Đề khảo sát chất lượng đầu năm học 2009 - 2010 - Trường THPT Đặng Thúc Hứa

Đề khảo sát chất lượng đầu năm học 2009 - 2010 - Trường THPT Đặng Thúc Hứa

Câu 1:Một búa máy rơi từ độ cao h xuống đập vào 1 cọc bê tông 100 kg .Va chạm là mềm cả búa và cọc cùng chuyển động lún xuống đất , lấy g = 9,8 m / s2 .Biết vận tốc của búa ngay trước khi chạm cọc là 8,4 m / s .Tỉ số vận tốc của búa ngay trước khi chạm cọc và vận tốc ngay sau va chạm của hệ (búa + cọc ) là 1,2

 a)Tìm khối lượng búa máy

 b)Tìm độ cao h nói trên

 c) Tìm tỉ số động năng của hệ (búa + cọc ) ngay trước và ngay sau va chạm .

Câu 2 : Một thanh thép dài 5m có tiết diện Sđược giữ chặt 1 đầu .Cho biết suất đàn hồi của thép là 2.1011 Pa . Dưới tác dụng của lực kéo 1,5.104 N lên đầu kia của thanh thép thì thanh thép dài thêm 2,5 mm .Tìm đường kính tiết diện của thanh thép ? .Coi thanh thép có tiết diện tròn .

Câu 3 : Giữa hai bản kim loại đặt song song nằm ngang tích điện trái dấu , có một hiệu điện thế U1 = 1000 V khoảng cách giữa hai bản là d = 1 cm .Ở đúng giữa khoảng cách hai bản có một giọt thuỷ ngân nhỏ nằm lơ lửng .Đột nhiên hiệu điện thế giảm xuống chỉ còn U2 = 995 V .Cho g = 10 m / s2

Hỏi sau bao lâu giọt thuỷ ngân rơi xuống đến bản dưới .Lấy g = 10 m / s2 .

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1386Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đầu năm học 2009 - 2010 - Trường THPT Đặng Thúc Hứa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD& ĐT NGHỆ AN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA ĐẦU NĂM HỌC 2009-2010
Môn thi : Vật lý 11 Thời gian làm bài : 60 phút 
Họ và tên : ...........................Lớp : .........Phòng thi : ............... 
Câu 1:Một búa máy rơi từ độ cao h xuống đập vào 1 cọc bê tông 100 kg .Va chạm là mềm cả búa và cọc cùng chuyển động lún xuống đất , lấy g = 9,8 m / s2 .Biết vận tốc của búa ngay trước khi chạm cọc là 8,4 m / s .Tỉ số vận tốc của búa ngay trước khi chạm cọc và vận tốc ngay sau va chạm của hệ (búa + cọc ) là 1,2
 a)Tìm khối lượng búa máy
 b)Tìm độ cao h nói trên
 c) Tìm tỉ số động năng của hệ (búa + cọc ) ngay trước và ngay sau va chạm .
Câu 2 : Một thanh thép dài 5m có tiết diện Sđược giữ chặt 1 đầu .Cho biết suất đàn hồi của thép là 2.1011 Pa . Dưới tác dụng của lực kéo 1,5.104 N lên đầu kia của thanh thép thì thanh thép dài thêm 2,5 mm .Tìm đường kính tiết diện của thanh thép ? .Coi thanh thép có tiết diện tròn .
Câu 3 : Giữa hai bản kim loại đặt song song nằm ngang tích điện trái dấu , có một hiệu điện thế U1 = 1000 V khoảng cách giữa hai bản là d = 1 cm .Ở đúng giữa khoảng cách hai bản có một giọt thuỷ ngân nhỏ nằm lơ lửng .Đột nhiên hiệu điện thế giảm xuống chỉ còn U2 = 995 V .Cho g = 10 m / s2 
Hỏi sau bao lâu giọt thuỷ ngân rơi xuống đến bản dưới .Lấy g = 10 m / s2 .
Câu 4 : Hai điện tích điểm q1 = q2 = 5.10-8 C đặt tại A ,B trong không khí cách nhau 12 cm 
 a) Xác định độ lớn cường độ điện trường tại N là trung điểm của AB
Xác định độ lớn cường độ điện trường tại M nằm trên trung trực của AB và cách AB một khoảng 8 cm 
Xác định độ lớn lực điện trường tác dụng lên điện tích q = - 10-9 C đặt tại M 
 Lưu ý : Đề thi này dùng chung cho tất cả các ban 
 Đề thi này chỉ có 1 trang 
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM THI CHÁT LƯỢNG VẬT LÝ 11
Câu 
 Nội dung
Điểm thành phần
Điểm tổng hợp
1a
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:
MV = (M+m)v
Thay số tính được : M = 500 kg 
0,5 đ
0,5 đ
3 điểm
1b
Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng
Mgh = MV2/ 2
Rút ra h = V2 / 2g 
Thay số tính được : h = 3,6 m
0,5 đ
0,5 đ
1c
Động năng hệ trước va chạm
W1 = MV2/2
Động năng hệ sau va chạm
W2 = (M+m)v2/2
Lập tỉ số tính được 1,2
0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ
2
Từ công thức tính lực đàn hồi theo rút ra đúng biểu thức tính S
1,0 đ
2 điểm
Từ chỗ tính được S ta tìm được đường kính d 0,014 m hay 
14 mm 
1,0 đ
3
Với U1 thì giọt thuỷ ngân nằm cân bằng
Giảm xuống giá trị U2 thì giọt thuỷ ngân nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc :
a = g(1-)
Thời gian giọt thuỷ ngân rơi xuống
t = thay số tính được 0,45 giây 
1,0 đ
1,0 đ
2 điểm
4a
Cường độ điện trường tại N gồm 2 cường độ điện trường tại A và B cùng phương ngược chiều độ lớn bằng nhau chung điểm đặt gây bởi nên EN = 0
1,0 đ
3 điểm
4b
Áp dụng nguyên lí chồng chất của điện trường ta tìm được 
EM =72.103 V / m
1,0 đ
4c
Áp dụng công thức F = E tìm được độ lớn 72.10-6 N
1,0 đ
Lưu ý : Học sinh làm cách khác mà đúng bản chất vật lý có cùng kết quả như đáp án vẫn cho điểm tối đa , viết sót hoặc sai đơn vị trừ tối đa 0,5 điểm cho toàn bài .Bài làm mà tẩy xoá nhiều cũng trừ tối đa 0,5 điểm .

Tài liệu đính kèm:

  • docDe va dap an thi kiem dinh CL vat ly 11HK1 20092010.doc