Đề kiểm tra vật lý

Đề kiểm tra vật lý

1) nếu một vật thể muốn dao động cộng hưởng với vật thể khác nó phải

a) Được làm từ một chất liệu với vật kia

b) Dao động với biên độ lớn nhất có thể

c) Dao động nhanh hơn bình thường

d) Có tần số riêng bằng tần riêng của vật kia

2) khi ta gây ra dao động điều hòa ở o trong môi trường đàn hồi thì mọi điểm M trong môi trường sẽ dao động hòa:

a) Cùng biên độ với dao động ở o

b) Cùng chu kỳ dao động ở o

c) Cùng pha với dao động ỡ o

d) Cùng vận tốc với dao động ở o

3) bước sóng là :

a) đoạn đường sóng truyền đi được trong một đơn vị thời gian

b) khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha

c) Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng có dao động ngược pha

d) Khoảng cách giữa hai điểm có biên độ dao động cực đại

4) Điều nào sau đây là sai khi nói về bước sóng

a) Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm có dao động cùng pha ở trên cùng một phương truyền sóng

b) Bước sóng thay đổi khi sóng truyền từ môi trường này sang môi trường khác

c) Bước sóng là khoảng truyền của sóng trong thời gian một chu kỳ

d) Bước sóng là đại lượng biểu thị cho độ mạnh của sóng

 

doc 5 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1453Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra vật lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra vật lý
nếu một vật thể muốn dao động cộng hưởng với vật thể khác nó phải
Được làm từ một chất liệu với vật kia 
Dao động với biên độ lớn nhất có thể
Dao động nhanh hơn bình thường
Có tần số riêng bằng tần riêng của vật kia 
khi ta gây ra dao động điều hòa ở o trong môi trường đàn hồi thì mọi điểm M trong môi trường sẽ dao động hòa:
Cùng biên độ với dao động ở o 
Cùng chu kỳ dao động ở o
Cùng pha với dao động ỡ o
Cùng vận tốc với dao động ở o
bước sóng là :
đoạn đường sóng truyền đi được trong một đơn vị thời gian 
khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha
Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng có dao động ngược pha 
Khoảng cách giữa hai điểm có biên độ dao động cực đại
Điều nào sau đây là sai khi nói về bước sóng
Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm có dao động cùng pha ở trên cùng một phương truyền sóng
Bước sóng thay đổi khi sóng truyền từ môi trường này sang môi trường khác
Bước sóng là khoảng truyền của sóng trong thời gian một chu kỳ
Bước sóng là đại lượng biểu thị cho độ mạnh của sóng
Sóng dọc có phương dao động gây bởi 
Sóng nằm ngang 
 Sóng thẳng đứng
Vuông góc với phương truyền song 
Trùng với phương truyền sóng
Để phân biệt sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào 
phương truyền sóng và phương dao động
Vận tốc truyền sóng và phương truyề sóng
Phương truyền sóng và chu kỳ sóng
Chu kỳ sóng và biên độ sóng
7) Điều nào sau đây là sai
a) Sóng cơ không truyề được trong chân không 
b) Môi trường rắn đàn hồi truyền được cả sóng ngang và sóng dọc
c) Môi trường khí chì truyền được sóng dọc
d) với một lò xo xoắn dài căng thẳng ta chỉ có thể thực hiện được sóng dọc
8) các đại lượng đặc trưng cho sóng là :
a) Chu kỳ bước song, vận tốc, bước sóng, li độ của sóng,độ lệch pha của sóng
b) Chu kỳ ,tần số, bước sóng, vận tốc sóng, biên độ của sóng
c ) Chu kỳ tần số bước song, độ lệch pha của sóng, biên độ của sóng
d) chu kỳ tần số bước sóng, vận tốc truyềng sóng, li độ sóng
9) sóng dọc có phương dao động gây bởi sóng
	a) nằm ngang
	b) trùng với phương truyền sóng
	c) Vuông góc với phương truyền sóng
	d) Nằm trong lòng môi trường
10) Truyền sóng tức là truyền :
a) các phần tử vật chất và trạng thái dao động
b) biên độ dao động và bước sóng
c) Bướcsong1 và năng lượng
d) pha dao động và năng lượng
11)Vận tốc âm thanh trong nước so với trong không khí thì
a) như nhau
b) nhỏ hơn 
c) lớn hơn
d) đôi lúc nhỏ hơn
12) kết luận nào sau đây sai khi nói tới sự phản xạ của sóng
a) sóng phản xạ luôn luôn có cùng vận tốc truyền với sóng tới
b) sóng phản xạ luông luôn có cùng tần số với sóng tới
c) sự phản xạ ở đầu cố định làm đổi chiều li độ
d) sóng phản xạ luôn luôn cùng pha với sóng tới ở vị trí đầu phản xạ
13) trong hiện tượn dao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn S1S2 giồng nhau . khoảng cách giữa hai điểm cực đại hay hai điểm đứng yên trên đoạn S1s2 là:
a) Kλ
a) kλ/2
C) (2K+1)λ
d) (2k+1)λ/2
14) Một sóng dạng sin ngang truyền trên một dây theo chiều dương trục Ox với bước sóng 20cm, tần số 400Hz và biên độ 10mm thì biểu thức sóng là:( chọn pha ban đầu của dao động tại o bằng o)
a) u= 10sin(800πt-10. πx) mm
b) u=10sin(800πt+10 πx) mm
c) u=10sin(800πt- 0,1 πx) mm
d) u=10sin(400πt- 0,1 πx) mm
15) Một sóng có tần số 120Hz truyền trong một môi tr7o72ng với vận tốc 3000cm/s thìbu7o71c sóng của nó là
a) 0,25m
b) 1,0m
c)25m
d)3600m
16) Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên cao 10 lần trong khoảng thời gian 36s. Tính chu kỳ của song biền
a) 0,25s
b) 3,6s
c) 4s
d)360s
17) Sóng dừng có nút là những điểm
a) không dao động 
b) dao động
c) dao động với biên độ nhỏ
d) dao động với biên độ cực đại
18) sóng dừng có bụng sóng là những điểm
a) dao động với biên độ cực đại
b) dao động
c)dao động với biên độ nhỏ
d)không dao động
19) hai nguồn kết hợp là hai nguồn phát sóng
a)có cùng tần số
b)có độ lệch pha không đổi theo thờigian
c) có cùng tần số và độ lệch pha khong đổi theo thời gian
d) có cùng biên độ, tần số và độ lệch pha khong đổi theo thời gian
20) hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì biên độ dao động tổng hợp từ một điểm đạt cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng là
a) một số nguyên lần nửa bước sóng
b) một số nguyên chẵn lần bước sóng
c) Một số nguyên lần bước sóng
d) Một số lẻ lần bước sóng
21) trong hiện tượng giao thoa cơ học hai nguồn A ,B có cùng biên độ a=1mm chu kỳ o,2s .vận tốc truyền là 1m/s điểm m cách A 20cm cách B 10 cm có biên độ dao động là.
a) 2mm
b) 2^1/2mm
c) 3^1/2mm
d) 0mm
22) một dây AB dài 2mca8ng năm ngang đầu B cố định, đầu A cho dao động với chu kỳT. người ta đếm được từ A tới b có 5 nút.vận tốc truyền sóng trên dây là
a) 0,016s
b) 0,02s
c)0,08s
d)0,04s
23) tai người cảm nhận được âm có tần số
a) tùy ý
b) từ 16Hz -20000Hz
c)nhỏ hơn 20 Hz
d) lớn hơn 20000Hz
24) Pha dao động của của phương trình tính li độ x= Asin(ωt+φ) được dùng để xác định
a) Tần số dao động
b) chu kỳ dao động
c) biên độ dao động
d) trạng thái dao động
25) điều nào sau đây là đúng khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm
a) khi chất điểm đi qua vị trí biên ,nó có vận tốc cực tiểu, gia tốc tiểu
b) khi chất điểm đi qua vị trí cân cân bằng,nó có vận tốc cực đại , gia tốc cực đại
c) khi chất điểm quavi5 trí cân bằng, nó có vận tốc cực đại , gia tốc cực tiểu
d) khi chất điểm đi qua vị trí biên, nó có vận tốc cực đại gia tốc cực đại
26 ) một con lắc lò xo dao động điều hòa . câu nào sau đây sai
a) lực đàn hồi kuôn có chiều hướng về vị trí cân bằng
b) vector gia tốc luôn có chiều hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỷ lệ với li độ
c) li độ , vận tốc, gia tốc biến thiên điều hòa theo thời gian cùng tần số
d) chu kỳ dao động không phụ thuộc cách kích thích
27 ) con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng trong hai làn liên tiếp con lắc đi ngang vị trí cân bằng thì :
a) gia tốc bằng nhau , vận tốc bằng nhau
b) động năng bằng nhau , động lượng bằng nhau 
c) gia tốc bằng nhau ,động năng bằng nhau 
d0 các câu trên đều đúng
28) vận tốc của một vật dao động điều hòa x=acos(ωt+φ) có độ lớn cực đại khi nào?
a) khi t=o
b) khi t=T/4
c) khi t=T
d) khi một vật qua vị trí cân bằng
29 ) một bàn cân đang dao động điềuu hòa theo phương thẳng đứng ,trên bàn cân có đặt một vật nhỏ cùng dao động theo bàn cân.. vật sẻ tác dụng lên bàn cân một lực nén tối đa tại vị trí 
a) khi bàn cân lên tới vị trí cao nhất
b) khi bàn cân đi lên ngang qua vị trí cân bằng
c) khi bàn cân đi xuống ngang qua vị trí cân bằng
d) khi bàn cân xuống tới vị trí thấp nhất
30 ) chọ phát biểu đúng. Một con lắc lò xo đang dao động , trong quá trình đi từ vị trí biên dương qua vị trí cân bằng để tới biên độ âm thì
a) gia tốc của vật có hướng không thay đổi
b )vận tốc của vật chỉ đổi chiều một lần
c ) gia tốc của vật chỉ đổi chiều một lần
d) vận tốc của vật có độ lớn tăng

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem tra ly thuyet vat ly 12 chuong 1.doc