Giáo án môn Toán học 11 - Tiết 36 đến tiết 40

Giáo án môn Toán học 11 - Tiết 36 đến tiết 40

Tiết 36: HAI MẶT PHẲNG VUƠNG GĨC

I/ Mục tiêu bài dạy :

1) Kiến thức :

- Định nghĩa góc giữa hai mp, hai mp vuông góc .

2) Kỹ năng :

 - Biết cách cm hai mp vuông góc .

 - Áp dụng làm bài toán cụ thể .

3) Tư duy -thái độ :

- Hiểu thế nào là hai mp vuông góc .

-Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn

II/ Phương tiện dạy học :

1. GV

- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.

- Bảng phụ

- Phiếu trả lời câu hỏi

2.HS:

Đọc trước bài, ôn tập các kiến thức có liên quan.

 

doc 12 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 1052Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán học 11 - Tiết 36 đến tiết 40", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
So¹n ngµy: /04/2010
Gi¶ng ngµy: /04/2010
Tiết 36: HAI MẶT PHẲNG VUƠNG GĨC
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Định nghĩa góc giữa hai mp, hai mp vuông góc .
2) Kỹ năng :
	- Biết cách cm hai mp vuông góc .
	- Áp dụng làm bài toán cụ thể .
3) Tư duy -thái độ : 
- Hiểu thế nào là hai mp vuông góc .
-Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
1. GV
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
2.HS:
Đọc trước bài, ơn tập các kiến thức cĩ liên quan.
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học :
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Câu hỏi : Em hãy cho biết điều kiện để đường thẳng và mặt phẳng vuơng gĩc với nhau. 
- Củng cố kiến thức cũ và cho điểm HS
-Nghe, hiểu nhiệm vụ 
-Nhớ lại kiến thức cũ và trả lời câu hỏi. 
- Nhận xét câu trả lời của bạn và bổ sung (nếu cần)
- Điều kiện để đường thẳng d vuơng gĩc với mặt phẳng (P) :
3. Bài mới
Hoạt động 2 : Góc giữa hai mặt phẳng 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Góc giữa hai đường thẳng ? 
-Định nghĩa như sgk
-Nếu hai mp song song hoặc trùng nhau thì góc giữa hai mp đó là bao nhiêu ?
-Xem sgk, nhận xét, ghi nhận 
I. Góc giữa hai mặt phẳng :
1/ Định nghĩa : (sgk)
Hoạt động 3 : Góc giữa hai mặt phẳng 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Trình bày như sgk
-Giao tuyến hai mp là c, dựng a, b cùng vuông góc c như hình, góc giữa hai mp ?
-Đọc VD sgk ?
-Bài toán cho gì, yêu cầu làm gì ?
-Xem sgk 
-Nghe, suy nghĩ
-Góc giữa hai đường thẳng a,b
-Ghi nhận kiến thức
-Đọc VD sgk 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
2/ Cách xác định góc giữa hai mp cắt nhau :(sgk)
3/ Diện tích hình chiếu của một đa giác : (sgk)
Hoạt động 4 : Hai mặt phẳng vuông góc 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Định nghĩa như sgk 
-Phát biểu định lí 1, diễn đạt nội dung theo kí hiệu toán học ?
-Gợi ý cm định lí
-HĐ1 sgk ?
-Hệ quả 1 sgk?
-Hệ quả 2 sgk?
-Phát biểu hệ quả , diễn đạt nội dung theo kí hiệu toán học ?
 -Phát biểu định lí 2, diễn đạt nội dung theo kí hiệu toán học ?
-Gợi ý cm định lí
-HĐ2 sgk ?
-HĐ3 sgk ?
-Xem sgk, trả lời
-Nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
-Phát biểu định lí 
-Trình bày bài giải
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-Phát biểu định lí 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-Trình bày bài giải
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
II. Hai mặt phẳng vuông góc 
1/ Định nghĩa : (sgk)
2/ Các định lí :
Định lí 1 : (sgk)
Hệ quả 1:
Hệ quả 2:
Định lí 2 : (sgk)
4. Củng cố:
Nhắc lại các kiến thức cơ bản?
5.Dặn dị:	
Đọc trước phần cịn lại.
Bài tập về nhà:1->4(SGK-113,114)
6. Rút kinh nghiệm:
**************************************************************
So¹n ngµy: /04/2010
Gi¶ng ngµy: /04/2010
Tiết 37: HAI MẶT PHẲNG VUƠNG GĨC
I/ Mục tiêu bài dạy :
1) Kiến thức :
- Định lí, định nghĩa hình lăng trụ đứng , chiều cao, t/c của hình lăng trụ đứng .
- Định nghĩa hình chóp đều, chóp cụt đều và tính chất .
2) Kỹ năng :
	- Biết cách cm hai mp vuông góc .
	- Áp dụng làm bài toán cụ thể .
3) Tư duy -thái độ : 
- Hiểu được hình lăng trụ đứng , hình chóp đều, chóp cụt đều và tính chất .
-Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
1. GV
- Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
2.HS:
Đọc trước bài, ơn tập các kiến thức cĩ liên quan.
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học :
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Định nghĩa hình lăng trụ, hình hộp?
3. Bài mới
Hoạt động 1 : Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Định nghĩa như sgk 
-HĐ4 sgk ?
-HĐ5 sgk ?
-Đọc VD sgk ?
-Bài toán cho gì, yêu cầu làm gì ?
-Vẽ hình ?
-Xem sgk, trả lời
-Nhận xét
-Trình bày bài giải
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
III. Hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương : 
1/ Định nghĩa :(sgk)
2/ Nhận xét :(sgk)
Hoạt động 2 : Hình chóp đều và hình chóp cụt đều 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Định nghĩa như sgk 
-HĐ6 sgk ?
-HĐ7 sgk ?
-Xem sgk, trả lời
-Nhận xét
-Ghi nhận kiến thức 
-Trình bày bài giải
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
IV. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều : 
1/ Hình chóp đều :(sgk)
Nhận xét : (sgk)
2/ Hình chóp cụt đều :(sgk)
4. Củng cố:
Nhắc lại các kiến thức cơ bản?
5.Dặn dị:	
Bài tập về nhà:5->11(SGK-114)
6. Rút kinh nghiệm:
**************************************************************
So¹n ngµy: /04/2010
Gi¶ng ngµy: /04/2010
Tiết 38: LUYỆN TẬP VỀ HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
I/ Mục tiêu bài dạy :Củng cố cho học sinh:
1) Kiến thức :
- Định nghĩa góc giữa hai mp, hai mp vuông góc .
- Định lí, định nghĩa hình lăng trụ đứng , chiều cao, t/c của hình lăng trụ đứng .
- Định nghĩa hình chóp đều, chóp cụt đều và tính chất .	
2) Kỹ năng :
	- Biết cách cm hai mp vuông góc .
	- Áp dụng làm bài toán cụ thể .
3) Tư duy -thái độ : 
Cẩn thận trong tính toán và trình bày . Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn
II/ Phương tiện dạy học :
1. GV: - Giáo án , SGK ,STK , phấn màu.
- Bảng phụ
- Phiếu trả lời câu hỏi
2.HS:Đọc trước bài, ơn tập các kiến thức cĩ liên quan.
III/ Phương pháp dạy học :
- Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
- Nhóm nhỏ , nêu VĐ và PHVĐ
IV/ Tiến trình bài học :
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-Cách chứng minh hai mặt phẳng vuông góc?
-BT1/SGK/113 ?
-Lên bảng trả lời 
-Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp
-Nhận xét 
BT1/SGK/113 :
a)Đúng b) Sai
3. Bài mới:
Hoạt động 2 : BT2/SGK/113 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT2/SGK/113 ?
-Đề cho gì ? Yêu cầu gì ?
-Vẽ hình ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
BT2/SGK/113 :
(giao tuyến), do đó 
 nên vuông ờ B
Do đó 
Hoạt động 3 : BT3/SGK/113 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT3/SGK/113 ?
-Đề cho gì ? Yêu cầu gì ?
-Vẽ hình ?	
-Cách tìm góc giữa hai mp ?
-Cách cm hai mp vuông góc ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
BT3/SGK/113 :
a)là góc giữa hai mp (ABC) và (DBC)
b) 
Hoạt động 4 : BT5/SGK/114 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT5/SGK/114 ?
-Đề cho gì ? Yêu cầu gì ?
-Vẽ hình ?
-Cách cm hai mp vuông góc ?
-Cách cm đường thẳng vuông góc mp ?
-BT6/SGK/114 ?
-Đề cho gì ? Yêu cầu gì ?
-Vẽ hình ?
-Cách cm hai mp vuông góc ?
-Cách cm tam giác vuông ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
BT5/SGK/144 :
BT6/SGK/144 :
Hoạt động 5: BT7/SGK/114 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT7/SGK/114 ?
-Đề cho gì ? Yêu cầu gì ?
-Vẽ hình ?
-Cách cm hai mp vuông góc ?
-Tính độ dài AC’ ?
-BT9/SGK/114 ?
-Đề cho gì ? Yêu cầu gì ?
-Vẽ hình ?
-Cách cm hai đt vuông góc ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
BT7/SGK/144 :
BT8/SGK/144 :
BT9/SGK/144 :
Hoạt động 6: BT10/SGK/114 
HĐGV
HĐHS
NỘI DUNG
-BT10/SGK/114 ?
-Đề cho gì ? Yêu cầu gì ?
-Vẽ hình ?
-Tính độ dài SO ?
-Cách cm hai mp vuông góc ?
-Cách cm đường thẳng vuông góc mp ?
-Cách tìm góc giữa hai mp ?
-BT11/SGK/114 ?
-Đề cho gì ? Yêu cầu gì ?
-Vẽ hình ?
-Cách cm hai mp vuông góc ?
-Tính độ dài IK ?
-Trả lời
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
-Trình bày bài giải 
-Nhận xét 
-Chỉnh sửa hoàn thiện
-Ghi nhận kiến thức 
BT10/SGK/144 :
BT11/SGK/144 :
4. Củng cố: Nhắc lại các kiến thức cơ bản?
5.Dặn dị: Làm các bài tập cịn lại
Xem trước bài “KHOẢNG CÁCH”
6. Rút kinh nghiệm:
So¹n ngµy: / /2010
Gi¶ng ngµy: / /2010
Tiết 38: §.5 KHOẢNG CÁCH 
I.Mơc tiªu: 
1. VỊ kiÕn thøc: - N¾m c¸c ®Þnh nghÜa vỊ kho¶ng c¸ch
- N¾m c¸c quy t¾c x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch. §Ỉc biƯt lµ quy t¾c x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®­êng th¼ng chÐo nhau.
2. VỊ kü n¨ng: rÌn luyƯn cho HS biÕt c¸ch x¸c ®Þnh ®­êng vu«ng gãc chung vµ tÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®­êng th¼ng chÐo nhau ®ã.
3. VỊ t­ duy vµ th¸i ®é: TÝch cùc, chđ ®éng vµ hỵp t¸c
II. ChuÈn bÞ cđa GV vµ HS:
GV: Th­íc, phÊn mµu, b¶ng phơ, m« h×nh, phiÕu häc tËp,
HS: ¤n tËp l¹i c¸c kû n¨ng x¸c ®Þnh h×nh chiÕu cđa mét ®iĨm lªn mỈt ph¼ng, lªn ®­êng th¼ng, vµ h×nh chiÕu cđa ®­êng th¼ng lªn mỈt ph¼ng.
III. Ph­¬ng ph¸p: KÕt hỵp ®an xen c¸c pp: nªu v®, ®µm tho¹i, h® nhãm.
IV. TiÕn tr×nh bµi häc:
KiĨm tra bµi cị: kh«ng cã
Bµi míi: 
H§1:ChiÕm lÜnh tri thøc vỊ §Þnh nghÜa 1 (SGK trang 113).
H§ cđa HS
H§ cđa GV
Ghi b¶ng
+ Nghe hiĨu nhiƯm vơ, tr¶ lêi c©u hái
+ Nghe hiĨu nhiƯm vơ, tr¶ lêi c©u hái
+ MH ng¾n h¬n MN
+ MH ng¾n h¬n MK
+ Ph¸t biĨu ®iỊu nhËn xÐt ®­ỵc.
+ Nghe hiĨu nhiƯm vơ, tr¶ lêi c©u hái.
+ H×nh chiÕu cđa B trªn mp(ACC/A/) chÝnh lµ h/c cđa B trªn AC .
+ 
H§TP1: T×m hiĨu kho¶ng c¸ch tõ mét ®iĨm ®Õn mp; ®­êng th¼ng 
+ Cho mét mp(P) vµ mét ®iĨm M víi M kh«ng thuéc mp(P). H·y nªu c¸ch x®Þnh h×nh chiÕu cđa ®iĨm M lªn mp(P).
+ Cho ®iĨm M kh«ng thuéc ®­êng th¼ng d. H·y nªu c¸ch x¸c ®Þnh h×nh chiÕu cđa ®iĨm M lªn ®­êng th¼ng d.
+ Ph¸t biĨu §N1 vµ ghi kÝ hiƯu
+ LÊy ®iĨm N tuú ý thuéc (P),N. H·y so s¸nh 2 ®é dµi MN vµ MH
+ LÊy ®iĨm K tuú ý thuéc (d),K. H·y so s¸nh 2 ®é dµi MK vµ MH
H§TP2: VËn dơng lý thuyÕt gi¶i VD1a.
+ Cho HS ®äc VD1a trang 115
+ H·y x¸c ®Þnh h×nh chiÕu cđa B trªn mp(ACC/A/) .
+ TÝnh BH
+ GV chÝnh x¸c ho¸ bµi lµm cđa HS; ghi b¶ng
 KHO¶NG C¸CH
1. Kho¶ng c¸ch tõ mét ®iĨm ®Õn mét mỈt ph¼ng, ®Õn mét ®­êng th¼ng.
§N1: SGK (Trang 113)
* C¸c kÝ hiƯu: SGK trang113
VD1a: SGK trang115
H§ 2: ChiÕm lÜnh tri thøc vỊ §Þnh nghÜa 2 vµ 3 (SGK trang 113; 114).
H§ cđa HS
H§ cđa GV
Ghi b¶ng
+d(A;(P))=d(B;(P))
+ Nghe hiĨu nhiƯm vơ, tr¶ lêi c©u hái
+ d(A;(P))
+ Khi a // (P), trong c¸c kho¶ng c¸ch tõ mét ®iĨm bÊt k× trªn a ®Õn mét ®iĨm bÊt k× trªn (P) th× k/c tõ A ®Õn h×nh chiÕu cđa A trªn (P) lµ ng¾n nhÊt.
+d(A;(Q))=d(B;(Q))
+ Nghe hiĨu nhiƯm vơ, tr¶ lêi c©u hái
+ d(A;(Q))
H§TP1: T×m hiĨu kho¶ng c¸ch gi÷a ®­êng th¼ng vµ mỈt ph¼ng song song; gi÷a hai mỈt ph¼ng song song.
+ Cho ®­êng th¼ng a song song víi mp(P).LÊy hai ®iĨm bÊt k× A, B trªn a . H·y so s¸nh d(A;(P)) vµ d(B;(P)).
+ H·y kh¸i qu¸t ho¸,ph¸t biĨu nh÷ng ®iỊu NX ®­ỵc .
+ GV chÝnh x¸c ho¸ c¸c ph¸t biĨu cđa HS vµ ph¸t biĨu §N2 SGK trang 113.
+ Cho ®­êng th¼ng a // (P); lÊy ®iĨm vµ So s¸nh ®é dµi MN víi d(A;(P)).
+ H·y kh¸i qu¸t ho¸,ph¸t biĨu nh÷ng ®iỊu NX ®­ỵc .
+ GV chÝnh x¸c ho¸ c¸c ph¸t biĨu cđa HS.
H§TP2:
+ Cho (P) // (Q) . LÊy hai ®iĨm bÊt k× A vµ B thuéc mp(P). So s¸nh d(A;(Q)) víi d(B;(Q)).
+ H·y kh¸i qu¸t ho¸,ph¸t biĨu nh÷ng ®iỊu NX ®­ỵc .
+ GV chÝnh x¸c ho¸ c¸c ph¸t biĨu cđa HS vµ ph¸t biĨu §N3.
+ Cho (P) // (Q). LÊy . So s¸nh MN víi d(A;(Q)).
+ GV chÝnh x¸c ho¸ c¸c ph¸t biĨu cđa HS . 
*§N 3: SGK trang 114
* KÝ hiƯu:SGK trang 114
H§2: ChiÕm lÜnh tri thøc vỊ §N 4 SGK trang 115
H§ cđa HS
H§ cđa GV
Ghi b¶ng
+ §äc s¸ch, suy luËn, hỵp t¸c.
+ Tr¶ lêi 
+ N¾m hai ý chÝnh sau:
H§TP1: T×m hiĨu kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®­êng th¼ng chÐo nhau.
+ T¹i sao c vu«ng gãc víi b vµ a.
+ Gv gi¶i thÝch tÝnh duy nhÊt cđa ®­êng th¼ng c. 
+ Cho ®iĨm . H·y so s¸nh ®é dµi MN vµ IJ vµ nªu ra tr­êng hỵp tỉng qu¸t.
 3. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®­êng th¼ng chÐo nhau.
* Bµi to¸n: SGK trang 114
+ HS gi¶i thÝch c vu«ng gãc víi a theo §LÝ 2 trang57+ quan hƯ vu«ng gãc.
+ 
+ I J = d(a;(Q)) = d(b;(P)) = d((P);(Q)).
+ Nghe hiĨu nhiƯm vơ, tr¶ lêi c©u hái
H§TP2:T ×m hiĨu c¸c tÝnh chÊt quan träng vỊ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®­êng th¼ng chÐo nhau. 
+ NÕu (P) //(Q) vµ H·y so s¸nh ®é dµi IJ víi d(a;(Q)), d(b;(P)), vµ d((P);(Q)).
+ H·y kh¸i qu¸t ho¸,ph¸t biĨu nh÷ng ®iỊu nhËn xÐt ®­ỵc .
+ GV chÝnh x¸c ho¸ c¸c ph¸t biĨu cđa HS vµ ph¸t biĨu hai tÝnh chÊt ®ã.
 + ThuËt ng÷: SGK trang115
+ §N 4: SGK Trang 115
+ L­u ý: (ghi theo ?5 SGK trang 115)
H§ 3: HS tiÕp cËn vµ gi¶i quyÕt VD1b ; VD2 SGK trang 115,116.
H§ cđa HS
H§ cđa GV
Ghi b¶ng
+ BB/ chÐo víi AC/ vµ 
BB/ //(ACC/ A/)) v× BB/ // A A/
+ d(BB/;(ACC/ A/))= BH= 
+ chÐo nhau.
+ KỴ 
+ c/m 
+ TÝnh ®­ỵc
H§TP1:
+ NhËn xÐt vÞ trÝ t­¬ng ®èi gi÷a BB/ víi AC/ vµ mp(ACC/ A/). Gi¶i thÝch.
+ TÝnh d(BB/;(ACC/ A/)).
+ Em cã nhËn xÐt g× vỊ k/c gi÷a DD/ vµ AC/.
+ Cho HS ®äc ®Ị , vÏ h×nh theo VD2 SGK trang 115.
+ NhËn xÐt vÞ trÝ t­¬ng ®èi gi÷a SB vµ AD.
+ Nh¾c l¹i c¸ch tÝnh k/c gi÷a hai ®­êng th¼ng chÐo nhau.
+ H·y chøng tá .
+ Nh­ vËy, AD vµ SB võa chÐo nhau , vu«ng gãc.
+ §Ĩ tÝnh d(AD; SB) ta lµm g×?
H§TP3:
+ Chøng tá 
+ GV gäi 1 HS lªn b¶ng gi¶i .
+ GV cho HS nhËn xÐt , sau ®ã chÝnh x¸c ho¸ l¹i bµi to¸n.
 VD1: SGK trang 115
VD2: SGK trang115
a. TÝnh d(SB;AD)
b. TÝnh d(BD;SD).
H§4: Cđng cè(3ph)
+ Nh¾c l¹i c¸c c¸ch x¸c ®Þnh c¸c lo¹i kho¶ng c¸ch.
+ DỈn HS lµm BT phÇn luyƯn tËp vµ phÇn «n ch­¬ng.
Rĩt kinh nghiƯm:
So¹n ngµy: / /2010
Gi¶ng ngµy: / /2010
Tiết 40: BÀI TẬP KHOẢNG CÁCH 
I-Mục tiêu
1.Kiến thức:Học sinh cần nắm
 +Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng( hoặc một đường thẳng ).
 +Khoảng cách từ đường thẳng a đến (P) song song với đường thẳng a.
 +Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song
 +Đường thẳng vuơng gĩc chung của hai đường thẳng chéo nhau.
2.Kỹ năng:
+Biết tính khoảng cách theo điều kiện của bài tốn thơng qua muối liên hệ giữa các loại khoảng cách.
+Rèn luyện kỹ năng tính tốn, vận dụng các kiến thức của hình học phẳng để tính tốn các khoảng cách.
+Vận dụng tính chất vuơng gĩc của đường thẳng và mặt phẳng, mặt với mặt, định lý ba đường vuơng gĩc để giải bài tốn.
3.Tư duy:Phát triển tư duy logic, tư duy khái quát, sáng tạo cho học sinh
4.Thái độ:học sinh cĩ thái độ nghiêm túc, say mê học tập, lao động và nghiên cứu khoa học.
II-Chuẩn bị giờ dạy :
1.Chuẩn bị của thầy: Giáo án, sách giáo khoa, hệ thống câu hỏi, phấn màu, thước kẻ, máy projecter và máy chiếu đa năng.
2.Chuẩn bị của trị : Chuẩn bị bài học trước ở nhà.
III-Phương pháp 
Diễn giảng, đàm thoại.
Tổ chức hoạt động nhĩm.
IV-Tiến trình giờ dạy:
 Ổn định lớp, giới thiệu.
 Bài cũ:
 Vào bài mới:
Hoạt động của thầy và trị
Nội dung ghi bảng
a)GV: Tìm mặt phẳng chứa B và vuơng gĩc với mp( ACC’A’)?
HS : dự đốn mp(ABCD)
GV: trong mp đĩ khoảng cách từ B dến (ACC’A’) được tính như thế nào?
HS: dự đốn hạ từ B đến đường thẳng giao tuyến AC.Khi đĩ BH vuơng gĩc với mp(ACC’A’).
GV: gọi HS lên bảng trình bày.
 b)GV: Tìm xem cĩ mp nào chứa một trong hai đường và song song với đường kia khơng?
HS: mp(ACC’A’) chứa AC’ song song BB’.
GV:Làm sao để tìm khoảng cách từ BB’ đến AC’?
HS: d(BB’;AC’) = BH
a)GV: Hướng dẫn HS vẽ hình
GV: Gĩc 300 là gĩc nào ?
GV: gọi HS nêu cách xác định khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song?
HS: trả lời
GV: Thế đoạn thẳng nào là khoảng cach giữa hai mp- đĩ
HS: Khoảng cách đĩ là AH
GV: Gọi HS trình bày bài giải.
b)GV: để chứng minh AA’ và B’C’ vuơng gĩc với nhau, thơng thường ta chứng minh như thế nào?
HS: đường thẳng này vuơng gĩc với mặt phẳng chứa đường kia?
GV:B’C’ vuơng gĩc mp nào ?
HS: B’C’ vuơng gĩc với mp(AA’H), suy ra B’C’ vuơng gĩc với AA’.
Gợi ý:
a)GV: Hướng dẫn cho HS vẽ hình và nhận xét rút ra một vài kết quả từ hình vẽ.
GV: dự đốn khoảng cách từ S đến mp(ABCD) là đoạn thẳng nào?
GV:Tìm cách chứng minh SO vuơng gĩc mp(ABCD).
HS: nêu cách chứng minh
GV: Khẳng định lại SO là khoảng cách từ S đến (ABCD) và gọi HS len bảng trình bày.
b)GV hướng dẫn cho HS về nhà trình bày câu b)
Bài 1. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ với AB = a, BC = b, CC’ = a.
a)Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (ACC’A’)
b)Tính khoảng cách giữa BB’ và AC’
Gợi ý:
Kẻ BH vuơng gĩc với 
AC.Suy ra BH vuơng gĩc 
Mp(ACC’A’)
Vậy d(B;(ACC’A’)) = BH
 b) d(BB’;AC’) = BH
Bài 2.Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ cĩ các cạnh đều bằng a. Gĩc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy bằng 300. Hình chiếu H của điểm A trên mp(A’B’C’0 thuộc đường thẳng B’C’.
a)Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy?
b)Chứng minh AA’ và B’C’ vuơng gĩc, tính khoảng cách giữa chúng.
Bài 34. Cho hình chĩp S.ABCD cĩ đáy là hình chữ nhật và AB = 2a, BC = a. Các cạnh bên của hình chĩp bằng nhau và bằng a.
a)Tính khoảng cách từ S đến mp(ABCD).
b)Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD; K là điểm bất kỳ thuộc đường thẳng CD. Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai đường thẳng EF và SK khơng phụ thuộc vào K, hãy tính khoảng cách đĩ theo a.
V)Dặn dị về nhà
-Nắm vững các cách xác định và các cách tìm khoảng cách giữa các yếu tố
-Xem lại các BT vừa giải hơm nay.
-Tự rút ra thêm vài kinh nghiệm để tìm khoảng cách.
-Làm thêm các BT cịn lại trong SGK
-Chuẩn bị các câu hỏi và BT trong chương III.
Rút kinh nghiệm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docHINH HOC 11CB T36-40.doc