Phiếu biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Lớp 11 (Nâng cao) - Giới hạn dãy số

Phiếu biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Lớp 11 (Nâng cao) - Giới hạn dãy số

Giải thích các phương án nhiễu

+ Phương án B: Cho công thức sai, thiếu điều kiện của q là .

+ Phương án C: Cho công thức sai, thiếu điều kiện của k là k nguyên dương.

+ Phương án D: Cho công thức sai, đúng phải là .

 

 

doc 11 trang Người đăng Hoài Thơm Ngày đăng 21/06/2023 Lượt xem 270Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Lớp 11 (Nâng cao) - Giới hạn dãy số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C.4.4_1_HTK01
Nội dung kiến thức
Giới hạn
Thời gian
12/8/2018
Đơn vị kiến thức
Giới hạn của dãy số
Trường
THPT Huỳnh Thúc Kháng
Cấp độ
1
Tổ trưởng
Hoàng Thị Kim Lý
NỘI DUNG CÂU HỎI
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.
A. . 
B. .
C. . 
D. (c: hằng số).
 A
Lời giải chi tiết
Theo định nghĩa ta suy ra được giới hạn đặc biệt 
 .
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B: Cho công thức sai, thiếu điều kiện của q là .
+ Phương án C: Cho công thức sai, thiếu điều kiện của k là k nguyên dương.
+ Phương án D: Cho công thức sai, đúng phải là .
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C.4.4_1_HTK02
Nội dung kiến thức
Giới hạn
Thời gian
12/8/2018
Đơn vị kiến thức
Giới hạn của dãy số
Trường
THPT Huỳnh Thúc Kháng
Cấp độ
1
Tổ trưởng
Hoàng Thị Kim Lý
NỘI DUNG CÂU HỎI
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Gọi S là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn ( ) với số hạng đầu là , công bội q. Khi đó S được tính bởi công thức nào dưới đây?
A. . 
B. .
C. .
D. .
 C
Lời giải chi tiết
 Công thức tính tổng cấp số nhân lùi vô hạn ( ) với số hạng đầu là , công bội q là: .
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án A: Cho công thức sai , gây sự nhầm lẫn giữa tử và mẫu của công thức đúng.
+ Phương án B: Cho công thức sai , gây sự hoang mang của học sinh giữa phương án A và phương án B.
+ Phương án D: Cho công thức sai , gây sự nhầm lẫn về dấu của mẫu trong công thức đúng .
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C.4.4_1_HTK03
Nội dung kiến thức
Giới hạn
Thời gian
12/8/2018
Đơn vị kiến thức
Giới hạn của dãy số
Trường
THPT Huỳnh Thúc Kháng
Cấp độ
1
Tổ trưởng
Hoàng Thị Kim Lý
NỘI DUNG CÂU HỎI
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Chọn mệnh đề đúng?
A. .
B. .
C. .
D. .
 A
Lời giải chi tiết
Từ định nghĩa ta suy ra được giới hạn đặc biệt với k nguyên dương.
 Áp dụng với k=2 ta có .
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B: giải sai: .
+ Phương án C: áp dụng công thức sai.
+ Phương án D: áp dụng công thức sai.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C.4.4_1_HTK04
Nội dung kiến thức
Giới hạn
Thời gian
12/8/2018
Đơn vị kiến thức
Giới hạn của dãy số
Trường
THPT Huỳnh Thúc Kháng
Cấp độ
1
Tổ trưởng
Hoàng Thị Kim Lý
NỘI DUNG CÂU HỎI
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Câu 4. Giới hạn bằng: 
A. 0 
B. 
C. 
D. 
 A
Lời giải chi tiết
. 
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B: Giải sai như sau: .
+ Phương án C: Giải sai như sau: .
+ Phương án D: Giải sai như sau: .
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C.4.4_2_HTK05
Nội dung kiến thức
Giới hạn
Thời gian
5/8/2018
Đơn vị kiến thức
Giới hạn của dãy số
Trường
THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
Cấp độ
2
Tổ trưởng
Hoàng Thị Kim lý
NỘI DUNG CÂU HỎI
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
 Biết . Giá trị bằng bao nhiêu?
A. 
B. 
C. 
D. 
B
Lời giải chi tiết
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án A: Học sinh nhầm hệ số cao nhất dưới mẫu là 5. Hs biến đổi đến bước
+ Phương án C : Học sinh nhầm 
+ Phương án D : Học sinh tính nhầm 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C.4.4_2_HTK06
Nội dung kiến thức
Giới hạn
Thời gian
5/8/2018
Đơn vị kiến thức
Giới hạn của dãy số
Trường
THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
Cấp độ
2
Tổ trưởng
Hoàng Thị Kim Lý
NỘI DUNG CÂU HỎI
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
 Biết . Giá trị L bằng bao nhiêu?
A. 
B. 
C. 
D. 
A
Lời giải chi tiết
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B: 
+ Phương án C : Học sinh nhầm 
+ Phương án D : 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C.4.4_2_HTK07
Nội dung kiến thức
Giới hạn
Thời gian
5/8/2018
Đơn vị kiến thức
Giới hạn của dãy số
Trường
THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
Cấp độ
2
Tổ trưởng
Hoàng Thị Kim Lý
NỘI DUNG CÂU HỎI
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
 Biết . Tìm giá trị của a.
A. 
B. 
C. Không có giá trị của a
D. 
A
Lời giải chi tiết
Vì nên 
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B: 
Phương án C
+ Phương án D :
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C.4.4_3_HTK08
Nội dung kiến thức
Giới hạn
Thời gian
5/8/2018
Đơn vị kiến thức
Giới hạn của dãy số
Trường
THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
Cấp độ
3
Tổ trưởng
Hoàng Thị Kim Lý
NỘI DUNG CÂU HỎI
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Biết . Giá trị M bằng bao nhiêu?
A. 
B. 
C. 
D. 
A
Lời giải chi tiết
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B: 
+ Phương án C : Học sinh nhầm 
+Phương án D : Nhầm công thức tính tổng của CSN lùi vô hạn. 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C.4.4_3_HTK09
Nội dung kiến thức
Giới hạn
Thời gian
5/8/2018
Đơn vị kiến thức
Giới hạn của dãy số
Trường
THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
Cấp độ
3
Tổ trưởng
Hoàng Thị Kim Lý
NỘI DUNG CÂU HỎI
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Biết Giá trị M bằng bao nhiêu?
A. 
B. 
C. 
D. 
A
Lời giải chi tiết
Do 
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B: Học sinh nhầm các phân số có tử nhỏ hơn mẫu nên có giới hạn bằng 0 
+ Phương án C : Học sinh biến đổi thiếu sai 
+Phương án D : Hs giải sai	
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C.4.4_4_HTK10
Nội dung kiến thức
Giới hạn
Thời gian
5/8/2018
Đơn vị kiến thức
Giới hạn của dãy số
Trường
THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
Cấp độ
4
Tổ trưởng
Hoàng Thị Kim Lý
NỘI DUNG CÂU HỎI
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Để trang hoàng cho căn hộ của mình, chú chuột Mickey quyết định tô màu một miếng bìa hình vuông cạnh 1. Nó tô màu xám các hình vuông, biết rằng hình vuông thứ 2 có các đỉnh là trung điểm của hình vuông thứ nhất ( là hình vuông có cạnh bằng 1). Giả sử quy trình tô màu của Mickey có thể tiến ra vô tận. Gọi là diện tích hình vuông thứ n. Tính tổng S với 
A. 
B. 
C. 
D. 
A
Lời giải chi tiết
Hình vuông thứ nhất có cạnh bằng 1 nên 
Hình vuông thứ hai có cạnh bằng nên 
Hình vuông thứ ba có cạnh bằng nên 
Hình vuông thứ n có cạnh bằng nên 
Vì lập thành CSN lùi vô hạn có và công bội q = 
Do đó = = 
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B: Học sinh tính cạnh hình vuông sai nên 
+ Phương án C : Học sinh tính đúng diện tích các hình vuông nhưng sai công thức. 
+Phương án D : Hs hiểu nhầm tổng diện tích vô số hình vuông nên 

Tài liệu đính kèm:

  • docphieu_bien_soan_cau_hoi_trac_nghiem_mon_toan_lop_11_nang_cao.doc