Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 5 - Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn - Bài 5: Khai báo biến

Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 5 - Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn - Bài 5: Khai báo biến

I. MỤC TIÊU:

 - Biết một số kiểu dữ liệu chuẩn: nguyên, thực, kí tự, lôgic.

 - Xác định được kiểu cần khai báo của kiểu dữ liệu chuẩn.

II. PHÂN TIẾT:

 - Tiết 5: §4 và §5 .

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

A. Ổn định lớp

B. Bài cũ

Nêu cấu trúc một chương trình nói chung và các thành phần các chương trình. Cho ví dụ về khai báo tên chương trình và khai báo biến trong Pascal.

C. Bài mới

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1658Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 5 - Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn - Bài 5: Khai báo biến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 5 : §4 MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN
 §5 KHAI BÁO BIẾN
I. MỤC TIÊU:
 	- Biết một số kiểu dữ liệu chuẩn: nguyên, thực, kí tự, lôgic.
	- Xác định được kiểu cần khai báo của kiểu dữ liệu chuẩn.
II. PHÂN TIẾT:
	- Tiết 5: §4 và §5 .
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
A. Ổn định lớp
B. Bài cũ
Nêu cấu trúc một chương trình nói chung và các thành phần các chương trình. Cho ví dụ về khai báo tên chương trình và khai báo biến trong Pascal.
C. Bài mới
Hoạt động 1: Một số dữ liệu chuẩn
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
H1: Dẫn dắt vào mục.
H2: Giải thích kiểu dữ liệu chuẩn trong ngôn ngữ lập trình.
H3: Nêu và giải thích các kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal.
- Nghe, hiểu
- Chú ý, nghe,lĩnh hội.
- Nghe, nhìn SGK và trả lời phát vấn của giáo viên.
1. Một số kiểu dữ liệu chuẩn
- Mỗi ngôn ngữ lập trình thường cung cấp một số kiểu dữ liệu chuẩn cho biết phạm vi giá trị có thể lưu trữ, dung lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ và các phép toán tác động lên dữ liệu.
- Trong Pascal, có một số dữ liệu chuẩn dùng cho biết đơn:
 + Kiểu nguyên: byte, integer, word, longint.
 + Kiểu thực: real, extended.
 + Kiểu kí tự: char.
 + Kiểu lôgic: boolean.
Hoạt động 2: khai báo biến 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
H1: Biến ?
H2: Khai báo biến trong Pascal?
H3: Cho ví dụ củng cố
H4: Trong khai báo ở VD trên tổng bộ nhớ cấp phát cho các biến là bao nhiêu?
H5: Treo bảng một chương trình Pascal đơn giản sử dụng biến chưa đúng như: tên biến đặt không đúng, khai báo biến không đúng cú pháp, tên biến trùng nhau, sử dụng biến chưa khai báo 
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- Chú ý chương trình và phát hiện lỗi.
2. Khai bao biến
- Mọi biến trong chương trình đều phải khao báo tên và kiểu dữ liệu. Mỗi biến chỉ được khai báo 1 lần.
- Trong Pascal, khai báo cho biến đơn theo cú pháp:
 var : ;
VD: Trong Pascal: 
Var a, b , c : integer ;
 x , y : real ; kq : boolean ;
D.Củng cố và dặn dò:
	- Biết một số kiểu dữ liệu chuẩn và biết cách khai báo biến với kiểu dữ liệu chuẩn.
	 - Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docTH_5.doc