Giáo án Ngữ văn 11 - Nguyễn Văn Hai - Tiết 1: Vào phủ chúa Trịnh (trích thượng kinh kí sự) Lê Hữu Trác

Giáo án Ngữ văn 11 - Nguyễn Văn Hai - Tiết 1: Vào phủ chúa Trịnh (trích thượng kinh kí sự) Lê Hữu Trác

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức

- Hiểu sâu hơn về tác giả Lê Hữu Trác và tác phẩm Thượng kinh kí sự cũng như đoạn trích Vào Phủ Chúa Trịnh.

- Bức tranh chân thực, sinh động về cuộc sống xa hoa, đầy quyền uy nơi phủ chúa Trịnh và thái độ, tâm trạng của nhân vật “tôi” khi vào phủ chúa chữa bệnh cho Trịnh Cán.

- Vẻ đẹp tâm hồn của Hải Thượng Lãn Ông; lương y, nhà nho thanh cao, coi thường danh lợi.

- Những nét đặc sắc của bút pháp kí sự: tài quan sát, miêu tả sinh động những sự việc có thật; lối kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn; chọn lựa chi tiết đặc sắc; đan xen văn xuôi và thơ.

2. Kĩ năng

- Đọc – hiểu thể kí (kí sự) trung đại theo đặc trưng thể loại.

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và tóm tắt văn bản.

3. Thái độ

Biết trân trọng, yêu quý những con người xem thường danh lợi nhưng cũng có tinh thần trách nhiệm trong công việc, từ đó áp dụng vào trong cs.

B. CHUẨN BỊ BÀI HỌC

1. Giáo viên: SGK, giáo án điện tử, tư liệu lien quan.

2. Học sinh: đọc kĩ đoạn trích, tìm những dẫn chứng về quang cảnh, cách sinh hoạt trong phủ chúa và thái độ của tg, trả lời các câu hỏi HDHB và Luyện tập.

 

docx 2 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 1334Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 11 - Nguyễn Văn Hai - Tiết 1: Vào phủ chúa Trịnh (trích thượng kinh kí sự) Lê Hữu Trác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 1:
Đọc văn
VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH
( Trích Thượng kinh kí sự )
Lê Hữu Trác
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Kiến thức
Hiểu sâu hơn về tác giả Lê Hữu Trác và tác phẩm Thượng kinh kí sự cũng như đoạn trích Vào Phủ Chúa Trịnh.
Bức tranh chân thực, sinh động về cuộc sống xa hoa, đầy quyền uy nơi phủ chúa Trịnh và thái độ, tâm trạng của nhân vật “tôi” khi vào phủ chúa chữa bệnh cho Trịnh Cán.
Vẻ đẹp tâm hồn của Hải Thượng Lãn Ông; lương y, nhà nho thanh cao, coi thường danh lợi.
Những nét đặc sắc của bút pháp kí sự: tài quan sát, miêu tả sinh động những sự việc có thật; lối kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn; chọn lựa chi tiết đặc sắc; đan xen văn xuôi và thơ.
Kĩ năng
Đọc – hiểu thể kí (kí sự) trung đại theo đặc trưng thể loại.
 Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và tóm tắt văn bản.
Thái độ
Biết trân trọng, yêu quý những con người xem thường danh lợi nhưng cũng có tinh thần trách nhiệm trong công việc, từ đó áp dụng vào trong cs.
CHUẨN BỊ BÀI HỌC
Giáo viên: SGK, giáo án điện tử, tư liệu lien quan.
Học sinh: đọc kĩ đoạn trích, tìm những dẫn chứng về quang cảnh, cách sinh hoạt trong phủ chúa và thái độ của tg, trả lời các câu hỏi HDHB và Luyện tập.
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ – đặt vấn đề vào bài mới
2. Dạy nội dung bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Họat động 1: Tìm hiểu chung. 
1.Tác giả (~5’)
GV: Yêu cầu học sinh đọc tiểu dẫn ?
GV: Cho biết đôi nét về tác giả LHT? Em có nhận xét gì về con người LHT?
2.Tác phẩm: “Thượng kinh kí sự”(~5’)
GV: Trình bày xuất xứ và nội dung của tác phẩm TKKS ?
3.Đoạn trích: “Vào phủ chúa Trịnh” (~25’)
GV: Cho 2-3 học sinh đọc và tóm tắt văn bản.
GV: Hãy cho biết nội dung và bố cục của đoạn trích ?
4. Thể loại (~5”)
GV: Trình bày hiểu biết của em về thể loại Kí sự ?
Học sinh đọc tiểu dẫn SGK.
HS xem SGK trả lời, HS khác bổ sung.
Trả lời
Đọc và tóm tắt văn bản, HS khác nhận xét góp ý.
Trả lời
Trả lời
TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
 Lê Hữu Trác (1724 – 1791) hiệu là Hải Thượng Lãn Ông; là một danh y, nhà văn, nhà thơ lớn nửa cuối TK XVIII. Ông là tác giả của bộ sách y học nổi tiếng Hải Thượng y tông tâm lĩnh.
2. Tác phẩm: “Thượng kinh kí sự”
- TKKS là tập nhật kí bằng chữ Hán,hoàn thành năm 1783, in ở cuối bộ “Hải Thượng y tông tâm lĩnh”.
 - Tác phẩm tả quang cảnh ở kinh đô, cuộc sống xa hoa phủ chúa Trịnh và quyền uy thế lực của nhà chúa.
3.Đoạn trích: “Vào phủ chúa Trịnh”
 - Noäi dung: Keå laïi söï vieäc LHT leân tôùi kinh ñoâ, ñöôïc ñöa vaøo phuû chuùa baét maïch keâ ñôn cho Trònh Caùn.
- Boá cuïc: chia laøm 2 ñoaïn
4. Thể loại
Thể kí sự là những thể văn xuôi ghi chép những câu chuyện, sự việc, nhân vật có thật và tương đối hoàn chỉnh.
D.CUÛNG COÁ, DAËN DOØ: (~5’)
Nắm lại những nét chính về tác giả và tác phẩm ( đoạn trích)
 - Đọc lại và toùm taét tác phẩm.
 - Tìm hiểu thêm về thể loại kí sự ở Việt Nam ?
- Chuẩn bị soạn bài tiết 2 của bài Vào phủ chúa Trịnh (trả lời các câu hỏi HDHB theo SGK).
Ruùt kinh nghieäm

Tài liệu đính kèm:

  • docxTuan_1_Vao_phu_chua_Trinh_Thuong_kinh_ki_su.docx