Giáo án Vật lý lớp 11 - Bài tập: Công của lực điện

Giáo án Vật lý lớp 11 - Bài tập: Công của lực điện

1. Kiến thức :

- Củng cố các công thức về công của lực điện và thế năng của điện tích trong điện trường.

2. Kĩ năng :

- Giải nhanh, chính xác các bài toán tính công của lực điện trường và xác định được dấu của công này.

3. Thái độ :

- Học tập tự gic, tích cực.

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên :

- Một số bi tập trong sbt.

2. Học sinh :

- Chuẩn bị trước các bài tập mà gv đ cho.

III. Lên lớp :

1. Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1958Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lý lớp 11 - Bài tập: Công của lực điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
G A tự chọn-tuần 3
Mục tiêu :
Kiến thức :
Củng cố các cơng thức về cơng của lực điện và thế năng của điện tích trong điện trường.
Kĩ năng :
Giải nhanh, chính xác các bài tốn tính cơng của lực điện trường và xác định được dấu của cơng này.
Thái độ :
Học tập tự giác, tích cực.
Chuẩn bị :
Giáo viên :
Một số bài tập trong sbt.
Học sinh :
Chuẩn bị trước các bài tập mà gv đã cho.
Lên lớp :
Ổn định lớp : Sĩ số, trật tự 
Phương pháp và nội dung bài giảng :
Tg
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng
23’
20’
Bài (4.1)
 1 N
 M
 Q
 2
Bài (4.2)
- Yêu cầu hs đọc đề, chọn đáp án và giải thích lí do?
Bài (4.3)
- Yêu cầu hs nhớ lại đặc điểm cơng của lực điện?
Bài (4.4)
C
cm = 0,02 m
E = 1000 V/m
A = ?
Bài (4.5)
 q 
 Q 
 M O N
Bài (4.6)
AAB = 2,5 J
WA = 2,5 J
WB = ?
Bài (4.7)
- Cho:
 q = 4.10-8 C
 E = 100 V/m
 A = ?
Bài (4.8)
- Hãy cho biết 
- Từ đĩ so sánh ?
Bài (4.9)
- Cho:
 C
 J
 kg
 a, 
 b, 
- Thảo luận nhĩm để chọn đáp án.
- 
- Giải thích lí do.
- Thảo luận nhĩm và trả lời theo yêu cầu của gv.
- Các hs khác nhận xét, bổ sung.
- Tĩm tắt bài tốn và đổi đơn vị.
- Tính cơng A theo cơng thức 
- Hình chiếu của đường đi MN lên phương của sẽ là MON trong đĩ MO = NO và cịn 
- Nhớ lại và áp dụng biểu thức liên hệ giữa cơng của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.
- Tính AAB và ABC theo cơng thức: 
- Khi đĩ: 
- Áp dụng cơng của lực điện trên đường cong kín thì bằng 0.
- Từ: 
- Tính: 
- Áp dụng định lí động năng: 
Với:
 Và 
Bài (4.1)
Chọn D
Vì cơng của lực điện khơng phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí các điểm đầu và điểm cuối của đường đi.
Bài (4.2)
Chọn B
Vì: 
Bài (4.3)
Chọn B
Vì cơng của lực điện khơng phụ thuộc vào hình dạng của đường đi.
Bài (4.4)
Chọn D
Vì:
Bài (4.5)
Chọn C
Vì theo bài ra thì:
Suy ra:
Cơng này khơng phụ thuộc vào đường dịch chuyển.
Bài (4.6)
Chọn D
Vì:
Bài (4.7)
Ta cĩ:
Bài (4.8)
Ta cĩ:
Bài (4.9)
a, ta cĩ:
Do đĩ:
b, Do nên:
củng cố :
Phương pháp giải.
Dặn lớp :
Về nhà xem lại các bài tập đã giải và làm tiếp bài (3.10)sbt.
Rút kinh nghiệm :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày........tháng........năm............
Kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 3 Công của lực điện.doc