U5=UN-UAB= suy ra R5=0,5 1đ
Câu 3 2 đ
a.để hạt bụi nằm cân bằng thì trọng lực cân bằng với lực từ
 P=Fđ suy ra m.g=q.E=q.U/d suy ra U=m.g/d=200V (1,đ)
b. q’=0,8.q=0,8.10-6=8.10-7 C
 U’=mgd/q’=125 V 1,đ)
Câu 4 3 đ
Ta có 0,5đ
 UAB=UAC+UCD suy ra UAC=90 V 0,5đ
 Mà I2=I3 suy ra 1đ
Khi nối nguồn với CD thì ta có UAB+UAC=UCD suy ra IAC=20/9 0,5đ
Từ đó ta có R1=54 0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde 11nc.doc