Bài giảng môn Tin học 11 - Bài 30: Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ

Bài giảng môn Tin học 11 - Bài 30: Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ

- Biểu đồ cột: Rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột của bảng dữ liệu.

- Biểu đồ đường gấp khúc: Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.

- Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của từng dữ liệu so với tổng các dữ liệu.

 

ppt 10 trang Người đăng minh_thuy Lượt xem 2816Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tin học 11 - Bài 30: Biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bài 30. biểu diễn dữ liệu Bằng biểu đồ I. BIểU DIễN Dữ LIệU BằNG BIểU Đồ Biểu đồ cột: Rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột của bảng dữ liệu. Biểu đồ đường gấp khúc: Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.- Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của từng dữ liệu so với tổng các dữ liệu.ii. tạo biểu đồĐể tạo biểu đồ, ta thực hiện: Chọn 1 ô trong bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ chuẩnLần lượt sử dụng hộp thoại Chart Wizard được hiển thị sau đó:1. Bước thứ nhất – Chọn dạng biểu đồ Chọn nhóm biểu đồ Chọn dạng biểu đồ trong nhóm Nháy Next để sang bước 2.1. Bước thứ nhất – Chọn dạng biểu đồChọn nhóm biểu đồChọn dạng biểu đồ trong nhómNháy Next để sang bước 2.2. Bước thứ 2 – Xác định miền dữ liệu để vẽ biểu đồ Data range: Miền dữ liệu- Series in: Chuổi dữ liệu+ Column : Theo cột+ Row: Theo hàng3. Bước thứ ba – chọn các tuỳ chọn của biểu đồ 3. Bước thứ ba – chọn các tuỳ chọn của biểu đồ - Chat title: Nhập tên biểu đồ- Category (X) axis: Nhập tên cho trục hoành Category (Y) axis: Nhập tên cho trục tung- Trang Axes: Hiển thị hay ẩn các trục- Trang Gridlines: Hiển thị hay ẩn các đường lướiTrang Legend: Hiển thị hay ẩn chú thích, chọn các vị trí thích hợp cho chú thích.- Trang Data Labels: Hiển thị hay ẩn các nhãn dữ liệu- Trang Data tables: Hiển thị hay ẩn bảng dữ liệu- Nhấp Next để qua bước 4.4. Bước thứ tư - Chọn vị trí đặt biểu đồAs new sheet: Đặt biểu đồ trên trang tính mớiAs object in: Ngầm định đặt trên trang tính đang mở.Iv. Chỉnh sửa biểu đồ1. Chọn và thay đổi các tính chất của biểu đồ Nháy đúp chuột lên thành phần cần thay đổi2. Thay đổi kích thước và vị trí của biểu đồ- Thay đổi vị trí của biểu đồ+ Nháy chuột để chọn biểu đồ. Sau đó chọn Plot Area nếu nó chưa được chọn.+ Đưa con trỏ chuột vào trong vùng biểu đồ và kéo nó đến vị trí mới Thay đổi kích thước biểu đồ: Kéo thả chuột tại các nút ở cạnh và góc của biểu đồ3. Thay đổi dạng biểu đồNháy chuột và chọn kiểu biểu đồIV. Thực hànhTờn cụng tyNhúm sản phẩmGiỏ trị XKĐại ThắngDịch vụ15000Hồng HàPhần cứng60000VinaSoftPhần Mềm23000CMSMỏy Tớnh58900Việt TiếnMay mặc12000Việt ThắngMay mặc10000

Tài liệu đính kèm:

  • pptBai 30.ppt