Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 51, 51, 52: Ôn tập học kỳ II

Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 51, 51, 52: Ôn tập học kỳ II

I. MỤC TIÊU:

- Giải đáp các thắc mắc về các nội dung trong đề cương ôn tập học kỳ II về lý thuyết;

- Củng cố và rèn luyện các bài tập có các kiến thức liên quan đến kiểu mảng, kiểu xâu ;

II. PHÂN TIẾT:

 - Tiết 51, 51,5: Lý thuyết và bài tập.

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

A. Ổn định lớp:

B. Bài cũ :

C. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1883Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 51, 51, 52: Ôn tập học kỳ II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 51-51,5 : ÔN TẬP HỌC KỲ II 
I. MỤC TIÊU:
- Giải đáp các thắc mắc về các nội dung trong đề cương ôn tập học kỳ II về lý thuyết;
- Củng cố và rèn luyện các bài tập có các kiến thức liên quan đến kiểu mảng, kiểu xâu ;
II. PHÂN TIẾT:
	- Tiết 51, 51,5: Lý thuyết và bài tập.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
A. Ổn định lớp:
B. Bài cũ : 
C. Bài mới:
Hoạt động 1: Bài toán 1:
Viết chương trình nhập từ bàn phím một dãy A gồm N phần tử số nguyên dương và xuất ra màn hình tổng của các số chia hết cho 3.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
H1: Nhắc các kiến thức về kiểu mảng: khai báo, tham chiếu , duyệt tất cả các phần tử của nó?
H2: Chia nhóm hoạt động viết chương trình bài toán 1.
H3: Gọi đại diện hai nhóm lên bảng viết chương trình, các nhóm còn lại nhận xét va giáo viên giải thích thêm.
H4: Gọi một HS giải thích toàn bộ chương trình. 
- HS trả lời.
- Hoạt động nhóm theo hướng dẫn của GV.
- Đại diện nhóm lên bảng trình bày, các nhóm còn lại nhận xét.
- Lắng nghe để củng cố kiến thức.
Hoạt động 2: Bài toán 2:
Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí tự ‘anh’ bằng cũm từ ‘em’.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
H1: Tìm hiểu bài toán và phát vấn học sinh lập dàn ý chương trình:
phần khai báo
Begin
nhập xâu S
chừng nào còn tìm thấy xâu “anh” trong xâu S thì làm ba công việc sau:
- Tìm vị trí bắt đầu của xâu “anh”.
- Xóa xâu “anh” vừa tìm thấy.
- Chèn xâu “em” vào xâu S tại vị trí trước đây xuất hiện xâu “anh”.
in xâu S kết quả
End.
H2: Phát vấn HS chi tiết hóa dàn ý trên thành chương trình hoàn chỉnh.
- Tìm hiểu và trả lời theo phát vấn của giáo viên.
- Chi tiết hóa chương trình.
D.Củng cố và dặn dò:
- Nắm vững các kiến thức đã học. 
	 	- Về nhà học bài và viết các chương trình tương tự chuẩn bị thi học kỳ II.

Tài liệu đính kèm:

  • docTH_51-51,5.doc