Phân phối chương trình môn Vật lý 11 cơ bản

Phân phối chương trình môn Vật lý 11 cơ bản

Chương I : Điện tích. Điện trường.

Chương II : Dòng điện không đổi.

Chương III : Dòng điện trong các môi trường.

Kiểm tra một tiết (học xong chương II).

Kiểm tra học kì I.

Tổng số tiết trong học kì.

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 40983Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Vật lý 11 cơ bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
MÔN VẬT LÝ 11 CƠ BẢN 
Cả năm : 37 tuần = 70 tiết
 Học kỳ I : 19 tuần = 37 tiết	
 Học kỳ II : 18 tuần = 33 tiết
 	******
I. PHÂN BỐ SỐ TIẾT CHO TỪNG CHƯƠNG
HỌC KÌ I
Nội dung
Tổng số tiết
Lí thuyết
Thực hành
Bài tập
Chương I : Điện tích. Điện trường.
10
7
3
Chương II : Dòng điện không đổi.
13
8
2
3
Chương III : Dòng điện trong các môi trường.
12
8
2
2
Kiểm tra một tiết (học xong chương II).
1
Kiểm tra học kì I.
1
Tổng số tiết trong học kì.
37
HỌC KÌ II
Nội dung
Tổng số tiết
Lí thuyết
Thực hành
Bài tập
Chương IV : Từ trường.
6
4
2
Chương V : Cảm ứng điện từ.
6
4
2
Chương VI : Khúc xạ ánh sáng.
4
2
2
Chương VII : Mắt. Các dụng cụ quang.
15
8
2
5
Kiểm tra một tiết (học xong chương V).
1
Kiểm tra học kì II.
1
Tổng số tiết trong học kì.
33
II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Tuần CM thứ
Tiết
CT
TÊN BÀI
GHI CHÚ
Chương I : Điện tích. Điện trường. LT: 7 TH: 0 BT: 3 KT: 0
1
1
Bài 1 : Điện tích. Định luật Cu-lông.
2
Bài 2 : Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích.
2
3
Bài 3 : Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Hết II
4
Bài 3 : Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện.
3
5
Bài tập.
6
Bài 4 : Công của lực điện.
4
7
Bài 5 : Điện thế. Hiệu điện thế.
8
Bài tập.
5
9
Bài 6 : Tụ điện.
10
Bài tập.
Kiểm tra 1 tiết. (Do yêu cầu của Tổ chuyên môn - Làm ở giờ tự chọn hoặc trái buổi).
Chương II : Dòng điện không đổi. LT: 8 TH: 2 BT: 3 KT: 1
6
11
Bài 7 : Dòng điện không đổi. Nguồn điện.
Hết II
12
Bài 7 : Dòng điện không đổi. Nguồn điện.
7
13
Bài tập.
14
Bài 8 : Điện năng. Công suất điện. 
Hết II
8
15
Bài 8 : Điện năng. Công suất điện.
16
Bài tập.
9
17
Bài 9 : Định luật Ôm đối với toàn mạch. 
18
Bài tập.
10
19
Bài 10 : Ghép các nguồn điện thành bộ.
20
Bài 11 : Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch.
11
21
Bài tập.
22
Bài 12 : Thực hành: Xác định suất điện động và điện trong
của một pin điện hoá.
12
23
24
Kiểm tra 1 tiết.
Chương III : Dòng điện trong các môi trường. LT: 8 TH: 2 BT: 2 KT: 1
13
25
Bài 13 : Dòng điện trong kim loại.
26
Bài 14 : Dòng điện trong chất điện phân. 
Hết III
14
27
Bài 14 : Dòng điện trong chất điện phân.
28
Bài tập.
15
29
Bài 15 : Dòng điện trong chất khí.
Hết III
30
Bài 15 : Dòng điện trong chất khí.
16
31
Bài 16 : Dòng điện trong chân không.
32
Bài 17 : Dòng điện trong chất bán dẫn.
Hết III
17
33
Bài 17 : Dòng điện trong chất bán dẫn.
34
Bài tập. 
18
35
Bài 18 : Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn
và đặc tính khuếch đại của tranzito.
36
19
37
Thi học kì 1.
Chương IV : Từ trường. LT: 4 TH: 0 BT: 2 KT: 0
20
38
Bài 19 : Từ trường. 
39
Bài 20 : Lực từ. Cảm ứng từ.
21
40
Bài 21 : Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn
có hình dạng đặc biệt.
41
Bài tập.
22
42
Bài 22 : Lực Lo-ren-xơ.
43
Bài tập.
Chương V : Cảm ứng điện từ. LT: 4 TH: 0 BT: 2 KT: 1
23
44
Bài 23 : Từ thông. Cảm ứng điện từ. 
Hết II
45
Bài 23 : Từ thông. Cảm ứng điện từ.
24
46
Bài tập. 
47
Bài 24 : Suất điện động cảm ứng. 
25
48
Bài 25 : Tự cảm. 
49
Bài tập.
26
50
Kiểm tra 1 tiết.
Chương VI : Khúc xạ ánh sáng. LT: 2 TH: 0 BT: 2 KT: 0
26
51
Bài 26 : Khúc xạ ánh sáng. 
27
52
Bài tập.
53
Bài 27 : Phản xạ toàn phần.
28
54
Bài tập.
Chương VII : Mắt. Các dụng cụ quang. LT: 8 TH: 2 BT: 5 KT: 1
28
55
Bài 28 : Lăng kính. 
29
56
Bài 29 : Thấu kính mỏng.
Hết III
57
Bài 29 : Thấu kính mỏng.
30
58
Bài tập.
Kiểm tra 1 tiết. (Do yêu cầu của Tổ chuyên môn - Làm ở giờ tự chọn hoặc trái buổi).
59
Bài 30 : Giải bài toán về hệ thấu kính.
31
60
Bài tập.
61
Bài 31 : Mắt.
Hết III
32
62
Bài 31 : Mắt. 
63
Bài tập.
33
64
Bài 32 : Kính lúp.
65
Bài 33 : Kính hiển vi.
34
66
Bài 34 : Kính thiên văn.
67
Bài tập.
35
68
Bài 35 : Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì. 
69
36
Ôn tập thi học kì 2.
37
70
Thi học kì 2.
 Duyệt của Tổ chuyên môn Duyệt của BGH

Tài liệu đính kèm:

  • docphan phoi chuong trinh Li 11.doc