Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 8: Bài tập

Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 8: Bài tập

1. Mục tiêu

 a. Về kiến thức

-Nhớ được công thức tính công của lực điện, khái niệm điện thế, hiệu điện thế, công thức tính hiệu điện thế, mối quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường

 b. Về kĩ năng

-Tính được công của lực điện trường trong sự di chuyển của điện tích

-Giải được các bài toán đơn giản về hiệu điện thế

 c. Về thái độ

-Có tinh thần chịu khó, ham học hỏi

-Có hứng thú học tập bộ môn

 

docx 4 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1743Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Tiết 8: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 22/09/2009S
Ngày dạy: 25/09/2009 Lớp dạy: 11A1, 11A2 
Ngày dạy: Lớp dạy: 11A3, 11A4 
Tiết 8: BÀI TẬP
1. Mục tiêu 
 a. Về kiến thức 
-Nhớ được công thức tính công của lực điện, khái niệm điện thế, hiệu điện thế, công thức tính hiệu điện thế, mối quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường 
 b. Về kĩ năng
-Tính được công của lực điện trường trong sự di chuyển của điện tích
-Giải được các bài toán đơn giản về hiệu điện thế 
 c. Về thái độ
-Có tinh thần chịu khó, ham học hỏi
-Có hứng thú học tập bộ môn
2. Chuẩn bị của GV và HS
 a. Chuẩn bị của GV
-Giải trước các bài toán để lường trước các khó khăn của HS
-Một số bài toán về công của lực điện, điện thế, hiệu điện thế 
 b. Chuẩn bị của HS
-Ôn tập lí thuyết + làm bài tập
3.Tiến trình bài dạy
Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
-Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số
? Nêu định nghĩa hiệu điện thế, hiệu điện thế liên hệ như thế nào với cường độ điện trường?
-Đánh giá, nhắc lại các kiến thức đã học về hiệu điện thế 
ĐVĐ: Tính công của lực điện trường hay hiệu điện thế giữa hai điểm như thế nào?
-Báo cáo tình hình lớp
TL: ..
UMN = AMNq
E = UMNd = Ud 
-Ghi nhớ
- Chú ý lắng nghe, nhận thức vấn đề bài học.
Hoạt động 2 (21 phút): Tính công của lực điện trường 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
-Giới thiệu nội dung tiết học
? Đọc và tóm tắt bài toán?
? Khi đặt êlectron vào sát bản âm, nó sẽ chuyển động như thế nào?
? Lực điện thực hiện công dương hay âm?
? Nêu đặc điểm của điện trường giữa hai bản?
? Tính công của lực điện?
-Hướng dẫn: vận dụng mối liên hệ giữa biến thiên động năng và công của ngoại lực
? Nêu kết quả?
-Chính xác hoá kết quả
? Đọc và tóm tắt bài toán?
-Phân tích nội dung bài toán
? Hãy vẽ hình mô tả bài toán?
-Chính xác hoá hình vẽ
?Công của lực điện trên đoạn ABC được tính như thế nào? 
? Tính công trên hai đoạn nhỏ?
-Hướng dẫn: vận dụng công thức tính công: A = F.s
? Nêu kết quả?
-Nhận xét kết quả của các nhóm, chính xác hoá
? Tính A?
-Quan sát, hướng dẫn HS yếu kém và duy trì trật tự lớp
? Nêu kết quả?
-Chính xác hoá kết quả
-Theo dõi 
-Một HS đọc và tóm tắt bài toán
TL: Do êlectron bị bản âm đẩy và bản dương hút nên êlectron xẽ chuyển động về bản dương
TL: Công dương
TL: Điện trường đều nên lực tác dụng lên êlectron không đổi khi êlectron chuyển động 
-Làm bài tập
-Làm bài theo sự hướng dẫn của GV
TL: Wđ = 1,6.10-18J
-Ghi nhớ
-Một HS đọc và tóm tắt bài toán
-Theo dõi
-Một HS lên bảng vẽ hình, HS khác tự vẽ
TL: bằng tổng công trên hai đoạn nhỏ: A = AAB + ABC
-Thảo luận theo nhóm ( 2 bàn tạo thành một nhóm) tính công 
-Làm việc theo sự hướng dẫn của GV
-Đại diện từng nhóm nêu kết quả
-Ghi nhớ
-Làm việc cá nhân tính A
TL: A = -0,108.10-6J
-Ghi nhớ
Bài 7/ Sgk - T 25.
Tóm tắt.
 E = 1000V/m; d = 1cm = 0,01m; 
Tính: Wđ
Giải
Vì e bị bản (-) đẩy và bản (+) hút và lực điện sinh công dương
- Điện trường giữa hai bản là điện trường đều.
- Công của lực điện bằng độ tăng động năng.
Vậy động năng của e khi nó đến đập vào bản dương là: Wđ = 1,6.10-18J
Bài 4.7/ Sbt – T10
Cho: q = 4.10-8C; E = 100V/m; AB = 20cm = 0,2m; α = 300; BC = 40cm = 0,4m; β = 1200;
Tính: A
Giải
-Công của lực điện:
A = AAB + ABC
-Đoạn AB: 
AAB = F.(AB).cosα
AAB = q.E.(AB).cosα
-Đoạn BC:
AAB = F.(BC).cosβ
AAB = q.E.(BC).cosβ
-Công trên đoạn ABC:
A = q.E.(AB).cosα + q.E.(BC).cosβ 
= qE(AB.cosα + BCcosβ)
= 4.10-8.100.(0,2.cos300 + 0,4.cos1200) 
 A = -0,108.10-6J
Hoạt động 3 (15 phút): Tính hiệu điện thế giữa hai điểm
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
? Tính lực tác dụng lên êlectron?
? So sánh phương, chiều của lực này với véctơ cường độ điện trường?
? Nhận xét về sự di chuyển của điện tích?
-Chính xác hoá
? Đọc và tóm tắt bài toán?
-Vẽ hình mô tả bài toán lên bảng
? Viết công thức tính hiệu điện thế U0 và U?
? Lập tỉ số U/U0 sau đó tính U?
-Quan sát, hướng dẫn HS yếu kém
? Nêu kết quả?
? Tính VM?
TL: F = qE
TL: ....
TL: ....
-Ghi nhớ
-Một HS đọc và tóm tắt bài toán
-Vẽ hình
TL: U = E.d; U0 = E.d0 = 120V
-Làm bài tập
TL: U = 72V
TL: U = VM – V = VM ⇒ VM = U = 72 V (do V = 0)
Bài 7/ Sgk - T 29.
Khi thả êlectron và điện trường êlectron chịu tác dụng của lực điện trường:
F = qE
Lực F cùng phương, ngược hướng với E ⇒ êlectron chuyển động từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao
Bài 8/ Sgk - T 29.
Tóm tắt. d0 = 1cm = 0,01m; U0 = 120V; d = 0,6cm = 0,006m; 
Tính: VM
Giải
Hiệu điện thế: U = E.d; 
U0 = E.d0 = 120V
Lập tỉ số
Vì mốc điện thế ở bản âm nên: VM = 72 V 
Hoạt động 4 (3 phút): Vận dụng, củng cố 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
-Khi giải bài toán tính công của lực điện và hiệu điện thế ta cần lưu ý điều gì?
-Đánh giá giờ học, nhấn mạnh kiến thức trong bài 
TL: ......
-Ghi nhớ nội dung chính của tiết học
Hoạt động 5 (1 phút): Giao nhiệm vụ về nhà
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
-Giao nhiệm vụ về nhà:
+Ôn tập lí thuyết
+Làm các bài tập Sgk + bài tập Sbt
+Đọc trước bài 6
-Tự ghi nhớ nhiệm vụ học tập
Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docxTiết 8.docx