Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 6: Chủ đề: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm phân thức

Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 6: Chủ đề: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm phân thức

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số dạng

2. Kỹ năng: Biết cách khảo sát một số hàm đa thức dạng:

3. Tư duy, thái độ:

- Tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của Gv, năng động, sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, thấy được lợi ích của toán học trong đời sống, từ đó hình thành niềm say mê khoa học.

 - Giáo dục tính khoa học và tư duy logic.

II-CHUẨN BỊ:

1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, thước kẻ.

2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, dụng cụ học tập, các nội dung kiến thức có liên quan đến bài học.

III. PHƯƠNG PHÁP: Gợi mở, vấn đáp.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong tiết học

3. Bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng hong.qn Lượt xem 1351Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số và giải tích 11 - Tuần 6: Chủ đề: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm phân thức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 6	Ngaøy soaïn: 28/9/2009
Tiết: 6	Ngày dạy: 1/10/2009
Chủ đề: KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM PHÂN THỨC
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số dạng 
2. Kỹ năng: Biết cách khảo sát một số hàm đa thức dạng: 
3. Tư duy, thái độ: 
- Tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của Gv, năng động, sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới, thấy được lợi ích của toán học trong đời sống, từ đó hình thành niềm say mê khoa học.
	- Giáo dục tính khoa học và tư duy logic.
II-CHUẨN BỊ:
Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, thước kẻ.
Chuẩn bị của học sinh: SGK, dụng cụ học tập, các nội dung kiến thức có liên quan đến bài học.
III. PHƯƠNG PHÁP: Gợi mở, vấn đáp.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong tiết học
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
GV: Yêu cầu Hs nhắc lại sơ đồ các bước khảo sát 1 hàm số:
GV: Nêu sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số dạng: 
Hỏi: Hàm số được cho dưới dạng nào?
Hỏi: TXĐ của hs?
GV: Yêu cầu hs tính đạo hàm và xét dấu đạo hàm?
Hỏi: Sự biến thiên của hs?
GV: Yêu cầu hs tìm tiệm cận?
GV: Yêu cầu hs lập BBT?
GV: Hướng dẫn hs vẽ đồ thi.
GV: Nhận xét, đánh giá.
GV: Giới thiệu bài tập 2.
Hỏi: Khi m=2 thì hàm số y=?
GV: Yêu cầu hs lên bảng giải?
GV: Nhận xét, đánh giá.
Hỏi: Yêu cầu của câu b là gì?
Hỏi: TXĐ của hs y = . 
Hỏi: Hàm số luôn đồng biến trên D khi nào?
Hỏ: y’=?, Xét dấu biểu thức ?
GV: Yêu cầu hs lên bảng c/m?
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Nhắc lại kiến thức cũ.
HS: Trả lời: Hàm phân thức hữu tỷ.
HS: 
HS: Tính đạo hàm: 
HS: Hàm số nb trên 
HS: Tìm tiệm cận: 
Tiệm cận đứng: 
Tiệm cận ngang: 
HS: Lập BBT.
x
- ¥ 1 +¥
y’
 - -
y
2 
 2
HS: Nhận xét.
HS: Ghi đề và xác định yêu cầu của bài toán?
HS: Thực hiện theo yêu cầu cảu giáo viên: 
Khi m=2 ta có: y = . 
Đồ thị :
HS: Nhận xét, đánh giá.
HS: Trả lời.
TXĐ: D= 
HS: 
Ta có: y’= 
Vì : 
Vậy hs luôn đồng biến trên D.
HS: Nhận xét.
Bài tập 1: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: 
 y = .
Đồ thị:
Bài 2. Cho hàm số 
y = . 
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m=2
b. Chứng minh rằng hàm số tăng trên MXĐ.
KQ: 
b. y’= 
Vậy hs luôn đồng biến trên D.
4. Cũng cố: Qua tiết học này cần nắm: 
- Sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số dạng: 
- Các dạng đồ thị của hs 
 5. Hướng dẫn về nhà: Xem lại các bài tập đã giải.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 6.doc