Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 1: Luyện tập các công thức lượng giác

Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 1: Luyện tập các công thức lượng giác

Tiết soạn: 01

LUYỆN TẬP CÁC CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

A. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

Giúp cho học sinh nắm được

- Các công thức lượng giác: công thức cộng, công thức nhân đôI, công thức biến đối tổng thành tích và công thức biến đổi tích thành tổng.

- từ các công thức trên có thể suy ra các công thức khác.

II. Về kỹ năng:

- Sử dụng, biến đổi thành thạo các công thức.

- Vận dụng giải các bài tập về tìm giá trị lượng giác.

- Phát triển khả năng tư duy trong quá trình làm bài tập lượng giác.

III. Về thái độ:

- Nghiêm túc, tự giác, tích cực trong các hoạt động.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, làm việc khoa học.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

I. Chuẩn bị của GV:

- GA, SGK, thước kẻ, các bảng phụ, bút dạ, máy chiếu.

II. Chuẩn bị của HS:

- Kiến thức cũ liên quan, SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.

 

doc 3 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 1377Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 11 - Tiết 1: Luyện tập các công thức lượng giác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày sọan: 16 /4/2007 
Ngày giảng: 
20/8/2010
21/8/2010
Lớp 
11C4
11C6
Giáo án tự chọn.
Tiết soạn: 01
Luyện tập các công thức lượng giác 
A. Mục tiêu:
1. Về kiến thức: 
Giúp cho học sinh nắm được
- Các công thức lượng giác: công thức cộng, công thức nhân đôI, công thức biến đối tổng thành tích và công thức biến đổi tích thành tổng.
- từ các công thức trên có thể suy ra các công thức khác.
II. Về kỹ năng:
- Sử dụng, biến đổi thành thạo các công thức.
- Vận dụng giải các bài tập về tìm giá trị lượng giác.
- Phát triển khả năng tư duy trong quá trình làm bài tập lượng giác.
III. Về thái độ:
- Nghiêm túc, tự giác, tích cực trong các hoạt động.
- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, làm việc khoa học.
B. Chuẩn bị của GV và hs
I. Chuẩn bị của GV:
- GA, SGK, thước kẻ, các bảng phụ, bút dạ, máy chiếu.
II. Chuẩn bị của HS:
- Kiến thức cũ liên quan, SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.
C. Tiến trình bài dạy :
I. Kiểm tra bài cũ: 5’
1. Câu hỏi: Em hãy nêu các công thức cộng?
2. Đáp án:
Các công thức cộng:
	( 6 điểm)
	( 4 điểm)
II. Bài mới:
* Đặt vấn đề: 1’
	ở lớp học kỳ I lớp 11, các em chủ yếu học về lượng giác, do đó các kiến thức về lượng giác ở lớp 10 rất quan trọng, đătc biệt là các công thức lượng giác. Để các em có thể dễ dàng nắm bắt được các kiến thức tiếp theo, chúng ta cùng ôn lại các kiến thức về công thức lượng giác.
* Bài mới:
Hoạt động 1:
Tóm tắt các công thức cộng, công thức nhân đôi, công thức hạ bậc (10’)
HĐ của GV
HĐ của HS
Ghi bảng
1. Dựa vào phần kiểm tra bài cũ, GV gọi một học sinh tóm tắt các công thức cộng.
2. Giáo viên gọi học sinh nêu công thức nhân đôi.
3. Gọi học sinh nêu viết lại các công thức hạ bậc.
1. Tóm tắt các công thức cộng, ghi vào vở.
2. Học sinh lên bảng nêu các công thức nhân đôi.
3. Học sinh lên bảng viết các công thức hạ bậc.
1. Công thức cộng:
2. Công thức nhân đôi:
3.Công thức hạ bậc:
Hoạt động 2:
Các bài toán luyện tập các công thức vừa nêu. (20’)
HĐ của GV
HĐ của HS
Ghi bảng
1. Bài toán 1: Tính các giá trị lượng giác của góc 750?
+ Em hãy phân tích góc 750 thành tổng hoặc hiệu những góc đặc biêt?
+ Từ đó, các em hãy áp dụng các công thức cộng giải bài toán?
2. Bài toán 2:
+ Hãy tính cos 4a theo cos 2a?
+ Hãy tính cos 4a theo cos a?
3. Em hãy rút gọn biểu thức:
2. Học sinh suy nghĩ giải bài toán.
HS trả lời: 750 =450 +300
+ Học sinh làm bài.
2. Học sinh áp dụng công thức nhân đôi tính.
3. Học sinh áp dụng công thức nhân đôi tính.
2. 
Bài làm:
III. Củng cố, luyện tập: 7’
Câu hỏi: Tính giá trị lượng giác của 150?
Đáp án: 
IV. Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà: 2’
1. Bài cũ: Ôn các công thức cộng, công thức nhân đôi, công thức hạ bậc.
2. Bài mới: Ôn các công thức biến đổi. Làm các bài tập tương ứng.

Tài liệu đính kèm:

  • docTC-01.doc