Bài giảng môn Tin học 11 - Bài 24: Trình bày trang tính: định dạng ô

Bài giảng môn Tin học 11 - Bài 24: Trình bày trang tính: định dạng ô

- Line Style: chọn kiểu đường biên.

- Line Color: Màu đường biên

Các nút tạo nhanh đường biên

 

ppt 8 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 2262Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tin học 11 - Bài 24: Trình bày trang tính: định dạng ô", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 24.TRÌNH BÀY TRANG TÍNH:I. KẺ ĐƯỜNG BIÊN VÀ TÔ MÀU NỀN1. Kẻ đường biên- Mở trang Border của hộp thoại Format cells...Các nút tạo nhanh đường biênĐánh dấu các đường cần kẻ- Line Style: chọn kiểu đường biên.- Line Color: Màu đường biên1. Kẻ đường biênThao tác nhanh: Sử dụng nút lệnh Borders trên thanh công cụ.2. Tô màu nền ô hoặc khốiMở trang Patterns No color: không màu nền Nháy chuột vào các màu thích hợp. Pattern: Chọn mẫu2. Tô màu nền ô hoặc khốiThao tác nhanh: Sử dụng nút lệnh Fill color trên thanh công cụ.II. GỘP Ô VÀ TÁCH CÁC Ô GỘP Chọn các ô cần gộp Format – cells... và chọn trang Alignment Đánh dấu ô Merge cells Nháy OKĐể tách 1 ô gộp thành các ô ban đầuBỏ dấu ô Merge cellsMerge and CenterIII. SỬ DỤNG THANH CÔNG CỤ ĐỊNH DẠNGTách / gộp ôTăng / giảm lềĐường viênCăn chỉnh lề trong ôIV. THỰC HÀNH

Tài liệu đính kèm:

  • pptBai 24.ppt