Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 52: Bài tập

Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 52: Bài tập

I- Mục tiêu: HS nắm được

 1.Về kiến thức:

 ĐN, định lí về giới hạn dãy số

 2. Về kĩ năng:

 -Vận dụng để CM dãy số có giới hạn nào đó, tìm giới hạn của dãy số

 -Vận dụng làm bài tập SGK.

 3.Về tư duy thái độ:

 - Biết toán học có ứng dụng trong thực tiễn

 - Rèn luyện tư duy lôgíc.

 -Hứng thú trong học tập, cẩn thận,chính xác.

 

doc 2 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 1071Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 52: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:.
Tiết: 52 
 Bài tập
I- Mục tiêu: HS nắm được
	1.Về kiến thức:
	ĐN, định lí về giới hạn dãy số
	2. Về kĩ năng:
	-Vận dụng để CM dãy số có giới hạn nào đó, tìm giới hạn của dãy số
 -Vận dụng làm bài tập SGK.
	3.Về tư duy thái độ:
	- Biết toán học có ứng dụng trong thực tiễn
	- Rèn luyện tư duy lôgíc.
 -Hứng thú trong học tập, cẩn thận,chính xác.
II- Chuẩn bị của GV và HS
1.GV: chuẩn bị 1 số ví dụ để làm tại lớp
2.HS: Làm bài tập vầ nhà, đọc trước bài mới ở nhà.
III-Phương pháp giảng dạy:
Sử dụng phương pháp : Nêu vấn đề, vấn đáp - gợi mở, HS làm bài tập.
IV-Tiến trình bài dạy:
	1.ổn định tổ chức lớp
	2. Kiểm tra bài cũ: Nêu định lí về giới hạn vô cực?
 3.Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
-GV: Gọi HS lên bảng làm
-HS: lên bảng làm
-GV: Gợi ý: chia cả tử và mẫu cho n
-GV:Gợi ý: chia cả tử và mẫu cho n2
-GV: Gợi ý:chia cả tử và mẫu cho 4n
-GV: Gợi ý: chia cả tử và mẫu cho n
-GV: Gọi HS nhận xét, đánh giá.
-GV: Gọi HS lên bảng làm
-HS: lên bảng làm
-GV: Gọi HS lên bảng làm
-HS: lên bảng làm
-GV: Nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp
-GV: Gọi HS nhận xét, đánh giá.
*Bài 8:
Cho hai dóy số (un) và (vn) . Biết lim un = 3, 
lim vn = +Ơ . Tớnh giới hạn:
- Gọi HS khỏc nhận xột.
- GV nhận xột và đỏnh giỏ.
- GV tổng kết lại cỏc kiến thức và lưu ý cỏch giải .
Bài 3T121
a,lim 
Ta có: lim 
b,lim 
Ta có: lim 
c, lim 
d,lim
= = 
Bài 4T122:
a,Gọi un là diện tích hình vuông màu xám thứ n. Xét dãy số (un), 
ta có: u1 = , u2 = , u3 = 
=>un = 
b,Dãy số (un) là một cấp số nhân lùi vô hạn:
Số hạng đầu u1 = , công bội q = 
Bài 7T122:
a, lim(n3 + 2n2 – n +1)
Ta có: lim n3(1+ ) = +
b, lim(- n2 +5 n -2)
Ta có: lim [-n2(1- )] = -
c,lim() = lim
lim
lim
Bài 8T122:
a,Ta có: lim(3un – 1) = 3.3 – 1 = 8
 lim(un + 1) = 3 + 1 4
=>lim
b,lim
*Củng cố – dặn dò:
-Nắm chắc ĐN, tính chất, số hạng tổng quát, tổng của n số hạng đầu của cấp số cộng.
 -Xem lại các ví dụ.
-BTVN 1->5T98

Tài liệu đính kèm:

  • docchuong IV bai 1tiet52.doc