Giáo án môn Hóa học 11 - Tiết 10: Bài tập dẫn xuất halogen của hiđrocacbon và ancol

Giáo án môn Hóa học 11 - Tiết 10: Bài tập dẫn xuất halogen của hiđrocacbon và ancol

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

Học sinh biết hệ thống hoá kiến thức về: Bài tập dẫn xuất halogen của hiđrocacbon và ancol

2. Kỹ năng:

- HS biết vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập liên quan

- Bài tập dẫn xuất halogen của hiđrocacbon và ancol

- Bài tập một số hiđrocacbon.

3. Tư tưởng –thái độ:

HS có ý thức trong giờ củng cố kién thức để rèn kỹ năng tổng hợp phận tích vấn đề, có ý thức BVMT xung quanh.

 

doc 3 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 951Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 11 - Tiết 10: Bài tập dẫn xuất halogen của hiđrocacbon và ancol", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: //2011
Ngày dạy
Lớp
HS vắng mặt
Ghi chú
//2011
11A3
//2011
11A4
Tiết bám sát 10
Chủ đề 10 : BÀI TẬP DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON VÀ ANCOL
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: 
Học sinh biết hệ thống hoá kiến thức về: Bài tập dẫn xuất halogen của hiđrocacbon và ancol
2. Kỹ năng:
- HS biết vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập liên quan
- Bài tập dẫn xuất halogen của hiđrocacbon và ancol
- Bài tập một số hiđrocacbon.
3. Tư tưởng –thái độ:
HS có ý thức trong giờ củng cố kién thức để rèn kỹ năng tổng hợp phận tích vấn đề, có ý thức BVMT xung quanh.
II. CHUẩN Bị:
 1. Giáo viện : Giáo án và hệ thống câu hỏi, dùng bài tập để củng cố kiến thức 
 2. Học sinh: SGK + SBT + vở , ôn lại bài cũ, tập lớ thuyết, làm bài tập hệ thống húa về dẫn xuất H-C hidrocacbon
III. Tiến trình bài giảng:
1. Kiểm tra bài cũ: (lồng ghép trong giờ học)
2. Giảng bài mới (42’):
Hoạt động của thầy và trũ
Nội dung
Hoạt động 1: 
GV: Chộp đề lờn bảng, yờu cầu HS chộp đề vào vở.
Bài 1: 
Hoàn thành sơ đồ chuyển húa sau bằng cỏc phương trỡnh húa học.
a/ Etan cloetanetyl magie clorua
b/ Butan 2 – brombutan but -2- en CH3CH(OH)CH2CH3
GV: Yờu cầu HS thảo luận làm bài.
HS: Thảo luận làm bài 
GV: Cho HS xung phong lờn bảng giải
HS: Lờn bảng trỡnh bày, cỏc HS cũn lại lấy nhỏp làm bài 
GV: Gọi HS nhận xột ghi điểm
Hoạt động 2: 
GV: Chộp đề lờn bảng, yờu cầu HS chộp đề vào vở.
Bài 2: 
Đốt chỏy hoàn toàn 3,96 g chất hữu cơ A, thu được 1,792 lớt CO2 ( đktc) và 1,44 g H2O. Nếu chuyển hết lượng clo cú trong 2,475 g chất A thành AgCl thỡ thu được 7,175 g AgCl.
a/ Xỏc định cụng thức đơn giản nhất của A.
b/ Xỏc định CTPT của A biết rằng tỉ khối hơi của A so với etan là 3,3.
c/ Viết cỏc CTCT mà A cú thể cú và gọi tờn
HS: Chộp đề
GV: Yờu cầu HS thảo luận làm bài.
HS: Thảo luận làm bài 
GV: Cho HS xung phong lờn bảng giải
HS: Lờn bảng trỡnh bày, cỏc HS cũn lại lấy nhỏp làm bài 
GV: Gọi HS nhận xột ghi điểm
Hoạt động 3: 
GV: Chộp đề lờn bảng, yờu cầu HS chộp đề vào vở.
Bài 3: 
Đốt chỏy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai ancol A, B no đơn chức kế tiếp nhau trong dóy đồng đẳng thu được 4,48 lớt khớ CO2 (đktc) và 4,95 gam nước.
a/ Tỡm CTPT của A và B.
b/ Tớnh phần trăm khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp.
HS: Chộp đề
GV: Gợi ý hướng dần HS cỏch giải, yờu cầu HS lờn bảng trỡnh bày
GV: Gọi HS nhận xột ghi điểm
Bài 1: 
Hoàn thành sơ đồ chuyển húa sau bằng cỏc phương trỡnh húa học.
a/ Etan cloetanetyl magie clorua
b/ Butan 2 – brombutan but -2- en CH3CH(OH)CH2CH3
Giải
a/ C2H6 + Cl2 C2H5Cl + HCl
 C2H5Cl + Mg C2H5MgCl
b/ CH3CH2CH2CH3 + Br2 CH3CHBrCH2CH3 + HBr
CH3CHBrCH2CH3 + KOH CH3- CH = CH – CH3 + KBr + H2O
CH3- CH = CH – CH3 + H2O CH3- CH(OH) CH – CH3 
Bài 2: 
Đốt chỏy hoàn toàn 3,96 g chất hữu cơ A, thu được 1,792 lớt CO2 ( đktc) và 1,44 g H2O. Nếu chuyển hết lượng clo cú trong 2,475 g chất A thành AgCl thỡ thu được 7,175 g AgCl.
a/ Xỏc định cụng thức đơn giản nhất của A.
b/ Xỏc định CTPT của A biết rằng tỉ khối hơi của A so với etan là 3,3.
c/ Viết cỏc CTCT mà A cú thể cú và gọi tờn
Giải
a/ Khi đốt chỏy A ta thu được CO2 và H2O, vậy A phải chứa C và H.
Khối lượng C trong 1,792 lớt CO2: 
Khối lượng H trong 1,44 g H2O:
Đú cũng là khối lượng C và H trong 3,96 g A
Theo bài ra, A phải chứa Cl. Khối lượng Cl trong 7,175 g AgCl
(g)
Đú cũng là khối lượng Cl trong 2,475 g A
Vậy, khối lượng Cl trong 3,96 g A là:
)
Vậy chất A cú dạng CxHyClz
x: y: z = 
CTĐGN của A là CH2Cl
b/ MA = 3,3.30 = 99 (g/mol)
(CH2Cl)n = 99
CTPT của A là C2 H4Cl2
c/ Cỏc CTCT
CH3CHCl2 ; 1,1 –đicloetan
CH2Cl – CH2Cl; 1,2 - đicloetan
Bài 3:
Đốt chỏy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai ancol A, B no đơn chức kế tiếp nhau trong dóy đồng đẳng thu được 4,48 lớt khớ CO2 (đktc) và 4,95 gam nước.
a/ Tỡm CTPT của A và B.
b/ Tớnh phần trăm khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp.
Giải
Gọi cụng thức của ancol A là : CnH2n + 1OH ( n ≥1)
Gọi cụng thức của ancol B là : CmH2m + 1OH ( m = n +1)
Cụng thức trung bỡnh của 2 ancol là: : CnH2n + 1OH ( n < n < n + 1)
CnH2n + 1OH + nCO2 + (n + 1) H2O
 0,2 0,275
Ta cú: 0,2 ( n + 1) = 0,275 .n 
CTPT của A là: C2H5OH
CTPT của B là: C3H7OH	
C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O
 x 2x 3x
C3H7OH + 4,5O2 3CO2 + 4H2O
y 3y 4y
Gọi x, y lần lượt là số mol C2H5OH, C3H7OH
Ta cú : 2x + 3y = 0,2	 x = 0,025
 3x + 4y = 0,275 y = 0,05
3. Củng cố bài giảng: (2')
	Nhắc lại cỏc kiến thức dẫn xuất hidrocacbon đó học
4. Hướng dẫn học sinh học và làm bài tập về nhà: (1')
	Chuẩn bị bài: Phenol
IV. Tự rút kinh nghiệm sau bài giảng:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet bam sat 10- HH 11.doc