Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 44: Luyện tập

Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 44: Luyện tập

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố lại cấu trúc chung của thủ tục, hàm và vị trí khai báo của chúng trong chương trình.

- Phân biệt được tham số giá trị và tham số biến., nắm được biến toàn cục, biến cục bộ.

- Phân biệt điểm khác nhau cơ bản của hàm và thủ tục.

- Sử dụng đúng lời gọi chương trình con trong phần thân của chương trình chính.

II. PHÂN TIẾT:

 - Tiết 44 : Luyện tập.

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

A. Ổn định lớp:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1517Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Tiết 44: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 44 	LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
- Củng cố lại cấu trúc chung của thủ tục, hàm và vị trí khai báo của chúng trong chương trình.
- Phân biệt được tham số giá trị và tham số biến., nắm được biến toàn cục, biến cục bộ.
- Phân biệt điểm khác nhau cơ bản của hàm và thủ tục.
- Sử dụng đúng lời gọi chương trình con trong phần thân của chương trình chính.
II. PHÂN TIẾT:
	- Tiết 44 : Luyện tập.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
A. Ổn định lớp:
B. Bài cũ : 
Hãy trả lời các câu hỏi 1,2, 3/SGK trang 117
C. Bài mới:
Hoạt động 1: Bài tập 4.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
H1: Gọi HS đọc đề bài tập 4 và trả lời câu hỏi: viết chương trình con dưới dạng hàm hay thủ tục thì thuận tiện hơn? Vì sao?
H2: Chia nhóm hoạt động viết chương trình con tìm bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b với gợi ý:
Có sử dụng hàm tìm ước chung lớn nhất của hai số a và b.
H3: Gọi đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày, các nhóm còn lại nhận xét và GV nhận xét thêm.
H4: Treo bảng phụ chương trình sử dụng hàm BCLN(a,b) : Tìm bội số chung lớn nhất của hai số nguyên dương a, b nhập từ bàn phím.
- Đọc đề và trả lời:
Viết dưới dạng hàm thì thuận tiện hơn vì cần dùng giá trị trả về của hàm.
- Làm theo hướng dẫn của GV.
- Đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày và các nhóm còn lại nhận xét.
- Theo dõi và trả lời theo câu hỏi của giáo viên.
Function BCNN(a, b : integer) : integer ;
Begin
 BCNN := (a*b) div UCLN(a,b);
End.
D.Củng cố và dặn dò:
 - Nắm vững cấu trúc hàm, lệnh gọi hàm, phân biệt điểm khác nhau cơ bản của hàm và thủ tục
phân biệt được tham số giá trị và tham số biến.
	- Về xem lại bài và chuẩn bài thực hành số 6.

Tài liệu đính kèm:

  • docTH_44.doc