Cảm ứng từ gây ra bởi các dây dẫn mang dòng điện có hình dạng khác nhau

Cảm ứng từ gây ra bởi các dây dẫn mang dòng điện có hình dạng khác nhau

Câu 1: Từ trường không tác dụng lực lên

A. nam châm khác đặt trong nó B. dây dẫn tích điện đặt trong nó

B. hạt mang điện chuyển động có hướng đặt trong nó D. một vòng dây mang dòng điện đặt trong nó

Câu 2: Tương tác từ là tương tác giữa

A. nam châm với nam châm B. dòng điện với dòng điện

C. nam châm với dòng điện D. cả A, B và C đúng

Câu 3: Từ trường là dạng vật chất tồn tại

A. Xung quanh hạt mang điện chuyển động B. Xung quanh hạt mang điện

C. Xung quanh dây dẫn điện D. Xung quanh chất như Fe, Mn, Co

Câu 4: Chọn phát biểu không đúng khi nói về đặc điểm của đường sức từ

A. Các đường sức từ là đường mà vectơ cảm ứng từ tại mỗi điểm là pháp tuyến.

B. Qua mỗi điểm trong không gian có từ truờng chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ.

C. Chiều của đường sức từ của nam chân thẳng đi ra ở cực Bắc và đi vào ở cực Nam.

D. Các đường sức từ không cắt nhau.

 

doc 17 trang Người đăng quocviet Ngày đăng 13/06/2016 Lượt xem 4311Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Cảm ứng từ gây ra bởi các dây dẫn mang dòng điện có hình dạng khác nhau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cảm ứng từ gây ra bởi các dây dẫn mang dòng điện có hình dạng khác nhau
Câu 1: Từ trường không tác dụng lực lên
A. nam châm khác đặt trong nó	B. dây dẫn tích điện đặt trong nó
B. hạt mang điện chuyển động có hướng đặt trong nó	D. một vòng dây mang dòng điện đặt trong nó
Câu 2: Tương tác từ là tương tác giữa
A. nam châm với nam châm	B. dòng điện với dòng điện
C. nam châm với dòng điện	D. cả A, B và C đúng
Câu 3: Từ trường là dạng vật chất tồn tại
A. Xung quanh hạt mang điện chuyển động	B. Xung quanh hạt mang điện 
C. Xung quanh dây dẫn điện	D. Xung quanh chất như Fe, Mn, Co
Câu 4: Chọn phát biểu không đúng khi nói về đặc điểm của đường sức từ
A. Các đường sức từ là đường mà vectơ cảm ứng từ tại mỗi điểm là pháp tuyến.
B. Qua mỗi điểm trong không gian có từ truờng chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ.
C. Chiều của đường sức từ của nam chân thẳng đi ra ở cực Bắc và đi vào ở cực Nam.
D. Các đường sức từ không cắt nhau.
Câu 5: Đường sức từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng có dạng là
A. Các đường tròn đồng tâm	C. Các đường cong bất kỳ
B. Các đường thằng nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn	 
D.Các đuờng tròn hay elip tùy theo cuờng độ dòng điện
Câu 6: Có hai dây dẫn thẳng đặt song song và cách nhau 10cm đặt trong không khí. Hai dòng điện có cường độ dòng điện trong hai dây bằng nhau là 10 A và cùng chiều. Từ trường tại M nằm trên mặt phẳng của hai dây dẫn và cách đều hai dây dẫn là
A. 0	B. 2.10-3 T	C. 4.10-4 T	D. 4.10-5 T
Câu 7: Một khung dây tròn gồm có 10 vòng dây, cuờng độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 10A. Bán kính vòng dây là R = 20cm. Độ lớn của cảm ứng từ tại tâm vòng dây khi đặt trong không khí là
A. 3.14.10-4 T	B. 3.14.10-3 T	C. 10-4 T	D. 10-3 T
Câu 8: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua. Hai điểm M và N nằm trong cùng một mặt phẳng đối xứng nhau qua dây dẫn. Chọn kết luận không đúng?
A. Véctơ cảm ứng từ tại M và N bằng nhau	B. M và N nằm trên cùng một đường sức từ
C. Cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau	D. Cảm ứng từ tại M và N có độ lớn bằng nhau
Câu 9: Một ống dây thẳng dài 50cm, cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây là 2A, cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 25.10-4 T. Môi trường bên trong ống dây là không khí. Số vòng dây của ống dây là
A. 498	B. 321	C. 418	D. 225
Câu 10: Hai vòng dây có cùng bán kính R =5cm đặt đồng tâm sao cho 2 mặt phằng vòng dây vuông góc nhau. Cuờng độ dòng điện chạy qua các vòng dây có cuờng độ bằng nhau là 10A. Từ truờng tại tâm của 2 vòng dây là
A. 1,776.10-4 T	B. 1,265. 10-4 T	C. 2,5. 10-4 T	D. 3,342. 10-4 T
Câu 11: Trong chân không, dòng điện I sinh ra từ trường B0. Nếu đặt dòng điện này trong môi trường đồng chất có độ từ thẩm µ thì cảm ứng từ B do dòng điện I sinh ra tính bằng công thức
A. B = B0/ µ	B. B = µ2. B0	C. B = B0/ µ2	D. B = µ.B0
Câu 12: Một dây dẫn thẳng dài uốn thành dạng như hình vẽ có dòng điện cường độ I chạy qua đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại tâm của vòng dây có độ lớn
A. 2(+1)10-7.I/R	B. 2(-1)10-7.I/R	C. 2.10-7.I/R	D. 2.10-7.I/R
Câu 13: Cho hai dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ I chạy qua đặt trong không khí (như hình vẽ). Dây thứ nhất đặt trong mặt phẳng giấy, dây thứ hai đặt vuông góc với mặt phẳng giấy. Tính độ lớn vectơ cảm ứng từ tại điểm D. Biết các điểm ABCD tạo thành hình vuông cạnh a = 0,5m, I = 10A.
A. 40.10-7 T	B. 80.10-7 T	C. 40.10-7 T	D. 0
Câu 14: Trong các thiết bị điện tử, những dây điện mang dòng điện bằng nhau, ngược chiều thường được 
cuốn lại với nhau nhằm mục đích chính là
A. Làm tăng hiệu ứng từ	B. Làm giảm hiệu ứng từ	C. Làm tăng hiệu ứng điện	D. Một lí do khác
Câu 15: Ống dây có chiều dài L, có dòng điện I chạy qua thì trong lòng ống dây có cảm ứng tử B. Nếu kéo giãn cho chiều dài ống dây tăng lên 2 lần thì
A. B tăng 2 lần	B. B giảm 2 lần	C. B tăng lần	D. B giảm lần
Câu 16: Khung dây tròn có diện tích S, có dòng điện I chạy qua thì tại tâm vòng dây có cảm ứng tử B. Nếu giảm diện tích khung dây xuống 2 lần thì cảm ứng từ B tại tâm vòng dây sẽ
A. B tăng 2 lần	B. B giảm 2 lần	C. B tăng lần	D. B giảm lần
Câu 17: Cảm ứng từ trong lòng ống dây không phụ thuộc trực tiếp vào
A. mật độ vòng dây cuốn	B. độ từ thẩm của môi trường trong lòng ống dây
C. số vòng dây	D. cường độ dòng điện qua ống dây
Câu 16: Nam châm điện có cấu tạo như hình vẽ trên. Các cực N, S của nam châm lần lượt ở các vị trí
A. A, B	B. B, C	C. A,C	D. B, D 
Câu 17: Công thức B = 2.10-7.I/R là công thức tính cảm ứng từ do khung dây tròn sinh ra tại
A. Tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua tâm và vuông góc với khung dây.	C. Tại một điểm ngoài khung dây
B. Tại một điểm bất kì trong mặt phẳng của khung dây	D. Tại tâm khung dây.	
Câu 18: Tại một điểm M có hai véctơ cảm ứng từ có độ lớn lần luợt là B1 = 0,3 T và B2 = 0,4 T. Biết hai véctơ cảm ứng từ vuông góc với nhau. Độ lớn của cảm ứng từ tổng hợp tại M là
A. 0,5 T	B. 0,7 T	C. 0,1 T	D. Không đủ dữ liệu
Câu 19: Hai vòng dây tròn có đặt đồng phẳng, đồng tâm có bán kính lần lượt là R1 = 5cm và R2 = 10 cm. Dòng điện chạy qua hai dẫn ngược chiều nhau có cuờng độ lần luợt là I1 = 20 A và I2 = 15 A. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm hai vòng dây là
A. 1,57.10-4 T	B. 3,454.10-4 T	C. 2.10-4 T	D. 4.10-4 T
Câu 20: Tại một điểm cách dây dẫn thẳng dài đặt trong môi trường đồng chất mang dòng điện 10A có từ trường 0,04T. Nếu cuờng độ dòng điện giảm xuống còn 4 A. Độ lớn cảm ứng từ tại điểm đó có độ lớn là 
A. 16 mT	B. 1,6 T	C. 1,6 mT	D. 0,1 T
Câu 21: Từ trường bên trong ống dây thẳng dài
A. Là từ truờng đều	B. Tỷ lệ với chiều dài ống dây
C. Tỷ lệ với chiều dài dây dẫn tạo thành ống dây	D. Có dạng giống như nam chân thẳng
Câu 22: Mét d©y dÉn rÊt dµi c¨ng th¼ng, ë gi÷a d©y ®­îc uèn thµnh vßng trßn b¸n kÝnh R=6cm, t¹i chç chÐo nhau d©y dÉn ®­îc c¸ch ®iÖn. Dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y cã c­êng ®é 4A. C¶m øng tõ t¹i t©m vßng trßn cã ®é lín lµ
A. 7,3.10-5 T	B. 6,6.10-5 T	C. 5,5.10-5 T	D. 4,5.10-5 T
Câu 23: Hai dßng ®iÖn cã c­êng ®é I1 = 6 A vµ I2 = 9 A ch¹y trong hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 10 cm trong ch©n kh«ng I1 ng­îc chiÒu I2. C¶m øng tõ do hÖ hai dßng ®iÖn g©y ra t¹i ®iÓm M c¸ch I1 đoạn 6 cm vµ c¸ch I2 đoạn 8 cm cã ®é lín lµ
A. 2,0.10-5 T	B. 2,2.10-5 T	C. 3,0.10-5 T	D. 3,6.10-5 T
Câu 24: Hai d©y dÉn th¼ng dµi song song c¸ch nhau 10cm trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trong hai d©y cã cïng c­êng ®é 5 A ng­îc chiÒu nhau. C¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch ®Òu hai dßng ®iÖn mét kho¶ng 10 cm cã ®é lín lµ
A. 1.10-5 T	B. 2.10-5 T	C. .10-5 T	D. .10-5 T
Câu 25: Mét ®o¹n d©y dÉn dµi 5 cm ®Æt trong tõ tr­êng ®Òu vµ vu«ng gãc víi vect¬ c¶m øng tõ. Dßng ®iÖn ch¹y qua d©y cã c­êng ®é 0,75 A. Lùc tõ t¸c dông lªn ®o¹n d©y ®ã lµ 3.10-2 N. C¶m øng tõ cña tõ tr­êng ®ã cã ®é lín lµ
A. 0,4T	B. 0,8 T	C. 1,0 T	D. 1,2 T
Câu 26: Dßng ®iÖn I = 1A ch¹y trong d©y dÉn th¼ng dµi. C¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch d©y dÉn 10 cm cã ®é lín lµ
A. 2.10-8 T	B. 4.10-6 T	C. 2.10-6 T	D. 4.10-7 T
Câu 27: Mét dßng ®iÖn cã c­êng ®é I = 5 A ch¹y trong mét d©y dÉn th¼ng, dµi. C¶m øng tõ do dßng ®iÖn nµy g©y ra t¹i ®iÓm M cã ®é lín B = 4.10-5 T. §iÓm M c¸ch d©y mét kho¶ng 
A. 25 cm	B. 10 cm	C. 5 cm	D. 2,5 cm
Câu 28: Mét dßng ®iÖn th¼ng, dµi cã c­êng ®é 20A, c¶m øng tõ t¹i ®iÓm M c¸ch dßng ®iÖn 5cm cã ®é lín lµ
A. 8.10-5 T	B. 80.10-5 T	C. 4.10-6 T	D. 40.10-6 T
Câu 29: Mét dßng ®iÖn ch¹y trong d©y dÉn th¼ng, dµi. T¹i ®iÓm A c¸ch d©y 10 cm c¶m øng tõ do dßng ®iÖn g©y ra cã ®é lín 2.10-5 T. C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y lµ
A. 10 A	B. 20 A	C. 30 A	D. 50 A
Câu 30: Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32 cm trong kh«ng khÝ, c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I1 = 5 A, c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng 2 dßng ®iÖn, ngoµi kho¶ng 2 dßng ®iÖn vµ c¸ch dßng I2 ®o¹n 8cm. §Ó c¶m øng tõ t¹i M b»ng kh«ng th× dßng ®iÖn I2 cã 
A. c­êng ®é I2 = 2 A vµ cïng chiÒu víi I1 	B. c­êng ®é I2 = 2 A vµ ng­îc chiÒu víi I1
C. c­êng ®é I2 = 1 A vµ cïng chiÒu víi I1	D. c­êng ®é I2 = 1 A vµ ng­îc chiÒu víi I1
Câu 31: Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32cm trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I1 = 5A, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2 = 1A ng­îc chiÒu víi I1. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña hai d©y vµ c¸ch ®Òu hai d©y. C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín lµ
A. 5,0.10-6 T 	B. 7,5.10-6 T	C. 5,0.10-7 T	D. 7,5.10-7 T
Câu 32: Hai d©y dÉn th¼ng, dµi song song c¸ch nhau 32cm trong kh«ng khÝ, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 1 lµ I1 = 5A, dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y 2 lµ I2 = 1A ng­îc chiÒu víi I1. §iÓm M n»m trong mÆt ph¼ng cña 2 dßng ®iÖn ngoµi kho¶ng hai dßng ®iÖn vµ c¸ch dßng ®iÖn I1 ®o¹n 8 cm. C¶m øng tõ t¹i M cã ®é lín lµ
A. 1,0.10-5 T	B. 1,1.10-5 T	C. 1,2.10-5 T	D. 1,3.10-5 T
Câu 33: T¹i t©m cña mét dßng ®iÖn trßn cã 12 vßng d©y, c­êng ®é 5A c¶m øng tõ ®o ®­îc lµ 31,4.10-6 T. §­êng kÝnh cña dßng ®iÖn ®ã lµ
A. 10 cm	B. 20 cm	C. 22 cm	D. 26 cm
Câu 34: Mét sîi d©y ®ång cã ®­êng kÝnh 0,4 mm, líp s¬n c¸ch ®iÖn bªn ngoµi rÊt máng. Dïng sîi d©y nµy ®Ó quÊn mét èng d©y dµi. BiÕt c¸c vßng d©y rÊt s¸t nhau. Sè vßng d©y trªn mçi mÐt chiÒu dµi cña èng d©y lµ
A. 936	B. 1125	 	C. 2500 	D. 1379
Câu 35: Mét èng d©y dµi 50cm, c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua mçi vßng d©y lµ 2A. c¶m øng tõ bªn trong èng d©y cã ®é lín B = 25.10-4 T. Sè vßng d©y cña èng d©y lµ
A. 250	B. 320	C. 418	D. 49
Câu 36: Mét sîi d©y ®ång cã ®­êng kÝnh 0,8 mm, ®iÖn trë R = 1,1, líp s¬n c¸ch ®iÖn bªn ngoµi rÊt máng. Dïng sîi d©y nµy ®Ó quÊn mét èng d©y dµi l = 40cm. Cho dßng ®iÖn ch¹y qua èng d©y th× c¶m øng tõ bªn trong èng d©y cã ®é lín B = 6,28.10-3 T. HiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu èng d©y lµ
A. 6,3 V	B. 4,4 V	C. 2,8 V	D. 1,1 V
Câu 37: Cho dòng điện I=0,15A chạy qua các vòng dây của 1 ống dây dài 50cm, thì cảm ứng từ bên trong ống dây là B=35.10-5T. Ống dây có bao nhiêu vòng dây?
A. 1858 vòng.	B. 598 vòng.	C. 299 vòng.	D. 929 vòng.
Câu 38: Cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn mang dòng điện sẽ giảm khi
A. Số vòng dây tăng lên.	B. Cường độ dòng điện tăng lên.
C. Cường độ dòng điện giảm đi.	D. Đường kính vòng dây giảm đi.
Câu 39: Cảm ứng từ của 1 dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài tại 1 điểm M có độ lớn giảm khi
A. M dịch chuyển theo 1 đường sức từ.	 	B. M dịch cuyển theo hướng song song với dây.
C. M dịch chuyển lại gần theo hướng vuông góc với dây. 	D. M dịch chuyển ra xa theo hướng vuông góc với dây
Câu 40: Phương pháp mô tả từ trường bằng các đường sức từ là cách mô tả trực quan, dễ hiểu. Phát biểu nào dưới đây là không đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của các hạt mạt sắt trong từ trường trùng với đường sức từ.
B. Các đường sức từ chỉ là sản phẩm của phương pháp hình học mô tả từ trường, trong thực tế chúng không tồn tại.
C. Quỹ đạo của điện tích chuyển động trong từ trường trùng với đường sức từ.
D. Đường cong mà tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với trục của nam châm thử đặt tại đó là đường sức từ.
Câu 41: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Nam châm điện là 1 ống dây lõi sắt, khi có dòng điện chạy qua ống dây lõi sắt bị nhiễm từ rất mạnh, khi ngắt dòng điện qua ống dây từ tính của lõi sắt bị mất đi 
B. Từ tính của nam châm vĩnh cửu là không đổi, không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài ...  §iÖn tr­êng biÕn thiªn.
C. SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng.	 	D. Sù chuyÓn ®éng cã h­íng cña c¸c electron.
Câu 7: Mét thanh dÉn ®iÖn dµi 20 cm tÞnh tiÕn trong tõ tr­êng ®Òu, c¶m øng tõ B = 5.10-4 T. VÐc t¬ vËn tèc cña thanh vu«ng gãc víi vÐc t¬ c¶m øng tõ vµ cã ®é lín 5 m/s. SuÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xuÊt hiÖn trong thanh cã gi¸ trÞ lµ:
A. 0,05 V	 	B. 0,5 V	 	C. 5.10-4 V	 	D. 5.10-3 V	
Câu 8: Suaát ñieän ñoäng caûm öùng xuaát hieän trong moät ñoaïn daây daãn chuyeån ñoäng trong töø tröôøng khoâng phuï thuoäc
A. höôùng cuûa töø tröôøng.	C. ñoä daøi ñoaïn daây daãn.
B. ñoä lôùn tieát dieän ñoaïn daây daãn.	D. vaän toác chuyeån ñoäng cuûa ñoaïn daây daãn.
Câu 9: Một đoạn d©y thẳng chiều dài 40 cm chuyển động trong một từ trường đều với tốc độ 18 km/h vu«ng gãc với c¸c đường sức từ. Suất điện động cảm ứng giữa hai đầu sợi d©y bằng 0,6 V. Cảm ứng từ của từ trường bằng
A. 0,4 T	B. 0,3 T	C. 0,2 T	D. 0,083 T
Câu 10: Thanh kim loại CD dài 10 cm chuyển động tịnh tiến với vận tốc trong một từ trường đều B= 8.10-2 T. Biết , và thanh CD từng cặp vuông góc nhau. Suất điện động cảm ứng trong thanh là 12.10-3 V. Tìm độ lớn vận tốc của thanh
A.1,5 cm/s 	B. 15 m/s	C. 1,5 km/s 	D. 5,4 km/h
Câu 11: Một đoạn dây dẫn thẳng chiều dài 40cm chuyển động trong từ trường đồng nhất với tốc độ 5m/s vuông góc với các đường cảm ứng từ. Suất điện động cảm ứng sinh ra trong đoạn dây là 0,6V. Độ lớn của cảm ứng từ bằng
A. 0,3T	B. 0,2T	C. 0,1T	D. 0,4T
Câu 12: Khi dòng điện trong một cuộn dây thay đổi từ 0 đến 5A trong thời gian 1s, thì trong cuộn dây có suất điện động 1V. Hệ số tự cảm của cuộn dây là
A. 2,5H	B. 4H	C. 5H	D. 0,2H
Câu 13: Moät thanh kim loaïi AB daøi 10cm ñaët naèm ngang coù truïc quay thaúng ñöùng qua A, ñöôïc ñaët trong töø tröôøng ñeàu coù phöông thaúng ñöùng , coù ñoä lôùn B = 10-2T. Trong khoaûng thôøi gian 0,1s quay ñöôïc 1 voøng thì suaát ñieän ñoâïng caûm öùng xuaát hieän treân thanh AB laø
A. 3,14.10-3V	B. 0	C. 1,57.10-3V	D. 15,7.10-3V
Câu 14: Moät thanh daãn ñieän MN daøi 50cm chuyeån ñoäng trong töø tröôøng ñeàu vôùi vaän toác vuoâng goùc vôùi MN. Caûm öùng töø B = 0,8T. hôïp vôùi moät goùc 300. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng xuaát hieän ôû thanh MN khi v = 2m/s laø
A.0,6V	B.0,4V	C.0,5V	D.0,8V	
Câu 15: Moät khung daây deït coù 120 voøng vaø baùn kính voøng daây laø 10cm. Cuoän daây ñöôïc ñaët trong töø tröôøng ñeàu, maët khung daây vuoâng goùc vôùi . Luùc ñaàu B =0,3T. Suaát ñieän ñoäng trong khung khi caûm öùng töø giaûm ñeàu töø 0,3T ñeán 0 trong thôøi gian 0,1s coù giaù trò laø	 
A.9,8V	B.5,56V	C.16,2V	D.11,3V
Dòng điện Fucô – Tự cảm
Câu 1: Choïn phaùt bieåu sai?
A. Moät taám kim loaïi dao ñoäng giöõa hai cöïc moät nam chaâm thì trong taám kim loaïi xuaát hieän doøng ñieän Phucoâ
B. Hieän töôïng xuaât hieän doøng ñieän Phu coâ thöïc chaát laø hieän töôïng caûm öùng ñieän töø
C. Moät taám kim loaïi noái vôùi hai cöïc moät nguoàn ñieän thì trong taám kim loaïi xuaát hieän doøng ñieän Phucoâ
D. Doøng ñieän Phucoâ trong loõi saét cuûa maùy bieán theá laø doøng ñieän coù haïi
Câu 2: Choïn caâu ñuùng.
A. Suaát ñieän ñoäng xuaát hieän ôû moät ñoaïn daây trong töø tröôøng |ec| = Bvlsinq
B. Suaát ñieän ñoäng töï caûm xuaát hieän ôû moät oáng daây khi doøng ñieän bieán ñoåi chaïy qua |etc| = 
C. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng xuaát hieän ôû khung daây coù N voøng daây |ec| = N
D. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng xuaát hieän ôû moät daïng maïch |ec| = 
Câu 3: Hieän töôïng töï caûm khoâng xaûy ra trong tröôøng hôïp
A. Doøng ñieän xoay chieàu qua oáng daây	B. Doøng ñieän khoâng ñoåi qua oáng daây
C.Doøng ñieän bieán ñoåi qua oáng daây	D. Ngaét doøng ñieän khoâng ñoåi qua oáng daây
Câu 4: Moät khung daây daãn ABCD ñaët saùt moät daây daãn thaúng coù doøng ñieän. Xeùt caùc tröôøng hôïp sau	
I
A
B
C
D
I. Cho khung quay quanh daây daãn. 	II. Tònh tieán khung daây xa daàn daây daãn.
ÔÛ tröôøng hôïp naøo coù doøng ñieän caûm öùng xuaát hieän trong khung daây?
A. I.	B. II	C. Caû 2 tröôøng hôïp	D. Khoâng coù tröôøng hôïp naøo
Câu 5: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi 
A. Sự biến thiên của từ trường trái đất 	 	B. Sự chuyển động của nam châm so với mạch 
C. Sự chuyển động của mạch so với nam châm 	 	D. Sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch 
Câu 6: Dòng điện Fu-cô không xuất hiện trong trường hợp nào sau đây 
A. Khối niken nằm trong từ trường biến thiên 	 	B. Khối thạch anh nằm trong từ trường biến thiên 
C. Lá nhôm dao động trong từ trường đều 	 	D. Khối thủy ngân nằm trong từ trường biến thiên 
Câu 7: §é tù c¶m cña èng d©y ®­îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc ?
A. L = 4p.10-7S.	 	B. L = 4p.10-7S.	 	C. L = 2p.10-7S.	 	D. L = 2p.10-7S.
Câu 8: Ứng dụng nào say đây không liên quan đến dòng điện dòng Fu-cô?
A. Nấu chảy kim loại bằng cách để nó trong từ trường biến thiên	C. Phanh hãm điện từ 	
B. Lõi máy biến thế được ghép từ các là thép mỏng cách điện với nhau 	D. Đèn hình ti vi
Câu 9: Mét èng d©y tiÕt diÖn 10 cm2, chiÒu dµi 20 cm vµ cã 1000 vßng d©y. HÖ sè tù c¶m L cña èng d©y (kh«ng lâi, ®Æt trong kh«ng khÝ) lµ
A. 2.10-3 H.	 	B. 2p.10-3 H.	 	C. 0,2p.10-3 H.	 	D. 2p.10-2 H
Câu 10: Khi sö dông ®iÖn, dßng ®iÖn phu c« kh«ng xuÊt hiÖn trong
A. BÕp tõ.	 	B. Nåi c¬m ®iÖn.	 	C. Qu¹t ®iÖn.	 	D. Lß vi sãng
Câu 11: BiÓu thøc tÝnh suÊt ®iÖn ®éng tõ c¶m lµ
A. etc = 4p.10-7.n2.v.	 	B. etc = - L	 	C. etc = Li	 	D. etc = - L
Câu 12: Mét èng d©y dµi 50cm, diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña èng lµ 10 cm2 gåm 1.000 vßng d©y. HÖ sè tù c¶m cña èng d©y lµ
A. 2,51 mH.	 	B. 0,251 H.	 	C. 0,251 mH.	 	D. 2,51.10-2 mH.
Câu 13: Một ống dây được cuốn bằng loại dây tiết diện có đường kính là 0,5mm sao cho các vòng sát nhau. Số vòng dây trên một mét chiều dài của ống là 
A. 2000 	 	B. Chưa đủ dữ kiện để xác định 	C. 1000 	 	D. 5000 
Câu 14: Sự xuất hiện dòng điện Fu-cô là có hại trong dụng cụ nào sau đây?
A. Phanh điện từ	B. Công-tơ điện	C. La bàn có vỏ bằng kim loại	D. Máy bơm nước
Câu 15: Phát biểu nào sau đây không phù hợp với nội dung định luật Len-xơ?
A.Từ trường cảm ứng ngược chiều với từ trường ban đầu khi từ thông qua mạch kín tăng và cùng chiều với từ trường ban đầu khi từ thông qua mạch kín giảm.
B. Khi từ thông qua mạch biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động này.
C. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra cùng chiều chuyển động của mạch
D. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông qua mạch
Câu 16: ÖÙng duïng naøo sau ñaây khoâng lieân quan ñeán doøng ñieän Fucoâ?
A. Naáu chaûy kim loaïi baèng caùch ñeå noù trong töø tröôøng bieán thieân.
B. Loõi maùy bieán theá ñöôïc gheùp töø caùc laù theùp moûng caùch ñieän vôùi nhau.
C. Ñeøn hình trong tivi.	D. Phanh ñieän töø trong oâtoâ haïng naëng.
Câu 17: Muoán giaûm hao phí do toaû nhieät cuûa doøng ñieän Fucoâ gaây treân khoái kim loaïi, ngöôøi ta thöôøng 
A. chia khoái kim loaïi thaønh nhieàu laù kim loaïi moûng gheùp caùch ñieän vôùi nhau sao cho caùc lôùp caùch ñieän coù taùc duïng ngaên caûn doùng Fu-co
B. taêng ñoä daãn ñieän cho khoái kim loaïi.	C. ñuùc khoái kim loaïi khoâng coù phaàn roãng beân trong.	
D. sôn phuû leân khoái kim loaïi moät lôùp sôn caùch ñieän
Câu 18: Điều nào sau đây không đúng khi nói về dòng điện Foucault? 
A.Dòng điện Phu-cô được ứng dụng để nấu chảy kim loại; trong dụng cụ đo điện năng.
B.Dòng điện Phu-cô là dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi nó chuyển động trong từ trường hay đặt trong từ trường biến thiên theo thời gian.
C. Dòng điện Phu-cô là dòng điện cảm ứng sinh ra trong vòng dây dẫn khi từ thông qua nó biến thiên.
D. Dòng điện Phu-cô toả nhiệt vô ích trong rôto, stato máy phát điện, động cơ điện; trong lõi thép máy biến thế.
Câu 19: Một dây dẫn có chiều dài xác định được cuốn trên trên ống dây dài l tiết diện S, có hệ số tự cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng đây dẫn trên ống có cùng tiết diện nhưng chiều dài tăng lên gấp đôi thì hệ số tự cảm của ống dây là
A. 0,1 H.	B. 0,1m	C. 0,4 mH 	D. 0,2 mH
Câu 20: Moät daây daãn coù chieàu daøi xaùc ñònh ñöôïc quaán treân moät oáng daây daøi l vaø tieát dieän oáng laø S thì heä soá töï caûm cuûa oáng laø 0,2 mH. Neáu quaán löôïng daây daãn aáy treân moät oáng khaùc coù cuøng chieàu daøi l nhöng tieát dieän oáng laø 2S thì heä soá töï caûm cuûa oáng naøy laø 
A. 0,1 mH	B. 0,2 mH	C. 0,4 mH	D. 0,8 mH
Câu 21: Chọn phát biểu sai ? Độ lớn suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi
A. độ tự cảm của ống dây lớn.	B. cường độ dòng điện qua ống dây lớn.
C. dòng điện giảm nhanh.	D. dòng điện tăng nhanh.
Câu 22: Hiện tượng tự cảm do ai phát hiện ra vào năm 1832?
A. Tesla	B. Vebe	C. Faraday	D. Henry
Naêng löôïng töø tröôøng
Câu 1: Một ống dây có độ tự cảm 0,4H đang tích lũy một năng lượng 8mJ. Dòng điện qua nó là 
A.A 	 	B. 0,2A 	 	C. 2 A 	 	D. 0,4A 
Câu 2: Một ống dây dẫn có hệ số tự cảm 0,1H có dòng điện 200mA chạy qua. Năng lượng tích lũy ở ống dây này là 
A. 2 J 	 	B. 4mJ 	 	C. 2mJ 	 	D. 4J 
Câu 3: N¨ng l­îng cña èng d©y tù c¶m ®­îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc?
A. W = LI.	 	B. W = L2I2.	 	C. W = L2I	 	D. W = LI2
Câu 4: Mét èng d©y cã dßng ®iÖn 3A ch¹y qua tÝch luü mét n¨ng l­îng tõ tr­êng lµ 10-2J. NÕu cã mét dßng ®iÖn 9A ch¹y qua th× nã tÝch luü mét n¨ng l­îng lµ
A. 9.10-2 J.	 	C. 90 J	 	D. 0,9.10-2 J	D. Mét gi¸ trÞ kh¸c.
Câu 5: MËt ®é n¨ng l­îng tõ tr­êng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc?
A. w = 	 	B. w = 	 	C. w = 	 	D. w = 
Câu 6: Một ống dây có hệ số tự cảm 0,1H có dòng điện 200mA chạy qua. Năng lượng tích lũy ở ống dây này là 
A. 2mJ 	 	B. 4mJ 	 	C. 4J 	 	D. 2 J 
Câu 7: Năng lượng của ống dây tự cảm tỉ lệ với 
A. cường độ dòng điện chạy qua ống dây 	B. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong ống dây
C. Căn bậc 2 lần cường độ dòng điện trong ống dây 	D. Bình phương cường độ dòng điên trong ống dây 
Câu 7: Doøng ñieän qua oáng daây khoâng coù loõi saét bieán ñoåi ñeàu theo thôøi gian. Trong thôøi gian 0,01s, cöôøng ñoä doøng ñieän taêng töø 2 A ñeán 3 A. Suaát ñieän ñoäng töï caûm trong oáng daây coù ñoä lôùn 20 V. Tìm ñoä bieán thieân naêng löôïng töø tröôøng trong oáng daây.
A. 0,5 J	B. 0,1 J	C. 0,4 J	D. 0,9 J
Câu 8: Moät oáng daây daøi 40 cm coù taát caû 800 voøng daây. Dieän tích tieát dieän ngang cuûa oáng laø 10 cm2. OÁng ñöôïc noái vôùi moät nguoàn ñieän, cöôøng ñoä doøng ñieän qua oáng taêng töø 0 ñeán 4A. Nguoàn ñieän ñaõ cung caáp cho oáng daây moät naêng löôïng laø
A. 16 mJ	B. 160,8 J	C. 321,6 J	D. 32 mJ
Câu 9: Naêng löôïng töø tröôøng trong khung daây khi coù doøng ñieän chaïy qua ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc:
A. W = CU2	B. W = LI2	C. W = 	D. W = .107.B2.V
Câu 10: Một ống dây có hệ số tự cảm là L = 0,04 H. Cường độ dòng điện qua mổi vòng dây có giá trị 12A. Năng luợng từ trường trong ống dây tích lũy là
A. 2,88 J	B. 0,24 J	C. 5,76 J	D. Không thể tính được vì thiếu dữ kiện

Tài liệu đính kèm:

  • docOn tap trac nghiem 11tu truong va cam ung dientu.doc