Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Chương I: Điện tích - Điện trường - Bài 11: Bài tập về tụ điện

Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Chương I: Điện tích - Điện trường - Bài 11: Bài tập về tụ điện

I. MỤC TIÊU

Kiến thức:

- Nhận biết được hai cách ghép tụ điện, sử dụng đúng các công thức xác định điện dung tương đương và điện tích của bộ tụ điện trong mỗi cách ghép.

Kỹ năng:

- Vận dụng được công thức xác định điện dung của tụ điện phẳng, công thức xác định năng lượng của tụ điện.

- xác định điện dung tương đương và điện tích của bộ tụ điện trong mỗi cách ghép

II. CHUẨN BỊ

GV:

- Một số bài tập

- Các kiến thức liên quan.

HS:

- Ôn lại các kiến thức về tụ điện.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

 1) OÅn ñònh lớp: kiểm tra sĩ số lớp

 2) Kieåm tra bài cũ: Viết công thức tính điện dung của tụ điện phẳng? Vieát caùc coâng thöùc cuûa caùc caùch gheùp tuï ñieän? Coâng thöùc tính naêng löôïng cuûa ñieän tröôøng trong tuï ñieän?

 3) Giới thiệu bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1331Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy môn Vật lý 11 - Chương I: Điện tích - Điện trường - Bài 11: Bài tập về tụ điện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Baøi 11: BAØI TAÄP VEÀ TUÏ ÑIEÄN
I. MỤC TIÊU
Kiến thức: 
Nhận biết được hai cách ghép tụ điện, sử dụng đúng các công thức xác định điện dung tương đương và điện tích của bộ tụ điện trong mỗi cách ghép.
Kỹ năng:
Vận dụng được công thức xác định điện dung của tụ điện phẳng, công thức xác định năng lượng của tụ điện.
xác định điện dung tương đương và điện tích của bộ tụ điện trong mỗi cách ghép
II. CHUẨN BỊ
GV:
Một số bài tập 
Các kiến thức liên quan.
HS:
Ôn lại các kiến thức về tụ điện. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
 1) OÅn ñònh lớp: kiểm tra sĩ số lớp
 2) Kieåm tra bài cũ: Viết công thức tính điện dung của tụ điện phẳng? Vieát caùc coâng thöùc cuûa caùc caùch gheùp tuï ñieän? Coâng thöùc tính naêng löôïng cuûa ñieän tröôøng trong tuï ñieän? 
 3) Giới thiệu bài mới:
Tóm tắt kiến thức cũ
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
Mời Hs nhắc lại các công thức về tụ điện.
Nhắc lại công thức tính điện dung của tụ điện phẳng, năng lượng điện trường của tụ, ghép nối tiếp, ghép song song.
 giải bài tập
Hoạt động của thầy
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng
- Yêu cầu HS đọc đề và phân tích đề.
- Hs trình bày bảng
- Yêu cầu HS đọc đề và phân tích đề.
- Hai tụ điện nay ghép như thế nào ? Xác định điện dung của tương đương.
- Để tính U, cần biết đại lượng nào ?
- Nhiệt lượng tỏa ra bằng năng lượng nào ?
- Yêu cầu HS đọc đề và phân tích đề.
- Xác định năng lượng tiêu hao bằng cách nào ?
- Cần xác định các đại lượng nào ? Hs thực hiện theo nhóm.
- Tính năng lượng cho từng trường hợp.
- Rút ra nhận xét gì ?
- Phần năng lượng tăng lên và phần năng lượng tiêu hao do đâu ?
- Vậy hãy xác định công của nguồn điện. Gợi ý : tính lượng điện tích tăng lên.
- Từ đó xác định năng lượng tiêu hao.
- Đọc, đề và giải
Năng lượng của bộ tụ điện tăng lên. 
- HS suy nghĩ, do nguồn điện cung cấp.
- HS làm việc nhóm tính công của nguồn điện.
- HS ghi nhận.
Bài 1 : SGK
Cho E=3.105V/m, q=100nC, R=?
Bài 2: SGK
Cho
- hai tụ điện ghép song song.
- cần biết Q của bộ tụ
- Nhiệt lượng tỏa ra bằng năng lượng của hai tụ điện ban đầu trừ năng lượng của bộ tụ điện.
Bài 3: SGK
Cho : 
a/ DW=? nhận xét
b/ Wth=?
- Xác định năng lượng trước khi một tụ bị đánh thủng và năng lượng sau khi có một tụ bị đánh thủng.
- Cần tính : Cb trước và sau khi một tụ bị đánh thủng.
- Ta có : 
- Ta có 
Củng cố. Dặn dò về nhà
Hoạt động thầy
Hoạt động trò
Nội dung ghi bảng
Củng cố các công thức tụ điện, các cách ghép tụ điện.
Ghi nhận kiến thức.
Chuẩn bị bài “ DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI-NGUỒN ĐIỆN”

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 11.doc