Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 70: Đạo hàm của hàm số lượng giác (tiếp)

Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 70: Đạo hàm của hàm số lượng giác (tiếp)

I. MỤC TIÊU:

 Kiến thức:

- Nắm được giới hạn của hàm số .

- Nắm được các công thức tính đạo hàm của các hàm số lượng giác.

 Kĩ năng:

- Áp dụng thành thạo các qui tắc đã biết để tính đạo hàm của các hàm số dạng y = sinu, y = cosu, y = tanu, y = cotu.

 Thái độ:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy có hệ thống.

II. CHUẨN BỊ:

 Giáo viên: Giáo án.

 Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về đạo hàm của hàm số.

 

doc 2 trang Người đăng ngohau89 Lượt xem 1027Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 11 năm 2009 - Tiết 70: Đạo hàm của hàm số lượng giác (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 05/03/2009	Chương V: ĐẠO HÀM
Tiết dạy:	70	Bàøi 3: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (tt)
I. MỤC TIÊU:
	Kiến thức: 
Nắm được giới hạn của hàm số .
Nắm được các công thức tính đạo hàm của các hàm số lượng giác.
	Kĩ năng: 
Áp dụng thành thạo các qui tắc đã biết để tính đạo hàm của các hàm số dạng y = sinu, y = cosu, y = tanu, y = cotu.
	Thái độ: 
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy có hệ thống.
II. CHUẨN BỊ:
	Giáo viên: Giáo án. 
	Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập kiến thức đã học về đạo hàm của hàm số.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	2. Kiểm tra bài cũ: (3')
	H. Tìm đạo hàm của các hàm số: , .
	Đ. , .
	3. Giảng bài mới:
TL
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu đạo hàm của hàm số y = tanx
15'
· GV hướng dẫn HS chứng minh định lí.
H1. Biến đổi tanx ?
H2. Phân tích hàm số hợp ?
Đ1. 
	tanx = 
Þ 
Đ2. y = tanu, u = 3x2 + 5
Þ 
4. Đạo hàm của hàm số y = tanx
Định lí 4: 
Chú ý: Nếu y = tanu, u = u(x) thì	
VD1: Tìm đạo hàm của hàm số 
Hoạt động 2: Tìm hiểu đạo hàm của hàm số y = cotx
12'
· GV hướng dẫn HS chứng minh định lí.
H1. Biến đổi cotx ?
H2. Phân tích hàm số hợp ?
Đ1. cotx = .
Þ (cotx)¢ = 
Đ2. y = u3, u = cot(3x – 1)
Þ 
5. Đạo hàm của hàm số y = cotx
Định lí 5: 	
	(x ¹ kp, k Ỵ Z)
Chú ý: Nếu y = cotu, u = u(x) thì	
VD2: Tìm đạo hàm của hàm số 
Hoạt động 3: Hệ thống bảng đạo hàm
10'
· Gọi HS nhắc lại bảng đạo hàm.
Bảng đạo hàm
Hoạt động 4: Củng cố
3'
· Nhấn mạnh:
– Các công thức tính đạo hàm của các hàm số lượng giác.
– Chú ý cách tính đạo hàm của hàm hợp.
	4. BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Bài 3, 4, 8 SGK.
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docdai11cb70.doc