Kiểm tra học kì I Môn: Tin Học 11

Kiểm tra học kì I Môn: Tin Học 11

Nội dung:

 Câu 1: Khái niệm hằng, biến? Hằng có mấy loại? cho ví dụ

 Câu 2: Chuyển biểu thức toán  biểu thức Pascal:

 a.  .

 b.  .

 c.  .

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1469Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I Môn: Tin Học 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứngàytháng 12 năm 2009
 Họ và tên: Kiểm tra học kì I
Lớp:..	Môn: Tin Học 11
 Điểm
 Nhận xét của GV
Nội dung:
 Câu 1: Khái niệm hằng, biến? Hằng có mấy loại? cho ví dụ
 Câu 2: Chuyển biểu thức toán à biểu thức Pascal:
 a. à .................
 b. à...
 c. à..
 Câu 3: Cho chương trình:
 var i: byte;
 BEGIN
 For i:=1 to 30 do 
 if i mod 2 =0 then write(i : 3);
 Readln
 END.
a.Hãy viết lại chương trình bằng cách thay đổi cấu trúc For-do sang cấu trúc While-do.
b.Hãy cho biết chương trình trên thực hiện công việc gì?
Câu 4: Viết chương trình tính tổng ; 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe kiem tra Hoc Ky ITINHOC11.doc