Kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 11 - Đề 1

Kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 11 - Đề 1

Đề 1:

I./ Lý thuyết 4đ:

1.a. Phát biểu định luật Colomb.

 b. Viết biểu thức định luật và minh hoạ bằng hình vẽ tương tác giữa hai điện tích điểm cùng dấu; trái dấu.

2. Phát biểu định luật bảo toàn điện tích. Thế nào là một vật bị nhiễm điện dương hay nhiễm điện âm?

II./ Bài tập 6đ :

1. Cho 2 điện tích điểm q1= - 9.10-7C và q2= 16.10-8C đặt tại 2 điểm A và B trong chân không , AB= 5cm.

 a. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích điểm q0 = 10-8C đặt tại C sao cho CA= 3cm,CB= 4cm

 b. Cường độ điện trường tại điểm C là bao nhiêu?

 c. Nếu đặt hệ 3 điện tích điểm trên vào một chất điện môi có hằng số điện môi bằng n thì lực điện và cường độ điện trường đã tính ở trên thay đổi như thế nào?

2. Hai tấm kim loại phẳng đặt song song, cách nhau 4 cm được nhiễm điện trái dấu và bằng nhau . Muốn điện tích q =10-10 C di chuyển từ tấm này sang tấm kia phải tốn công A = 2.10-9J. Xác định cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại đó? Cho biết đó là điện trường đều.

 

doc 1 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1703Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn Vật lý 11 - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm Tra 1 Tiết môn vật lý 11
Đề 1:
I./ Lý thuyết 4đ:
1.a. Phát biểu định luật Colomb. 
 b. Viết biểu thức định luật và minh hoạ bằng hình vẽ tương tác giữa hai điện tích điểm cùng dấu; trái dấu.
2. Phát biểu định luật bảo toàn điện tích. Thế nào là một vật bị nhiễm điện dương hay nhiễm điện âm?
II./ Bài tập 6đ :
1. Cho 2 điện tích điểm q1= - 9.10-7C và q2= 16.10-8C đặt tại 2 điểm A và B trong chân không , AB= 5cm. 
 a. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích điểm q0 = 10-8C đặt tại C sao cho CA= 3cm,CB= 4cm
 b. Cường độ điện trường tại điểm C là bao nhiêu?
 c. Nếu đặt hệ 3 điện tích điểm trên vào một chất điện môi có hằng số điện môi bằng n thì lực điện và cường độ điện trường đã tính ở trên thay đổi như thế nào?
2. Hai tấm kim loại phẳng đặt song song, cách nhau 4 cm được nhiễm điện trái dấu và bằng nhau . Muốn điện tích q =10-10 C di chuyển từ tấm này sang tấm kia phải tốn công A = 2.10-9J. Xác định cường độ điện trường bên trong hai tấm kim loại đó? Cho biết đó là điện trường đều.
	Kiểm Tra 1 Tiết môn vật lý 11
Đề 2:
I/ Lý thuyết 4đ:
1.a Nêu định nghĩa điện dung của tụ điện.
 b. Trong trường hợp tụ điện là tụ phẳng thì điện dung của nó được xác định như thế nào?
2. Cho 2 tụ C1 và C2. Muốn có một tụ điện có điện dung lớn hơn hai tụ ban đầu thì phải mắc C1 v à C2 như thé nào. Giải thích?
II/ Bài tập 6đ:
1. Cho 2 điện tích điểm q1= - 9.10 -7 C và q2= 16.10-8C đặt tại 2 điểm A và B trong chân không, AB= 5cm. 
 a. Xác định cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại điểm C, biết CA= 3cm, CB= 4cm.
 b Lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích điểm q0 = .10-8C đặt tại C là bao nhiêu? c. Nếu đặt hệ 3 điện tích điểm trên vào một chất điện môi có hằng số điện môi bằng 
 n thì lực điện và cường độ điện trường đã tính ở trên thay đổi như thế nào?
2. Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 500 pF, khoảng cách giữa hai bản là d= 2mm. Tích điện cho tụ điện dưới hiệu điện thế 120 V.
a. Tính điện tích của tụ điện và cường độ điện trường trong tụ điện.
b. Ngắt tụ khỏi nguồn và giảm khoảng cách giữa hai bản còn ¼ khoảng cách ban đầu. Tính hiệu điện thế giữa hai bản khi đó.

Tài liệu đính kèm:

  • docKT 1 tiet 11NC chuong 1.doc