Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 52: Bài tập giới hạn của dãy số

Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 52: Bài tập giới hạn của dãy số

I. MỤC TIÊU:

 Kiến thức:

- Củng cố khái niệm giới hạn của dãy số.

- Củng cố các qui tắc tính giới hạn của dãy số.

 Kĩ năng:

- Biết vận dụng các định lí về giới hạn để tính giới hạn các dãy số đơn giản.

- Biết nhận dạng các cấp số nhân lùi vô hạn và vận dụng công thức vào giải một số bài toán liên quan có dạng đơn giản.

 Thái độ:

- Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.

II. CHUẨN BỊ:

 Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.

 Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về giới hạn của dãy số.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.

 

doc 3 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 892Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 52: Bài tập giới hạn của dãy số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 09/01/2009	Chương IV: GIỚI HẠN
Tiết dạy:	52	Bàøi 1: BÀI TẬP GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ 
I. MỤC TIÊU:
	Kiến thức: 	
Củng cố khái niệm giới hạn của dãy số.
Củng cố các qui tắc tính giới hạn của dãy số.
	Kĩ năng: 
Biết vận dụng các định lí về giới hạn để tính giới hạn các dãy số đơn giản.
Biết nhận dạng các cấp số nhân lùi vô hạn và vận dụng công thức vào giải một số bài toán liên quan có dạng đơn giản.
	Thái độ: 
Tư duy các vấn đề của toán học một cách lôgic và hệ thống.
II. CHUẨN BỊ:
	Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập.
	Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về giới hạn của dãy số.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	2. Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập)
	H. 
	Đ. 
	3. Giảng bài mới:
TL
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Luyện tập tính giới hạn hữu hạn của dãy số
15'
H1. Nêu cách biến đổi và qui tắc cần sử dụng?
Đ1. 
a) = 2
b) 
c) d) =	
1. Tìm các giới hạn sau:
a) 
b) 
c) 
d) 
Hoạt động 2: Luyện tập tính giới hạn vô cực của dãy số
15'
H1. Nêu cách biến đổi và qui tắc cần sử dụng?
Đ1.
a) 
==+¥
b) –¥
c) =
=
= = 
d) +¥
2. Tính các giới hạn sau:
a) 
b) 
c) 
d) 
Hoạt động 3: Luyện tập tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
10'
H1. Nhận xét các số hạng của tổng S ?
H2. Tính diện tích các hình vuông ?
H3. Nhận xét các số hạng của Sn ?
H4. Tính tổng Sn ?
Đ1. Các số hạng lập thành CSN lùi vô hạn với q = 
Þ S = 
Đ2. u1 = , u2 = , 
	u3 = , un = 
Đ3. Lập thành một CSN với q = 
Đ4. Sn = 
3. Tính tổng
S = 
4. Chuột Mickey.
a) Gọi un là diện tích hình vuông màu xám thứ n. Tính u1, u2, u3, un
b) Tính limSn với 
	Sn = u1 + u2 + u3 +  + un
Hoạt động 4: Củng cố
3'
· Nhấn mạnh:
– Cách vận dụng các qui tắc tìm giới hạn của dãy số.
	4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Đọc trước bài "Giới hạn của hàm số".
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docdai11cb52.doc