Giáo án Vật lý lớp 11 - Trường THPT Tăng Bạt Hổ - Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Giáo án Vật lý lớp 11 - Trường THPT Tăng Bạt Hổ - Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

I.Mục tiêu:

 1. Kiến thức

 - Củng cố kiến thức về suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

 - Hiểu rõ hơn vai trò của điện trở và mối quan hệ của nó với mạch ngoài trong thực tế.

 2. Kĩ năng:

 - Làm được thí nghiệm để xác định suất điện động và và điện trở trong của một pin

 - Củng cố kỹ năng sử dụng vôn kế, ampe kế; tính toán sai số và sử dụng đồ thị; rèn luyện kỹ năng hoạt động theo nhóm trong thưch hành thí nghiệm.

 3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ.

II.Chuẩn bị:

 1. Chuẩn bị của thầy: Bộ dụng cụ thí nghiệm theo phương án 1, 2

 2. Chuẩn bị của trò:

 - Ôn tập kiến thức định luật Ôm đối với đoạn mạch và với toàn mạch

 - Cấu tạo và hoạt động của pin.

 - Giấy kẽ ô li

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1320Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Trường THPT Tăng Bạt Hổ - Thực hành: Đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỰC HÀNH: ĐO SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG CỦA NGUỒN ĐIỆN
Ngày soạn:
Tiết 24-25:
I.Mục tiêu:
 1. Kiến thức
 - Củng cố kiến thức về suất điện động và điện trở trong của nguồn điện
 - Hiểu rõ hơn vai trò của điện trở và mối quan hệ của nó với mạch ngoài trong thực tế.
 2. Kĩ năng:
 - Làm được thí nghiệm để xác định suất điện động và và điện trở trong của một pin
 - Củng cố kỹ năng sử dụng vôn kế, ampe kế; tính toán sai số và sử dụng đồ thị; rèn luyện kỹ năng hoạt động theo nhóm trong thưch hành thí nghiệm.
 3. Thái độ: Tích cực, chăm chỉ.
II.Chuẩn bị:
 1. Chuẩn bị của thầy: Bộ dụng cụ thí nghiệm theo phương án 1, 2
 2. Chuẩn bị của trò: 
 - Ôn tập kiến thức định luật Ôm đối với đoạn mạch và với toàn mạch
 - Cấu tạo và hoạt động của pin.
 - Giấy kẽ ô li 
III.Tổ chức hoạt động dạy học: 
A. Hoạt động ban đầu
1. Ổn định tổ chức: (1phút)
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở lí thuyết của học sinh(4phút)
3. Tạo tình huống học tập:(1phút) 
B.Hoạt động dạy-học:
TL
Hoạt động của học sinh
Trợ giúp của giáo viên
Nội dung kiến thức
15
ph
Hoạt động 1: Phân nhóm và dụng cụ cho từng nhóm. 
-Nhận nhiệm vụ
-Thỏa luận, tìm hiểu phương án
-Lựa chọn phương án
-Kiểm tra dụng cụ
-chia lớp thành 6 nhóm, và phân dụng cụ cho từng nhóm.
+ 3 nhóm làm theo phương án1.
+ 3 nhóm làm theo phườn án 2
Sau đó đổi ngược lại
30ph
Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm
- Tiến hành thí nghiệm , lấy số liệu
-Ghi lên bảng tóm tắt các yêu cầu các nhóm cần làm
-Các bước làm thí nghiệm
+Phương án 1:
-Kiểm tra dụng cụ
-Vẽ sơ đồ mạch điện.
-Lắp ráp mạch điện, kiểm tra lại mạch.
-Đầu tiên làm thí nghiệm với bin cũ
*Điều chỉnh biến trở tới hai vị trí bất kì, đọc các cặp số tương của vôn kế và ampe kế
* Lặp lại ba lần thí nghiệm như trên.
-Lặp lại thí nghiệm với pin mới.
+ Phương án 2:
-Mắc mạch điện theo sơ đồ
-Mở khóa K, đặt R ở vị trí có điện trở lớn nhất.
-Dịch chuyênR đến vị trí khác, ghi các giá trị U,I tương ứng với từng vị trí.
GV: Theo dõi các nhóm, uốn nắng những sai sót củ học sinh.
20
ph
Hoạt động 3: xử lí số liệu, vẽ đồ thị
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV:
GV: Yêu cầu cầu học sinh xử lí số liệu dựa vào kết quả số liệu thu thập từ thí nghiệm và vẽ đồ thị
15 ph
Hoạt động 4: Viết báo cáo
-Quan sất tìm hiểu, thảo luận và viết báo cáo.
-Thực hiện
GV: Hướng dẫn học sinh viết báo cáo
GV: Nhận xét tinh thần thái độ của buổi thực hành và cho học sinh thu dọn dụng cụ
C. Hoạt động kết thúc tiết học:
1. Củng cố kiến thức: ( 7phút) 
 - Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi và bài tập 1,2 trang 84 
2. Bài tập về nhà – Tìm hiểu: (2phút) 
 - Về nhà ôn tập chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • doct24-25.doc