Giáo án giảng dạy môn Tin học 11 - Bài 12: Kiểu xâu

Giáo án giảng dạy môn Tin học 11 - Bài 12: Kiểu xâu <tiết 2>

I : MỤC TIÊU

1: Kiến thức

- Một số vớ dụ về kiểu xõu.

 2: Kỹ năng

- Nhận biết và bước đầu sử dụng được một số hàm và thủ tục để giải quyết một số bài tập đơn giản liên quan.

 3: Thái độ.

- Học sinh nhận thức được kiểu xõu.

- Chú ý nghe giảng vận dụng làm bài tập.

- Hăng hái phát biểu ý kiến của bài giảng.

II: Phương pháp, phương tiện

 1: Đối với giáo viên.

- Sách giáo viên, giáo án, phấn, bảng, máy chiếu.

 2: Đối với học sinh

- Sách giáo khoa, vở, bút, thước

 

doc 3 trang Người đăng quocviet Lượt xem 2407Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án giảng dạy môn Tin học 11 - Bài 12: Kiểu xâu ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần thứ :
Ngày soạn:
Ngày giảng:
tiết :
 Giáo án tin học 11 **&** vũ hữu thọ
Bài 12: Kiểu Xâu 
I : Mục tiêu
1: Kiến thức
Một số vớ dụ về kiểu xõu.
 2: Kỹ năng
Nhận biết và bước đầu sử dụng được một số hàm và thủ tục để giải quyết một số bài tập đơn giản liờn quan.
 3: Thái độ.
Học sinh nhận thức được kiểu xõu.
Chú ý nghe giảng vận dụng làm bài tập.
Hăng hái phát biểu ý kiến của bài giảng.
II: Phương pháp, phương tiện
 1: Đối với giáo viên.
Sách giáo viên, giáo án, phấn, bảng, máy chiếu.
 2: Đối với học sinh
Sách giáo khoa, vở, bút, thước
III: Hoạt động dạy và học
 1: ổn định tổ chức lớp.
Kiểm tra sĩ số lớp, nội vụ lớp học
 2: Kiểm tra bài cũ. 
Họat động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
? Kiểu xõu là gỡ?
Quy tắc, cỏch thức xỏc định kiểu xõu như thế nào?
? Biến kiểu xõu được khai bỏo như thế nào?
? Lấy vớ dụ về khai bỏo kiểu xõu?
? Cho vớ dụ về thủ tục delete trong xõu?
- Xõu là dóy cỏc ký tự trong bộ mó ASCII, mỗi ký tự được gọi là một phần tử của xõu. Số lượng ký tự trong một xõu được gọi là độ dài của xõu. Xõu cú độ dài bằng 0 được gọi là xõu rỗng. 
Tờn kiểu xõu;
Cỏch khai bỏo biến kiểu xõu;
Số lượng kớ tự kiểu xõu;
Cỏc phộp toỏn thao tỏc với xõu;
 Cỏch tham chiếu tới phần tử của xõu.
Var : String[độ dài lớn nhất của xõu];
Var Danhsach: String;
Var a, b: String;
- ‘Ho va ten’ delete(st, 3, 3) à kết quả: ‘Ho ten’.
 3: Nội dung bài mới:
Họat động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài học trước ta đó tỡm hiểu về khỏi niệm, cỏch khai bỏo, cỏc thủ tục trong kiểu xõu. Bài học hụm nay ta sẽ đi tỡm hiểu về một số vớ dụ trong cỏch khai bỏo và tỡm hiểu kỹ hơn về cỏc thủ tục hàm trong xõu.
Vớ dụ 1:
? Bài toỏn khai bỏo biến xõu như thế nào?
? Trong bài toỏn sử dụng cấu trỳc và sử dụng hàm nào để thực hiện bài toỏn?
- Trong bài toỏn đó sử dụng cỏch khai bỏo kiểu xõu để tớnh độ dài của xấu a so với xõu b qua cỏch sử dụng hàm length(độ dài) và cấu trỳc rẽ nhỏnh if – then ở dạng đủ.
Vớ dụ 2: 
? Bài toỏn khai bỏo như thế nào?
? Yờu cầu của bài toỏn thực hiện những gỡ?
? Biến x khai bỏo nhằm mục đớch gỡ?
? Vai trũ của cõu lệnh ghộp trong bài toỏn là gỡ?
Vớ dụ 3:
? Yờu cầu của bài toỏn là gỡ?
? Bài toỏn sử dụng cấu trỳc nào?
? Biến i và k dựng với mục đớch gỡ?
- Khi nhập một xõu bất kỳ nào đú, thực hiện chương trỡnh sẽ in ra màn hỡnh một xõu cú độ dài bằng xõu vừa nhập và được viết ngược lại xõu vừa nhập.
Vớ dụ 4: Bài toỏn thực hiện loại bỏ cỏc dấu cỏch khi in ra màn hỡnh.
? Bài toỏn sử dụng cỏc cấu trỳc nào?
? Vỡ sao khởi tạo xõu b rỗng?
? Khi thực hiện chương trỡnh nhập xõu a khụng cú dấu cỏch thỡ in ra màn hỡnh xõu b như thế nào?
- Học sinh nghe giảng.
- Khai bỏo:
Var a, b: String;
- Cấu trỳc rẽ nhỏnh thực hiện ở dạng đủ: If – then – else. Và sử dụng hàm length để tớnh độ dài khi so sỏnh hai xõu.
- Bài toỏn khai bỏo x ở kiểu nguyờn, a, b ở kiểu xõu.
- Bài toỏn thực hiện chương trỡnh nhập hai xõu và kiểm tra ký tự đầu tiờn của xõu thứ nhất cú trựng với ký tự cuối cựng của xõu thứ 2.
- Biến x nhằm xỏc định độ dài của xõu b để biết vị trớ cuối cựng của xõu b.
- Vai trũ để thực hiện điều kiện ký tự đầu tiờn của xõu a cú trựng với ký tự cuối cựng của xõu b để đưa kết quả ra màn hỡnh.
- Yờu cầu nhập một xõu từ bàn phớm và đưa ra màn hỡnh xõu đú nhưng được viết ngược theo thứ tự.
- Bài toỏn sử dụng cấu trỳc lặp lựi với số lần biết trước. For – downto – do.
- Biến k dung để gỏn bằng độ dài của xõu, biến i được gỏn độ dài chạy từ k về 1.
- Bài toỏn sử dụng cấu trỳc lặp với số lần biết trước For – to – do và cấu trỳc cõu lờnh ghộp ở dạng đủ.
- Khởi tạo xõu b rỗng vỡ khi in ra màn hỡnh xõu b là xõu a đó loại trừ cỏc dấu cỏch.
- Khi in ra màn hỡnh xõu b giống như xõu a.
4: Củng cố kiến thức.
Kiểu xõu, cỏch khai bỏo kiểu xõu, cỏc thủ tục hàm trong xõu.
Đọc trước bài thực 5 hành và bài kiểu bản ghi.
 IV: Ký duyệt của tổ chuyên môn

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 30 tin 11.doc