Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Tiết 53, 54: Thực hành

Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Tiết 53, 54: Thực hành

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

- Hiểu và biết chèn hình ãnh có sẵn vào trang chiếu (slide)

- Hiểu và biết chèn hình ãnh từ nơi khác vào trang chiếu (slide)

- Hiểu và biết chèn bảng biểu bằng các cách vào trang chiếu (slide)

2/ Kỹ năng:

- Tạo được trang chủ và trang mẫu theo yêu cầu

- Biết cách làm việc theo nhóm.

3/ Thái độ:

- Nghiêm túc trong thực hành, có tinh thần giúp bạn, làm việc theo nhóm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm một cách cởi mở.

II/ Thiết bị dạy học TH:

- Phòng máy tính có kết nối mạng LAN và Internet

- Đèn chiếu PROJECTOR , màn ảnh, máy tính thực hành

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1329Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Tiết 53, 54: Thực hành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết thứ: 53, 54
Ngày soạn : 26/02/2009
Ngày giảng: 
Thực hành 
I/ Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
Hiểu và biết chèn hình ãnh có sẵn vào trang chiếu (slide) 
Hiểu và biết chèn hình ãnh từ nơi khác vào trang chiếu (slide) 
Hiểu và biết chèn bảng biểu bằng các cách vào trang chiếu (slide) 
2/ Kỹ năng:
Tạo được trang chủ và trang mẫu theo yêu cầu
Biết cách làm việc theo nhóm.
3/ Thái độ:
Nghiêm túc trong thực hành, có tinh thần giúp bạn, làm việc theo nhóm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm một cách cởi mở.
II/ Thiết bị dạy học TH :
Phòng máy tính có kết nối mạng LAN và Internet
Đèn chiếu PROJECTOR , màn ảnh, máy tính thực hành
III/ Phương pháp hướng dẫn :
Cho mẫu bài chiếu lên màn hình, hướng dẫn từng bước thực hiện cho HS quan sát
Dẫn chứng thêm những kiến thức trong thực tế sản xuất, đời sống và xã hội
IV/ Nội dung bài thực hành :
1/ Kiểm tra kiến thức lí thuyết :
Các bước chèn bức tranh
Các bước chèn bảng biểu
2/ Nội dung bài thực hành :
* Bài 1 : Khởi động PowerPoint rồi tạo Slide Master hay mở 1 tệp có sẵn đã TH trong tiết trước .
- Yêu cầu : 
	+ Slide Master, dùng Font chữ UNICODE, tiêu đề chính chữ cỡ 40, các cấp tiêu đề con cỡ 30, 24, 20
+ Thay đổi kiểu màu nền cho Slide Master
+ Chèn vào slide 2 bức tranh có sẵn trong máy tính
 + Ghi tên tệp trình chiếu lên đĩa với tên khác CHEN_TRANH
* Bài 2 : Khởi động PowerPoint rồi mở têp SLIDE_MASTER_11A
- Yêu cầu : 
	+ Sử dụng các chức năng tạo trang mẫu trong PPT
+ Chèn thêm 2 trang mới rồi thay đổi toàn bộ màu nền cho Slide mẫu
+ Thêm hiệu ứng và định dạng cho cả Slide cho nền Slide
+ Chèn thêm 1 số hiệu ứng chuyển động cho Slide mới và Slide đã có
+ Ghi lại tệp lên đĩa (File à Save /CTRL+S)
* Bài 3 : Khởi động PowerPoint rồi mở têp SLIDE_MASTER_11A
Làm theo mẫu sau :
+ Mẫu trang chủ
IV/ Củng cố CUốI BàI
Kiểm tra lại phòng máy
Nhăc nhở nội quy phòng máy tính
Nhận xét giờ học.

Tài liệu đính kèm:

  • docPPT(bai3-TH).doc