Giáo án môn Tin học 11 - Tiết 51: Bài tập

Giáo án môn Tin học 11 - Tiết 51: Bài tập

I.Mục đích:

+ Củng cố lại những kiến thức đã học.

+ Vận dụng những kiến thức kỹ năng đã học vào giải các bài tập đúng, chính xác.

+ Học sinh yêu thích giải bài toán trong lĩnh vực tin học.

II.Biện pháp: Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.

III. Phương tiện:

- GV: Sách bài tập và một số bài tập nâng cao.

- HS: SGK, bút vở, nháp

IV. Nội dung tiết dạy:

1. Ổn định tổ chức:

2. Tiến trình bài học:

 

doc 2 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 1638Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 11 - Tiết 51: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 3/4
Ngày dạy: 12/4
Tiết: 51
BÀI TẬP
I.Mục đích:
+ Củng cố lại những kiến thức đã học.
+ Vận dụng những kiến thức kỹ năng đã học vào giải các bài tập đúng, chính xác.
+ Học sinh yêu thích giải bài toán trong lĩnh vực tin học.
II.Biện pháp: Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề.
III. Phương tiện:
- GV: Sách bài tập và một số bài tập nâng cao.
- HS: SGK, bút vở, nháp
IV. Nội dung tiết dạy:
Ổn định tổ chức:
2. Tiến trình bài học:
Hoạt động
Nội dung
GV: Hướng dẫn và kiểm tra học sinh ôn tập với các câu hỏi đã cho từ trước.
HS: Chuẩn bị bài và trả lời câu hỏi.
GV: Chia nhóm học sinh thực hành.
HS: Ngồi theo sự phân công của GV.
GV: Gợi ý để hs hiểu nếu viết ctrình con sẽ làm giảm thời gian và tránh việc lặp đi lặp lại một dãy các lệnh. 
HS: Viết ctrình con đó dưới dạng thủ tục rồi gọi thủ tục đó ra ba lần.
Chương trình:
Program vehinhthap;
Procedure vehinh;
Begin
Writeln(‘ * ’);
Writeln(‘ * * * ’);
Writeln(‘ * * * * ’);
Writeln(‘ * * * * * ’);
Writeln(‘ * * * * * ’);
Readln
End;
BEGIN
Vehinh;
Writeln; writeln;
Vehinh;
Writeln; writeln;
Vehinh;
Writeln; writeln;
Readln
END.
A./. Lý thuyết.
(Kiểm tra các câu hỏi trong đề cương)
B./. Bài tập.
1. Viết ctrình vẽ hình tháp như sau và gọi thủ tục đó ra ba lần.
*
* * *
* * * *
* * * * *
* * * * * *
3. Củng cố: Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.
4. Dặn dò: Chuẩn bị tiết sau ôn tập và kiểm tra học kì.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai tap 7- T51.doc