Kiểm tra 1 tiết - Môn Tin lớp 11

Kiểm tra 1 tiết - Môn Tin lớp 11

Câu 1: (4 điểm)

a. Nêu tên dành riêng? Ví dụ?

b. Nêu tên chuẩn? Ví dụ?

c. Nêu cú pháp? ý nghĩa? ví dụ? chú ý của thủ tục ra?

Câu 2: (1 điểm ) Chuyển biểu thức toán học sau sang biểu thức Pascal.

a.

b.

Câu 3: (2 điểm) Viết mệnh đề sau dưới dạng biểu thức logic.

a. N chia hết cho a nhưng không chia hết b.

b. N và M không chia hết cho a.

 

docx 2 trang Người đăng hoan89 Lượt xem 636Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết - Môn Tin lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT TAM GIANG
Họ tên:...Lớp:
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN TIN HỌC 11..
Câu 1: (4 điểm)
a. Nêu tên dành riêng? Ví dụ?
b. Nêu tên chuẩn? Ví dụ?
c. Nêu cú pháp? ý nghĩa? ví dụ? chú ý của thủ tục ra?
Câu 2: (1 điểm ) Chuyển biểu thức toán học sau sang biểu thức Pascal.
a. 
b. 
Câu 3: (2 điểm) Viết mệnh đề sau dưới dạng biểu thức logic.
a. N chia hết cho a nhưng không chia hết b.
b. N và M không chia hết cho a.
Câu 4: (3 điểm) Viết chương trình tính và thông báo ra màn hình Z.(phần thập phân lấy 2 số).
 (a, b, c là kiểu nguyên).
BÀI LÀM
JJJNày em đừng tài liệu và nhìn bài bạn em nhéJJJ

Tài liệu đính kèm:

  • docxkiem_tra_1_tiet_mon_tin_lop_11.docx