Giáo án giảng dạy môn Tin học 11 - Tin học là một ngành khoa học

Giáo án giảng dạy môn Tin học 11 - Tin học là một ngành khoa học

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

• HS biết được sự ra đời và phát triển của ngành KH Tin học;

• HS biết được đặc tính và vai trò của MTĐT;

• HS biết Tin học có ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của XH loài người.

2. Thái độ:

• HS nhận thức được tầm quan trọng của tin học đối với xã hội, vị trí của môn học trong hệ thống kiến thức phổ thông;

• Rèn luyện ý thức hoc tập bộ môn, tính cần cù và ham thích tìm hiểu.

II. CHUẨN BỊ:

- Nghiên cứu bài đọc thêm "Tin học có phải là khoa học" SGV trang 45.

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 1457Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy môn Tin học 11 - Tin học là một ngành khoa học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:08/08/2009	 GIÁO ÁN TIN HỌC
Tiết: 01
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
§1: TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
HS biết được sự ra đời và phát triển của ngành KH Tin học;
HS biết được đặc tính và vai trò của MTĐT;
HS biết Tin học có ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của XH loài người.
2. Thái độ:
HS nhận thức được tầm quan trọng của tin học đối với xã hội, vị trí của môn học trong hệ thống kiến thức phổ thông;
Rèn luyện ý thức hoc tập bộ môn, tính cần cù và ham thích tìm hiểu.
II. CHUẨN BỊ:
- Nghiên cứu bài đọc thêm "Tin học có phải là khoa học" SGV trang 45.
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: Cung cấp cho HS có cái nhìn tổng quan về các ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống xã hội hiện nay.
GV đưa ra những hình ảnh về ứng dụng của tin học và yêu cầu HS nêu nhận xét sau khi xem.
Từ những nhận xét của HS, GV có thể đưa ra lời vào bài một cách hợp lý, tự nhiên.
Hoạt động 2: Khái quát cho HS thấy được sự hình thành và phát triển của tin học.
Thuyết trình về lịch sử cuộc cách mạng công nghiệp bằng cách sử dụng trịc thời gian với các mốc thời gian,đánh dấu bằng những thành tựu khoa học kỹ thuật đặc trưng:
+ 1890-1920: Điện năng, điện, máy bay,...
+ 1950-1970: Máy tính điện tử,...
+ 1970 đến nay: Mạng máy tính.
GV:Vừa nói vừa nháy chuột vào các mốc thời gian, trên trục thời gian.
§Õn nay
1970
1950
1920
1980
- GV cần nhấn mạnh để HS hiểu rõ: MT ra đời như là 1 công cụ lao động mới, đáp ứng được yêu cầi khai thác tài nguyên thông tin của con người và ngày càng có nhiều ứng trong các lĩnh vực hoạt động của xã hội, giúp cải thiện cuộc sống.
- GV tóm tắt lại cho HS:
Tin học hình thành và phát triển thành 1 ngành khoa học độc lập để đáp ứng nhu cầu khai thác tài nguyên thông tin của con người. TH gắn liền với một công cụ lao động mới là MTĐT.
Hoạt động 3: Nêu đặc tính và vai trò của MTĐT.
-GV: Những đặc tính nào khiến MTĐT ngày càng phát triển và ứng dụng rộng rãi trong đời sống xã hội?
- GV cần phân tích thêm những đặc tính còn lại và đưa ra các ví dụ minh hoạ để HS thấy được những ưu điểm nổi bật , tínhứng dụng cao của MTĐT trong đời sống xã hội.
- GV cần nhấn mạnh 7 đặc tính cơ bản 
của MTĐT, có hình ảnh minh hoạ.
- GV cần nhấn mạnh để HS thấy được vai trò của MTĐT. Mặc dù MT ngày càng có thêm nhiều ứng dụng và khả năng kỳ diệu song nó cũng chỉ là công cụ do con người tạo ra, có những hạn chế riêng của nó. Việc học để hiểu và trang bị kiến thức về tin học là việc làm rất cần thiết của mỗi con người trong thời đại mới.
Hoạt động 4: Phân tích và tổng hợp cho HS hiểu Tin học là 1 ngành khoa học.
- GV trình bầy sơ lược về thuật ngữ tin học.
- GV dẫn dắt từ các ngành quen thuộc như Toán, Lý, Hoá,... với đối tượng nghiên cứi và nội dung nghiên cứu riêng của từng ngành, từ đó phát vấn các em HS về nội dung nghiên cứu riêng của ngành tin học. Dần liên hệ để HS thấy rõ tin học là một ngành khoa học với đầy đủ các yếu tố:
+ Đối tượng nghiên cứu: Thông tin
+ Công cụ: Máy tính điện tử.
HS quan sát hình ảnh và nhận xét:
- Tin học hiện nay được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực như hàng không, thư viện, ngân hàng...
øng dông trong Kinh Doanh 
øng dông trong GD-ĐT 
øng dông trong quản lí thư viện 
HS quan sát để nhận biết các mốc thời gian của cuộc cách mạng công nghiệp đặc biệt chú ý đến sự ra đời của máy tính điện tử.
HS đóng góp ý kiến:
Máy hơi nước: Công cụ của nền văn minh công nghiệp.
Máy tính điện tử: Công cụ của nền văn minh thông tin.
HS trình bày những hiểu bíêt của mình về MTĐT.
- Tốc độ cử lí nhanh;
- Lưu trữ được nhiều DL;
- Độ chính xác cao. 
Vai trò của MTĐT
HS trình bày những hiểu bíêt của mình về thuật ngữ tin học, đối tượng nghiên cứu và công cụ nghiên cứu;
IV. CỦNG CỐ:
- LS phát triển của Tin học;
- Đặc tính của Tin học;
- Thuật ngữ của Tin học;
- Tin học là gì?.
V: BÀI TẬP VỀ NHÀ: 1->5 (Tr 6)

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 1 Chuong 1 Tin 11.doc