Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 34: Thực hành giải toán trên máy tính

Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 34: Thực hành giải toán trên máy tính

I-MỤC TIÊU:

 1. Về kiến thức:

 - Nắm đựơc cách sử dụng máy tính bỏ túi CASIO để giải toán tổ hợp, xác xuất

 2.Về kĩ năng:

 - Sử dụng máy tính thành thạo, tính được hoán vị, tổ hợp

 3.Về tư duy thái độ:

 - Rèn luyện tư duy logíc, giải toán nhanh hơn, chính xác hơn.

 - Biết quy lạ về quen

II- CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

- GV: Máy tính CASIO fx-500MS

- HS: Máy tính , và ôn lại các công thức tính hoán vị, tổ hợp.

III- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 - Chia nhóm hoạt động giải toán.Thực hành giải toán theo mẫu và áp dụng mẫu để giải toán theo hướng dẫn

V- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số học sinh

2. Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 1067Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 34: Thực hành giải toán trên máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: .............. 
Tiết: 34 Thực hành giải toán trên máy tính 
I-Mục tiêu:
	1. Về kiến thức:
	- Nắm đựơc cách sử dụng máy tính bỏ túi CASIO để giải toán tổ hợp, xác xuất
	2.Về kĩ năng:
	- Sử dụng máy tính thành thạo, tính được hoán vị, tổ hợp
	3.Về tư duy thái độ:
	- Rèn luyện tư duy logíc, giải toán nhanh hơn, chính xác hơn.
	- Biết quy lạ về quen
II- Chuẩn bị của GV và HS
GV: Máy tính CASIO fx-500MS
HS: Máy tính , và ôn lại các công thức tính hoán vị, tổ hợp.
III- Phương pháp giảng dạy
	- Chia nhóm hoạt động giải toán.Thực hành giải toán theo mẫu và áp dụng mẫu để giải toán theo hướng dẫn
V- Tiến trình bài dạy:
ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số học sinh
Bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
-GV: Nêu cách dùng máy tính
-HS: áp dụng
-GV: Lấy VD
-HS: áp dụng
-GV: Nêu cách dùng máy tính
-HS: áp dụng
-GV: Lấy VD
-HS: áp dụng
-GV: Nêu bài tập
Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho 10 người vào 10 ghế kê thành một dãy? 
-GV: Cho HS dùng máy tính
-GV: Nêu bài tập
Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau, mỗi lọ cắm không quá 1 bông
-GV: Cho HS dùng máy tính
-GV: Nêu bài tập
Có bao nhiêu tam giác được lập từ 6 điểm phân biệt?
1,Tính số các hoán vị bằng máy tính bỏ túi.
Dùng máy tính casio fx-500MS để tính n! ta ấn các phím theo trình tự sau:
shif
,ấn phím 
x-1
,ấn phím 
=
Khi đó kết quả sẽ hiện ở dòng thứ 2
VD1: Tính 10!
Ta bấm các phím sau:
1
0
shift
x-1
=
Dòng thứ 2 hiện ra 3,628,800
Vậy 10! = 3 628 800
2,Tính số các tổ hợp bằng máy tính bỏ túi
Dùng máy tính casio fx-500MS để tính , ta ấn các phím theo trình tự sau:
 =
ấn số n, ấn phím nCr
 , ấn số k, ấn phím 
Khi đó kết quả sẽ hiện ở dòng thứ 2
VD2: Tính 
Ta bấm các phím sau:
1
2
nCr
5
=
Dòng thứ 2 hiện ra 792
Vậy = 792
Bài 1: Mỗi cách sắp xếp chỗ ngồi của 10 người khách vào 10 ghế kê thành một dãy là một hoán vị của 10
Vậy có 10! cách sắp xếp.
Dùng máy tính
1
0
shift
x-1
=
Dòng thứ 2 hiện ra 3,628,800
Vậy có 10! = 3 628 800 cách sắp xếp.
Bài 2:
Số cách cắm 3 bông hoa như nhau vào 5 cái lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông) nên số cách cắm là một tổ hợp chập 3 của 5 phần tử:
5
nCr
3
=
Dòng thứ 2 hiện ra 10
Vậy 
Bài 3 :Mỗi tam giác có 3 đỉnh nên số tam giác lập được từ 6 điểm phân là một tổ hợp của chập 3 của 6 phần tử
6
nCr
3
=
Dòng thứ 2 hiện ra 20
Vậy 
*Củng cố – dặn dò:
-Nắm chắc định nghĩa cổ điển của xác suất.
-Nắm chắc Tính chất của xác xuất.
-Xem lại các bài tập đã chữa.
-BTVN: 6,7T74.

Tài liệu đính kèm:

  • docThuc hanh may tinh tiet 34.doc