Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Ôn tập học kỳ 1

Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Ôn tập học kỳ 1

I - Phần câu hỏi tự luận :

Câu 1: (Tự luận- 0.25 điểm)

Trỡnh bày cỏc thao tỏc bụi đen(chọn) : Ô, hàng, cột và khối trong bảng tính?

Câu 2: (Tự luận – 0.25 điểm)

Trỡnh bày cỏc bước nhập 1 công thức vào ô trong Excel?

Câu 3: (Tự luận - 1điểm)

Liệt kê và cho ví dụ về các phép toán đó học trong EXCEL, cho vớ dụ?

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1577Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 11 - Trung tâm GDTX Hữu Lũng - Ôn tập học kỳ 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ôn tập học kỳ 1
I - Phần câu hỏi tự luận :
Câu 1: (Tự luận- 0.25 điểm)
Trỡnh bày cỏc thao tỏc bụi đen(chọn) : ễ, hàng, cột và khối trong bảng tớnh?
Câu 2: (Tự luận – 0.25 điểm)
Trỡnh bày cỏc bước nhập 1 cụng thức vào ụ trong Excel?
Câu 3: (Tự luận - 1điểm)
Liệt kờ và cho vớ dụ về cỏc phộp toỏn đó học trong EXCEL, cho vớ dụ?
Câu 4: (Tự luận - 1điểm)
Nờu dạng thức tổng quỏt của hàm trong EXCEL, khi sử dụng hàm cần lưu ý những gỡ?
Câu 5: (Tự luận - 1điểm)
Liệt kờ và cho vớ dụ về cỏc phộp toỏn đó học trong EXCEL, cho vớ dụ?
Câu 6: (Tự luận – 2 điểm)
Cho bảng tớnh sau:
*Yờu cầu:
1/ Tớnh điểm trung bỡnh mụn (TB mụn) cho thớ sinh, biết rằng:
Toỏn hệ số 3, Lý hệ số 2, Húa hệ số 2, sinh hệ số 1
2/ Dựng hàm if lồng nhau xếp loại cho thớ sinh biết rằng:
- Nếu TB mụn>=9 thỡ Xuất sắc
- Nếu TB mụn>=8 thỡ Giỏi
- Nờ́u TB mụn >=7 thì Khá
- Nếu TB mụn>=5 thỡ Trung bỡnh
- Cũn lại xếp loại yếu
Câu 7: (Tự luận - 2điểm)
* Yờu cầu: 
1- Tớnh điểm ưu tiờn biết rằng nếu địa chỉ ở Chi lăng thỡ được 2 điểm, cũn ở Hữu Lũng thỡ được 1,5 điểm.
2- Tớnh tổng cỏc loại điểm cho thớ sinh
3- Tớnh điểm TBM cho thớ sinh =( Toan+Ly+Hoa+Điểm ƯT)/3

Tài liệu đính kèm:

  • docOn_tap_HK1.doc