Một số đề Phần “xâu” trong môn Tin Học:

Một số đề Phần “xâu” trong môn Tin Học:

Bài 1: Viết chương trình nhập vào xâu S. Đếm số lượng kí tự khác trống.

Bài 2: Viết chương trình nhập vào xâu S và kí tự x. Kiểm tra xem trong xâu S có xuất hiện kí tự x hay không? Nếu có thì xác định vị trí xuất hiện đầu tiên của kí tự x kể từ đầu xâu.

Bài 3: Nhập xâu S, đếm số từ trong xâu.

Bài 4: Nhập vào họ và tên, in ra tên.

Bài 5: Nhập vào họ và tên, in ra họ.

Bài 6: Nhập vào xâu S, xóa hết tất cả các kí tự trống trong xâu.

Bài 7: Nhập vào họ và tên, chuyển tất cả các kí tự đầu từ thành in hoa.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1530Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số đề Phần “xâu” trong môn Tin Học:", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số đề Phần “xâu” trong môn Tin Học:
Bài 1: Viết chương trình nhập vào xâu S. Đếm số lượng kí tự khác trống.
Bài 2: Viết chương trình nhập vào xâu S và kí tự x. Kiểm tra xem trong xâu S có xuất hiện kí tự x hay không? Nếu có thì xác định vị trí xuất hiện đầu tiên của kí tự x kể từ đầu xâu.
Bài 3: Nhập xâu S, đếm số từ trong xâu.
Bài 4: Nhập vào họ và tên, in ra tên.
Bài 5: Nhập vào họ và tên, in ra họ.
Bài 6: Nhập vào xâu S, xóa hết tất cả các kí tự trống trong xâu.
Bài 7: Nhập vào họ và tên, chuyển tất cả các kí tự đầu từ thành in hoa.
Bài 8: Nhập xâu S, chuẩn hóa xâu bằng các xóa hết kí tự trống hai đầu. Xóa đi kí tự trống trong câu sao cho giữa hai từ chỉ còn một kí tự trống và chuyển kí tự đầu từ thành kí tự in hoa.
Bài 9: Nhập vào xâu S, đếm số lần xuất hiện mỗi chữ cái tiếng anh trong xâu S. (Không phân biệt chữ Hoa, chữ thường).
Bài 10: Nhập vào xâu S, thay thế tất cả các cụm từ “anh” bằng cụm từ “em”.

Tài liệu đính kèm:

  • docde tin hoc.doc