Đề kiểm tra thực hành 1 tiết môn học: Nghề phổ thông 11

Đề kiểm tra thực hành 1 tiết môn học: Nghề phổ thông 11

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức:

- Kiểm tra học sinh về những kiến thức đã được học ở phần II để học sinh nắm vững kiếm thức.

2. Kỹ năng:

- Nắm vững khi làm việc với tệp và thư mục;

- Làm việc trong môi trường Windows, phân biệt được các đối tượng trong windows

- Nắm vững khi vào control panel và việc thiết đặt hệ thống;

3. Thái độ:

 - có thái độ nghiêm túc trong kiểm tra và tích cực học tập.

 

doc 2 trang Người đăng quocviet Lượt xem 4570Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra thực hành 1 tiết môn học: Nghề phổ thông 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày kiểm tra:B1 ./../10; B2..//10;
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH 1 TIẾT
MÔN HỌC: NGHỀ PHỔ THÔNG 11
(Tiết 78)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Kiến thức:
Kiểm tra học sinh về những kiến thức đã được học ở phần II để học sinh nắm vững kiếm thức.
Kỹ năng: 
Nắm vững khi làm việc với tệp và thư mục;
Làm việc trong môi trường Windows, phân biệt được các đối tượng trong windows
Nắm vững khi vào control panel và việc thiết đặt hệ thống;
Thái độ:
 - có thái độ nghiêm túc trong kiểm tra và tích cực học tập.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
Chuẩn bị của GV: Đề kiểm tra và máy tính cho học sinh làm bài trên máy.
Chuẩn bị của HS: Bút, giấy và học bài tốt để kiểm tra.
III. MA TRẬN ĐỀ:
 Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Định dạng văn bản theo mẫu
1	
 4.0
1
 4.0
Tạo bảng tính và lập công thức điền dữ liệu.
1
 6.0
1
 6.0
Tổng
2
2
 10
IV. Nội dung đề:
BÀI THỰC HÀNH WORD 
(Thời gian làm bài: 30 phút, không kể thời gian giao đề)
Học sinh làm bài và lưu trong thư mục gốc ổ đĩa D dưới tên Baithi???? (???? là SBD), ví dụ: Baithi0099.doc
Yêu cầu: Hãy nhập nội dung và định dạng văn bản theo mẫu sau:
CHIÊU SINH CÁC LỚP NĂNG KHIẾU
I. ĐỐI TƯỢNG.
	Học sinh các trường trên địa bàn thành phố.
II. NỘI DUNG.
	Các môn: võ, vẽ, múa, đàn.
III. THỜI GIAN.
	Sáng: từ 6h đến 9h các ngày trong tuần, chiều: từ 14h đến 17h các ngày trong tuần.
	Khai giảng ngày 27/09.
IV. LỊCH HỌC.
BUỔI
SÁNG
CHIỀU
THỜI GIAN
VÕ
VẼ
MÚA
ĐÀN
Thứ 4
(Từ 7h-9h)
Thứ 3
(Từ 7h-9h)
Thứ 2
(Từ 14h30-16h30)
Thứ 4
(Từ 15h-17h)
Thứ 7
(Từ 6h-8h)
Thứ 6
(Từ 7h-9h)
Thứ 5
(Từ 14h-16h)
Thứ 7
(Từ 15h-17h)
	F Ghi danh vào các buổi trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.
	F Địa điểm: Trung tâm Đại Quang,	( 3877 7783
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
BÀI THỰC HÀNH EXCEL
(Thời gian làm bài: 30 phút, không kể thời gian giao đề)
Học sinh làm bài và lưu trong thư mục gốc ổ đĩa D dưới tên Baithi???? (???? là SBD), ví dụ: Baithi1972.xls
Tạo bảng tính sau và lập công thức điền dữ liệu vào các ô có dấu hỏi (?):
A
B
C
D
E
F
G
H
L
M
1
BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC - HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2009 - 2010
2
STT
Họ tên
Điểm
miệng
Điểm
hệ số 1
Điểm
hệ số 2
KT
học kỳ
TBM
Xếp
loại
3
1
Nguyễn Dũng
4
8
7
5
3
4
?
?
4
2
Trần Thị Thu Hà
7
8
6
7
9
8
?
?
5
?
Lê Minh Khánh
8
7
5
8
7
8
?
?
6
?
Nguyễn Văn Lộc
6
7
3
5
4
4
?
?
7
?
Trần Thị Mai
9
8
8
9
8
9
?
?
8
?
Lê Đình Nam
8
9
9
8
9
9
?
?
9
?
Dương Oanh Oanh
9
8
9
9
9
9
?
?
10
?
Lê Vân Thảo
5
4
6
3
4
5
?
?
11
?
Đào Duy
7
8
9
7
9
9
?
?
12
Điểm kiểm tra học kỳ cao nhất:
?
13
Điểm kiểm tra học kỳ thấp nhất:
?
14
Điểm trung bình môn cao nhất:
?
15
Điểm trung bình môn thấp nhất:
?
1. Tính điểm TBM (trung bình môn): điểm miệng hệ số 1, KT học kỳ hệ số 3.
2. Xếp loại: Nếu điểm TBM >= 8 thì xếp loại Giỏi, còn lại: TBM >= 6.5 xếp loại Khá, còn lại: TBM >=5 xếp loại TB, còn lại: xếp loại Yếu.
3. Tính điểm KT học kỳ cao nhất và điểm KT học kỳ thấp nhất.
4. Tính điểm TBM cao nhất và điểm TBM thấp nhất.
5. Thêm cột để tính VỊ THỨ học sinh theo điểm TBM (dùng hàm RANK).
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
V. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM.
 Mỗi phần thực hiện đúng như trên đầu bài yêu cầu thì đạt thang điểm tối đa là 10 điểm.

Tài liệu đính kèm:

  • docMa tran de kiem tra 1 tiet nghe ki 2.doc