Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Tiết 53, 54: Thực hành (2 tiết)

Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Tiết 53, 54: Thực hành (2 tiết)

I/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức:

- Hiểu và biết chèn hình ãnh có sẵn vào trang chiếu (slide)

- Hiểu và biết chèn hình ãnh từ nơi khác vào trang chiếu (slide)

- Hiểu và biết chèn bảng biểu bằng các cách vào trang chiếu (slide)

2/ Kỹ năng:

- Tạo được trang chủ và trang mẫu theo yêu cầu

- Biết cách làm việc theo nhóm.

3/ Thái độ:

- Nghiêm túc trong thực hành, có tinh thần giúp bạn, làm việc theo nhóm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm một cách cởi mở.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1310Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Tiết 53, 54: Thực hành (2 tiết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết thứ: 53, 54
Ngày soạn : 26/02/2009
Ngày giảng: 
Thực hành (2 tiết)
I/ Mục tiêu:
1/ Kiến thức:
Hiểu và biết chèn hình ãnh có sẵn vào trang chiếu (slide) 
Hiểu và biết chèn hình ãnh từ nơi khác vào trang chiếu (slide) 
Hiểu và biết chèn bảng biểu bằng các cách vào trang chiếu (slide) 
2/ Kỹ năng:
Tạo được trang chủ và trang mẫu theo yêu cầu
Biết cách làm việc theo nhóm.
3/ Thái độ:
Nghiêm túc trong thực hành, có tinh thần giúp bạn, làm việc theo nhóm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm một cách cởi mở.
II/ Thiết bị dạy học TH :
Phòng máy tính có kết nối mạng LAN và Internet
Đèn chiếu PROJECTOR , màn ảnh, máy tính thực hành
III/ Phương pháp hướng dẫn :
Cho mẫu bài chiếu lên màn hình, hướng dẫn từng bước thực hiện cho HS quan sát
Dẫn chứng thêm những kiến thức trong thực tế sản xuất, đời sống và xã hội
IV/ Nội dung:
1/ Kiểm tra kiến thức lí thuyết :
Các bước chèn bức tranh
Các bước chèn bảng biểu
2/ Nội dung bài thực hành :
* Bài 1 : Khởi động PowerPoint rồi tạo Slide Master hay mở 1 tệp có sẵn đã TH trong tiết trước .
- Yêu cầu : 
	+ Slide Master, dùng Font chữ UNICODE, tiêu đề chính chữ cỡ 30, các cấp tiêu đề con cỡ 24, 20 (giảm dần)
+ Thay đổi kiểu màu nền cho Slide Master
+ Chèn vào slide 2 bức tranh có sẵn trong máy tính
 + Ghi tên tệp trình chiếu lên đĩa với tên khác CHEN_TRANH
* Bài 2 : Khởi động PowerPoint rồi mở têp CHEN_TRANH
- Yêu cầu : 
	1/ Chèn thêm 2 slide mới với định dạng theo trang chiếu chủ
2/ Chèn 1 bảng thời khóa biểu rồi định dạng giống như dưới mẫu :
3/ Ghi (lưu) lại tệp vào đĩa.
IV/ Củng cố CUốI BàI
Kiểm tra lại phòng máy
Nhăc nhở nội quy phòng máy tính
Nhận xét giờ học.

Tài liệu đính kèm:

  • docPPT(bai4-TH-1).doc